Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 15:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 15:2

Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. j  Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai: "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab: "Hambamu ini datang dari suku Israel anu,"

AYT (2018)

Setiap pagi, Absalom bangun, lalu berdiri di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang masuk menghadap raja untuk diadili, Absalom akan memanggilnya dan bertanya, “Dari kota manakah kamu ini?” Lalu, dia menjawab, “Hambamu ini dari salah satu suku Israel.”

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 15:2

Dan lagi bangunlah Absalom pagi-pagi, lalu berdiri pada sisi jalan ke pintu gerbang, maka sesungguhnya tiap-tiap orang yang ada perkaranya hendak pergi mempersembahkan dia kepada hukum baginda, ia itu dipanggil oleh Absalom, lalu katanya: Dari negeri mana engkau? Apabila sahutnya: Hamba tuan ini dari negeri ini atau dari negeri itu dalam salah suatu suku bangsa Israel;

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 15:2

Setiap hari Absalom bangun pagi-pagi lalu berdiri di tepi jalan di dekat pintu gerbang istana. Setiap orang yang hendak mengadukan perkaranya kepada raja, dipanggil dan ditanyai oleh Absalom, katanya, "Engkau dari suku mana?" Dan jika orang itu menjawab, "Dari suku ini atau itu,"

TSI (2014)

Setiap hari Absalom biasa datang pagi-pagi ke tepi jalan yang menuju pintu gerbang istana. Setiap kali ada orang yang hendak menghadap raja untuk mengadukan masalahnya, Absalom selalu memanggil orang itu dan bertanya, “Hai kawan, kamu berasal dari kota mana?” Lalu orang itu memberitahukan kota dan suku asalnya.

MILT (2008)

Dan Absalom bangkit, lalu berdiri di tepi jalan pintu gerbang. Dan terjadilah bahwa setiap orang yang mempunyai suatu perkara menghadap raja untuk suatu keputusan, Absalom memanggilnya dan berkata, "Dari kota manakah engkau?" Dan dia berkata, "Hambamu berasal dari salah satu suku Israel."

Shellabear 2011 (2011)

Setiap pagi Absalom bangun lalu berdiri di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Apabila ada orang yang berperkara dan hendak menghadap raja untuk diadili perkaranya, maka Absalom akan memanggil dia dan bertanya, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini berasal dari salah satu suku Israil,"

AVB (2015)

Setiap pagi Absalom bangun lalu berdiri di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Apabila ada orang yang ada perkara yang mahu dihadapkan kepada raja untuk diadili, Absalom akan memanggilnya lalu dan bertanya, “Dari kota manakah engkau?” Apabila dijawab, “Hambamu ini berasal daripada salah satu suku Israel,”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 15:2

Maka setiap pagi berdirilah
<05975>
Absalom
<053>
di
<05921>
tepi
<03027>
jalan
<01870>
yang menuju
<01961>
pintu gerbang
<08179>
. Setiap
<03605>
orang
<0376>
yang
<0834>
mempunyai
<01961>
perkara
<07379>
dan yang mau masuk
<0935>
menghadap
<0413>
raja
<04428>
untuk diadili
<04941>
perkaranya, orang itu dipanggil
<07121>
Absalom
<053>
dan ditanyai
<0559>
: "Dari
<02088> <00> <0335> <00>
kota
<05892>
manakah
<00> <02088> <00> <0335>
engkau
<0859>
?" Apabila ia menjawab
<0559>
: "Hambamu
<05650>
ini datang dari suku
<07626>
Israel
<03478>
anu
<0259>
,"

[<07925> <0413>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 15:2

Dan lagi bangunlah
<07925>
Absalom
<053>
pagi-pagi, lalu berdiri
<05975>
pada sisi
<03027>
jalan
<01870>
ke pintu gerbang
<08179>
, maka sesungguhnya
<01961>
tiap-tiap
<03605>
orang
<0376>
yang
<0834>
ada
<01961>
perkaranya
<07379>
hendak pergi
<0935>
mempersembahkan dia kepada
<0413>
hukum
<04941>
baginda
<04428>
, ia itu dipanggil
<07121>
oleh Absalom
<053>
, lalu katanya
<0559>
: Dari negeri mana
<0335>
engkau
<0859>
? Apabila sahutnya
<0559>
: Hamba
<05650>
tuan ini
<02088>
dari negeri
<05892>
ini atau dari negeri itu dalam salah
<0259>
suatu suku
<07626>
bangsa Israel
<03478>
;
AYT ITL
Setiap pagi
<07925>
, Absalom
<053>
bangun, lalu berdiri
<05975>
di
<05921>
tepi
<03027>
jalan
<01870>
yang menuju pintu gerbang
<08179>
. Setiap
<03605>
orang
<0376>
yang
<0834>
mempunyai
<00>
perkara
<07379>
dan yang masuk
<0935>
menghadap
<0413>
raja
<04428>
untuk diadili
<04941>
, Absalom
<053>
akan memanggilnya
<07121>
dan
<0413>
bertanya
<0559>
, “Dari kota
<05892>
manakah
<0335>
kamu
<0859>
ini
<02088>
?” Lalu, dia menjawab
<0559>
, “Hambamu
<05650>
ini dari salah satu
<0259>
suku
<07626>
Israel
<03478>
.”

[<01961> <01961>]
AVB ITL
Setiap pagi
<07925> <0>
Absalom
<053>
bangun
<0> <07925>
lalu berdiri
<05975>
di
<05921>
tepi
<03027>
jalan
<01870>
yang menuju pintu gerbang
<08179>
. Apabila ada orang
<0376>
yang
<0834>
ada
<01961>
perkara
<07379>
yang mahu dihadapkan
<0935>
kepada
<0413>
raja
<04428>
untuk diadili
<04941>
, Absalom
<053>
akan memanggilnya
<07121>
lalu dan bertanya
<0559>
, “Dari
<0335> <0>
kota
<05892>
manakah
<0> <0335>
engkau
<0859>
?” Apabila dijawab
<0559>
, “Hambamu
<05650>
ini berasal daripada salah satu
<0259>
suku
<07626>
Israel
<03478>
,”

[<01961> <03605> <00> <0413> <02088>]
HEBREW
Kdbe
<05650>
larvy
<03478>
yjbs
<07626>
dxam
<0259>
rmayw
<0559>
hta
<0859>
rye
<05892>
hzm
<02088>
ya
<0335>
rmayw
<0559>
wyla
<0413>
Mwlsba
<053>
arqyw
<07121>
jpsml
<04941>
Klmh
<04428>
la
<0413>
awbl
<0935>
byr
<07379>
wl
<0>
hyhy
<01961>
rsa
<0834>
syah
<0376>
lk
<03605>
yhyw
<01961>
resh
<08179>
Krd
<01870>
dy
<03027>
le
<05921>
dmew
<05975>
Mwlsba
<053>
Mykshw (15:2)
<07925>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 15:2

Maka setiap pagi 1  berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk 2  menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai: "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab: "Hambamu ini datang dari suku Israel anu,"

[+] Bhs. InggrisTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA