Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 17:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 17:13

Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, r  hingga batu kecilpun tidak terdapat lagi di sana."

AYT (2018)

Jika dia mundur ke suatu kota, dia akan diikat dengan tali oleh seluruh Israel di kota itu. Lalu, kita akan menyeretnya sampai ke sungai hingga batu kecil pun tidak akan terdapat lagi di sana.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 17:13

Maka jikalau kiranya dihimpunkannya tentaranya ke dalam salah sebuah negeri, hendaklah segala orang Israel membawa tali kepada negeri itu, maka kita akan merobohkan dia kelak sampai ke dalam lembah, sehingga sebuah batu kecilpun tiada lagi terdapat di sana.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 17:13

Jika dia lari ke dalam sebuah kota, seluruh rakyat kita akan mengambil tali-temali dan menyeret kota itu lalu menjatuhkannya ke dalam lembah yang terdekat. Sebuah batu pun tak akan ada yang tertinggal di atas bukit itu."

MILT (2008)

Dan jika dia dibawa ke dalam sebuah kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali. Dan kita akan menariknya ke dalam lembah, sampai di sana tidak akan ditemukan satu pun batu kerikil.

Shellabear 2011 (2011)

Jika ia masuk ke dalam sebuah kota, maka semua orang Israil akan memasang tali pada kota itu lalu kita akan menyeretnya sampai ke sungai, sehingga sebutir batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana."

AVB (2015)

Jika dia masuk ke dalam sebuah kota, semua orang Israel akan memasang tali pada kota itu lalu kita akan menyeretnya ke sungai, sehingga sebutir batu kecil pun tidak terdapat lagi di sana.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 17:13

Dan jika
<0518>
ia mengundurkan diri
<0622>
ke
<0413>
suatu kota
<05892>
, maka seluruh
<03605>
Israel
<03478>
akan mengikat
<05375>
kota
<05892>
itu
<01931>
dengan
<0413>
tali
<02256>
, dan kita akan menyeretnya
<05498>
sampai
<05704>
ke sungai
<05158>
, hingga
<0834> <05704>
batu kecilpun
<06872>
tidak
<03808>
terdapat
<04672>
lagi
<01571>
di sana
<08033>
."
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 17:13

Maka jikalau
<0518>
kiranya dihimpunkannya
<0622>
tentaranya ke
<0413>
dalam salah sebuah negeri
<05892>
, hendaklah segala
<03605>
orang Israel
<03478>
membawa
<05375>
tali
<02256>
kepada
<0413>
negeri
<05892>
itu
<01931>
, maka kita akan merobohkan
<05498>
dia kelak sampai
<05704>
ke dalam lembah
<05158>
, sehingga
<05704>
sebuah batu kecilpun
<06872>
tiada
<03808>
lagi terdapat
<04672>
di sana
<08033>
.
AYT ITL
Jika
<0518>
dia mundur
<0622>
ke
<0413>
suatu kota
<05892>
, dia akan diikat
<05375>
dengan tali
<02256>
oleh seluruh
<03605>
Israel
<03478>
di
<0413>
kota
<05892>
itu
<01931>
. Lalu, kita akan menyeretnya
<05498>
sampai
<05704>
ke sungai
<05158>
hingga
<05704>
batu kecil
<06872>
pun tidak
<03808>
akan terdapat
<04672>
lagi
<01571>
di sana
<08033>
.”

[<0853> <0834> <00>]
HEBREW
P
rwru
<06872>
Mg
<01571>
Ms
<08033>
aumn
<04672>
al
<03808>
rsa
<0834>
de
<05704>
lxnh
<05158>
de
<05704>
wta
<0853>
wnbxow
<05498>
Mylbx
<02256>
ayhh
<01931>
ryeh
<05892>
la
<0413>
larvy
<03478>
lk
<03605>
wayvhw
<05375>
Poay
<0622>
rye
<05892>
la
<0413>
Maw (17:13)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 17:13

Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat 1  kota itu dengan tali 1 , dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, hingga batu kecilpun 2  tidak terdapat lagi 2  di sana."

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA