Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 14:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:7

Dan sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini, dan mereka berkata: Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati d  ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memunahkan juga ahli waris e  itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa f  itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi."

AYT (2018)

Sekarang, seluruh keluarga bangkit melawan hambamu ini. Mereka berkata, ‘Serahkanlah orang yang telah membunuh saudaranya itu untuk dihukum mati sebagai pengganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya, dan juga memusnahkan ahli waris itu.’ Mereka akan membinasakan seluruh keturunanku yang masih tersisa dengan tidak meninggalkan nama dari orang yang masih tersisa bagi suamiku di muka bumi.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 14:7

Maka sesungguhnya segenap bangsa itu sudah berbangkit melawan patik tuanku ini, katanya: Bawalah ke mari akan si pembunuh saudaranya itu, supaya kami membunuh dia akan bela saudaranya, yang sudah dibunuhnya dan kami membinasakan lagi waris itupun. Maka dalam hal yang demikian mereka itu hendak memadamkan bara api yang lagi tinggal itu, sehingga tiada ditinggalkannya bagi laki patik nama atau anak buah di atas bumi ini.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 14:7

Dan sekarang, seluruh kaum keluarga hamba memusuhi hamba dan menuntut supaya hamba menyerahkan anak hamba yang membunuh itu kepada mereka, agar mereka menghukumnya dengan hukuman mati, sebab dia telah membunuh saudaranya. Jika hamba serahkan anak itu, tinggallah hamba sebatang kara. Mereka akan menghancurkan harapan hamba satu-satunya dan tidak meninggalkan seorang anak laki-laki bagi suami hamba untuk meneruskan keturunannya."

MILT (2008)

Dan lihatlah seluruh keluarga telah bangkit melawan hambamu, lalu berkata: Serahkan dia yang telah membunuh saudaranya, dan kami akan membunuhnya ganti nyawa saudaranya yang telah dia bunuh, dan kami juga akan memusnahkan ahli warisnya. Namun mereka akan memadamkan baraku yang masih tersisa, sehingga tidak menempatkan bagi suamiku sebuah nama dan peninggalan di muka bumi ini."

Shellabear 2011 (2011)

Sekarang seluruh kaum keluarga bangkit melawan hambamu ini. Mereka berkata, Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu. Kami akan menghukumnya mati sebagai ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya, dan kami pun akan memunahkan ahli waris itu. Dengan demikian mereka bermaksud memadamkan bara api yang masih tersisa, tanpa meninggalkan nama ataupun keturunan bagi almarhum suami hamba di atas bumi ini."

AVB (2015)

Sekarang seluruh kaum bangkit melawan hambamu ini. Mereka berkata, ‘Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu. Kami akan menghukumnya mati sebagai ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya, dan kami pun akan memusnahkan ahli waris itu.’ Dengan demikian mereka bermaksud memadamkan bara api yang masih tersisa, tanpa meninggalkan nama ataupun keturunan bagi suami hamba di atas bumi ini.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:7

Dan sekarang
<02009>
seluruh
<03605>
kaum keluarga
<04940>
bangkit
<06965>
melawan
<05921>
hambamu
<08198>
ini, dan mereka berkata
<0559>
: Serahkanlah
<05414>
orang yang membunuh
<05221>
saudaranya
<0251>
itu, supaya kami menghukum
<04191> <00>
dia mati
<00> <04191>
ganti nyawa
<05315>
saudaranya
<0251>
yang
<0834>
telah dibunuhnya
<02026>
itu, dan supaya kami memunahkan
<08045>
juga
<01571>
ahli waris
<03423>
itu. Mereka hendak memunahkan
<03518>
keturunanku
<01513>
yang
<0834>
masih tersisa
<07604>
itu dengan tidak
<01115>
meninggalkan
<07760>
nama
<08034>
atau keturunan
<07611>
bagi suamiku di
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
."

[<07760>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:7

Maka sesungguhnya
<02009>
segenap
<03605>
bangsa
<04940>
itu sudah berbangkit
<06965>
melawan
<05921>
patik
<08198>
tuanku ini, katanya
<0559>
: Bawalah
<05414>
ke mari akan si pembunuh
<05221>
saudaranya
<0251>
itu, supaya kami membunuh
<04191>
dia akan bela
<05315>
saudaranya
<0251>
, yang
<0834>
sudah dibunuhnya
<02026>
dan kami membinasakan
<08045>
lagi
<01571>
waris
<03423>
itupun. Maka dalam hal yang demikian mereka itu hendak memadamkan
<03518>
bara api
<01513>
yang
<0834>
lagi tinggal
<07604>
itu, sehingga tiada
<01115>
ditinggalkannya
<07760> <07760>
bagi laki patik nama
<08034>
atau anak buah
<07611>
di atas
<05921>
bumi
<0127>
ini.
AYT ITL
Sekarang
<02009>
, seluruh
<03605>
keluarga
<04940>
bangkit
<06965>
melawan
<05921>
hambamu
<08198>
ini. Mereka berkata
<0559>
, ‘Serahkanlah
<05414>
orang yang telah membunuh
<05221>
saudaranya
<0251>
itu untuk dihukum mati
<04191>
sebagai pengganti nyawa
<05315>
saudaranya
<0251>
yang
<0834>
telah dibunuhnya
<02026>
, dan juga
<01571>
memusnahkan
<08045>
ahli
<03423>
waris itu.’ Mereka akan
<03518>
membinasakan seluruh keturunanku
<01513>
yang
<0834>
masih tersisa
<07604>
dengan tidak
<01115>
meninggalkan nama
<08034>
dari orang yang masih tersisa
<07611>
bagi suamiku di
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
.”

[<0853> <0853> <0853> <07760> <07760> <00>]
HEBREW
P
hmdah
<0127>
ynp
<06440>
le
<05921>
tyrasw
<07611>
Ms
<08034>
ysyal
<07760>
*Myv {Mwv}
<07760>
ytlbl
<01115>
hrasn
<07604>
rsa
<0834>
ytlxg
<01513>
ta
<0853>
wbkw
<03518>
srwyh
<03423>
ta
<0853>
Mg
<01571>
hdymsnw
<08045>
grh
<02026>
rsa
<0834>
wyxa
<0251>
spnb
<05315>
whtmnw
<04191>
wyxa
<0251>
hkm
<05221>
ta
<0853>
ynt
<05414>
wrmayw
<0559>
Ktxps
<08198>
le
<05921>
hxpsmh
<04940>
lk
<03605>
hmq
<06965>
hnhw (14:7)
<02009>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:7

Dan sekarang seluruh kaum keluarga 1  bangkit melawan hambamu ini, dan mereka berkata: Serahkanlah orang yang membunuh saudaranya itu, supaya kami menghukum dia mati ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu, dan supaya kami memunahkan 2  3  juga ahli waris itu. Mereka hendak memunahkan keturunanku yang masih tersisa itu dengan tidak meninggalkan nama atau keturunan bagi suamiku di muka bumi 4 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA