Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 18:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 18:18

Sewaktu hidupnya Absalom telah mendirikan bagi dirinya sendiri tugu f  yang sekarang ada di Lembah Raja, g  sebab katanya: "Aku tidak ada anak laki-laki h  untuk melanjutkan ingatan kepada namaku." Dan ia telah menamai tugu itu menurut namanya sendiri; sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai orang: tugu peringatan Absalom.

AYT (2018)

Semasa hidupnya, Absalom mengambil dan meletakkan sebuah tugu baginya di Lembah Raja, sebab katanya, “Aku tidak mempunyai seorang anak laki-laki untuk mengingat namaku.” Dia menamai tugu itu menurut namanya sendiri sehingga tugu itu disebut tugu peringatan Absalom sampai hari ini.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 18:18

Adapun Absalom itu pada masa hidupnya ia sudah mengambil dan menegakkan akan dirinya sebatang tiang alamat, yang ada di lembah raja, karena katanya: Tiada aku beranak laki-laki, yang dapat mengingatkan namaku; maka dinamainya akan tiang itu dengan nama dirinya, sebab itu disebut oranglah akan dia alamat Absalom datang kepada hari ini.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 18:18

Sewaktu hidupnya Absalom telah membangun bagi dirinya sebuah tugu di Lembah Raja, sebab dia tidak mempunyai anak laki-laki untuk meneruskan keturunannya. Tugu itu dinamakannya menurut namanya sendiri, dan sampai hari ini tugu ini dikenal sebagai Tugu Absalom.

TSI (2014)

Semasa hidupnya, Absalom sudah membuat tugu untuk dirinya sendiri di Lembah Raja, karena dia berpikir, “Aku tidak mempunyai anak laki-laki yang akan meneruskan namaku.” Maka dia menamainya Tugu Absalom. Monumen itu masih ada sampai saat kitab ini ditulis.

MILT (2008)

Dan selama masa hidupnya Absalom telah mengambil dan meletakkan sebuah tugu bagi dirinya, yang berada di lembah raja. Sebab ia berkata, "Aku tidak mempunyai anak laki-laki untuk menjadikan namaku dikenang." Dan dia menamai tugu yang berdiri itu dengan namanya sendiri, dan tugu itu disebut tugu peringatan Absalom sampai hari ini.

Shellabear 2011 (2011)

Ketika masih hidup, Absalom pernah mengangkut dan mendirikan sebuah tugu baginya yang terletak di Lembah Raja, karena katanya, "Aku tidak mempunyai anak laki-laki untuk menegakkan namaku." Maka dinamainya tugu itu berdasarkan namanya sendiri. Sampai hari ini tugu itu disebut Tugu Peringatan Absalom.

AVB (2015)

Ketika masih hidup, Absalom pernah mengangkut dan mendirikan sebuah tugu baginya yang terletak di Lembah Raja, kerana katanya, “Aku tidak mempunyai anak lelaki untuk menegakkan namaku.” Maka dinamainya tugu itu berdasarkan namanya sendiri. Sampai hari ini tugu itu disebut Tugu Peringatan Absalom.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 18:18

Sewaktu hidupnya
<02416>
Absalom
<053>
telah mendirikan
<05324>
bagi dirinya sendiri tugu
<04678>
yang
<0834>
sekarang ada di Lembah
<06010>
Raja
<04428>
, sebab
<03588>
katanya
<0559>
: "Aku tidak ada
<0369>
anak laki-laki
<01121>
untuk melanjutkan ingatan
<02142>
kepada namaku
<08034>
." Dan ia telah menamai
<07121>
tugu
<04678>
itu menurut
<05921>
namanya
<08034>
sendiri; sebab itu
<05668>
sampai
<05704>
hari
<03117>
ini
<02088>
tugu itu dinamai
<07121>
orang: tugu peringatan
<03027>
Absalom
<053>
.

[<03947>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 18:18

Adapun Absalom
<053>
itu pada masa hidupnya
<02416>
ia sudah mengambil
<03947>
dan menegakkan
<05324>
akan dirinya sebatang tiang
<04678>
alamat, yang
<0834>
ada di lembah
<06010>
raja
<04428>
, karena
<03588>
katanya
<0559>
: Tiada
<0369>
aku beranak laki-laki
<01121>
, yang dapat mengingatkan
<02142>
namaku
<08034>
; maka dinamainya
<07121>
akan tiang
<04678>
itu dengan
<05921>
nama
<08034>
dirinya, sebab itu disebut
<07121>
oranglah akan dia alamat
<03027>
Absalom
<053>
datang
<05704>
kepada hari
<03117>
ini
<02088>
.
AYT ITL
Semasa hidupnya
<02416>
, Absalom
<053>
mengambil
<03947>
dan meletakkan
<05324>
sebuah tugu
<04678>
baginya di Lembah
<06010>
Raja
<04428>
, sebab
<03588>
katanya
<0559>
, “Aku tidak
<0369>
mempunyai seorang anak laki-laki
<01121>
untuk mengingat
<02142>
namaku
<08034>
.” Dia menamai
<07121>
tugu
<04678>
itu menurut
<05921>
namanya
<08034>
sendiri sehingga
<05668>
tugu itu disebut
<07121>
tugu peringatan
<03027>
Absalom
<053>
sampai
<05704>
hari
<03117>
ini
<02088>
.

[<00> <0853> <0834> <00> <00> <00>]
AVB ITL
Ketika masih hidup
<02416>
, Absalom
<053>
pernah mengangkut
<03947>
dan mendirikan
<05324>
sebuah tugu
<04678>
baginya yang
<0834>
terletak di Lembah
<06010>
Raja
<04428>
, kerana
<03588>
katanya
<0559>
, “Aku tidak
<0369>
mempunyai anak lelaki
<01121>
untuk
<05668>
menegakkan
<02142>
namaku
<08034>
.” Maka dinamainya
<07121>
tugu
<04678>
itu berdasarkan
<05921>
namanya
<08034>
sendiri. Sampai
<05704>
hari
<03117>
ini
<02088>
tugu itu disebut
<07121>
Tugu Peringatan
<03027>
Absalom
<053>
.

[<00> <0853> <00> <00> <00>]
HEBREW
o
hzh
<02088>
Mwyh
<03117>
de
<05704>
Mlsba
<053>
dy
<03027>
hl
<0>
arqyw
<07121>
wms
<08034>
le
<05921>
tbuml
<04678>
arqyw
<07121>
yms
<08034>
rykzh
<02142>
rwbeb
<05668>
Nb
<01121>
yl
<0>
Nya
<0369>
rma
<0559>
yk
<03588>
Klmh
<04428>
qmeb
<06010>
rsa
<0834>
tbum
<04678>
ta
<0853>
*wyyxb {wyxb}
<02416>
wl
<0>
buyw
<05324>
xql
<03947>
Mlsbaw (18:18)
<053>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 18:18

Sewaktu hidupnya Absalom 5  telah mendirikan 1  bagi dirinya sendiri tugu yang sekarang ada di Lembah Raja 2 , sebab katanya: "Aku tidak ada anak laki-laki 3  untuk melanjutkan ingatan kepada namaku." Dan ia telah menamai 4  tugu itu menurut namanya sendiri; sebab itu sampai hari ini tugu itu dinamai 4  orang: tugu peringatan Absalom 5 .

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA