Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 14:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:20

Dengan maksud untuk mengubah rupa perkara itu maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi tuanku bijaksana w  sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui semua yang terjadi di bumi. x "

AYT (2018)

Hambamu, Yoab, melakukan perkara ini untuk mengubah rupa perkara itu. Namun, tuanku berhikmat bijaksana seperti malaikat Allah sehingga mengetahui semua yang ada di bumi.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 14:20

Adapun akan rupa perkara itu diubahkan demikian, yaitu dengan pesan patik tuanku Yoab juga, tetapi tuanku juga berbudi seperti budi seorang malaekat Allah, serta dapat mengetahui akan segala sesuatu yang jadi dalam negeri.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 14:20

Tetapi ia berbuat begitu untuk menyelesaikan perkara itu dengan baik. Tuanku adalah bijaksana seperti malaikat Allah sehingga mengetahui segala sesuatu yang terjadi."

TSI (2014)

Hambamu Yoab melakukannya supaya Raja dapat melihat masalah antara Tuan dan Absalom dari sudut pandang lain. Tuan memang berhikmat seperti malaikat. Itulah sebabnya Tuan mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi di negeri ini.”

MILT (2008)

untuk memutarbalikkan kenyataan persoalan inilah, hambamu Yoab telah melakukan hal ini, tetapi tuanku adalah bijaksana, sama seperti hikmat seorang malaikat Allah Elohim 0430 dalam mengetahui segala sesuatu yang ada di negeri ini."

Shellabear 2011 (2011)

Maksud hambamu Yoab melakukan hal ini adalah untuk mengubah rupa perkara itu. Tetapi Tuanku bijak layaknya malaikat Allah, sehingga Tuanku tahu segala sesuatu yang terjadi di bumi."

AVB (2015)

Hambamu Yoab melakukan hal ini untuk mengubah keadaan itu. Tetapi tuanku bijak seperti malaikat Allah, sehingga tuanku tahu segala sesuatu yang terjadi di bumi.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:20

Dengan maksud untuk
<05668>
mengubah
<05437>
rupa
<06440>
perkara
<01697>
itu maka hambamu
<05650>
Yoab
<03097>
melakukan
<06213>
perkara
<01697>
ini
<02088>
. Tetapi tuanku
<0113>
bijaksana
<02451> <02450>
sama seperti malaikat
<04397>
Allah
<0430>
, sehingga mengetahui
<03045>
semua
<03605>
yang
<0834>
terjadi di bumi
<0776>
."
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 14:20

Adapun akan rupa perkara
<05668>
itu diubahkan
<05437>
demikian, yaitu dengan pesan
<01697>
patik
<05650>
tuanku Yoab
<03097>
juga
<02088>
, tetapi tuanku
<0113>
juga berbudi
<02450>
seperti budi
<02451>
seorang malaekat
<04397>
Allah
<0430>
, serta dapat mengetahui
<03045>
akan segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
jadi dalam negeri
<0776>
.
AYT ITL
Hambamu
<05650>
, Yoab
<03097>
, melakukan
<06213>
perkara
<01697>
ini
<02088>
untuk
<05668>
mengubah
<05437>
rupa perkara
<01697>
itu. Namun, tuanku
<0113>
berhikmat
<02450>
bijaksana
<02451>
seperti malaikat
<04397>
Allah
<0430>
sehingga mengetahui
<03045>
semua
<03605>
yang
<0834>
ada di bumi
<0776>
.”

[<0853> <06440> <0853> <0853> <00>]
AVB ITL
Hambamu
<05650>
Yoab
<03097>
melakukan
<06213>
hal
<01697>
ini
<02088>
untuk
<05668>
mengubah keadaan
<05437>
itu. Tetapi tuanku
<0113>
bijak
<02450>
seperti malaikat
<04397>
Allah
<0430>
, sehingga tuanku tahu
<03045>
segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
terjadi di bumi
<0776>
.”

[<0853> <06440> <01697> <0853> <02451> <0853> <00>]
HEBREW
o
Urab
<0776>
rsa
<0834>
lk
<03605>
ta
<0853>
tedl
<03045>
Myhlah
<0430>
Kalm
<04397>
tmkxk
<02451>
Mkx
<02450>
yndaw
<0113>
hzh
<02088>
rbdh
<01697>
ta
<0853>
bawy
<03097>
Kdbe
<05650>
hve
<06213>
rbdh
<01697>
ynp
<06440>
ta
<0853>
bbo
<05437>
rwbebl (14:20)
<05668>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 14:20

Dengan maksud untuk mengubah 1  rupa perkara itu maka hambamu Yoab melakukan perkara ini. Tetapi tuanku bijaksana 2  sama seperti malaikat Allah, sehingga mengetahui 3  semua yang terjadi di bumi."

[+] Bhs. InggrisTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA