Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Raja-raja 14:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 14:26

Sebab TUHAN telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan k  orang Israel itu 1 : sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, l  dan tidak ada penolong bagi orang Israel. m 

AYT (2018)

Sebab, TUHAN melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel, baik yang rendah kedudukannya maupun yang tinggi kedudukannya, karena tidak ada penolong bagi orang Israel.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Raj 14:26

Karena sudah dilihat Tuhan kesukaran orang Israel itu pahit sangat adanya, sehingga tiada lagi orang yang terkurung atau yang tertinggal dan tiada pula seorang penolong pada orang Israel.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Raj 14:26

TUHAN melihat betapa sengsaranya orang Israel, dan tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

MILT (2008)

Sebab TUHAN YAHWEH 03068 telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan Israel itu. Tidak ada budak atau yang merdeka, dan tidak ada penolong bagi Israel.

Shellabear 2011 (2011)

karena ALLAH melihat betapa getirnya kesusahan orang Israil, baik orang kurungan maupun orang merdeka, dan tidak ada penolong bagi Israil.

AVB (2015)

kerana TUHAN melihat betapa getirnya kesusahan orang Israel, baik orang kurungan mahupun orang yang merdeka, dan tidak ada penolong bagi Israel.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Raj 14:26

Sebab
<03588>
TUHAN
<03068>
telah melihat
<07200>
betapa
<03966>
pahitnya
<04784>
kesengsaraan
<06040>
orang Israel
<03478>
itu: sudah habis lenyap baik
<0657>
yang tinggi
<05800> <00>
maupun
<0657>
yang rendah
<06113> <00>
kedudukannya
<00> <05800> <00> <06113>
, dan tidak ada
<0369>
penolong
<05826>
bagi orang Israel
<03478>
.
TL ITL ©

SABDAweb 2Raj 14:26

Karena
<03588>
sudah dilihat
<07200>
Tuhan
<03068>
kesukaran
<06040>
orang Israel
<03478>
itu pahit
<04784>
sangat
<03966>
adanya, sehingga tiada
<0657>
lagi orang yang terkurung
<06113>
atau yang tertinggal
<05800>
dan tiada
<0657>
pula
<05800>
seorang penolong
<05826>
pada orang Israel
<03478>
.
AYT ITL
Sebab
<03588>
, TUHAN
<03068>
melihat
<07200>
betapa
<03966>
pahitnya
<04784>
kesengsaraan
<06040>
orang Israel
<03478>
, baik
<0657> <0> <0657> <0>
yang rendah kedudukannya
<06113>
maupun
<0> <0657> <0> <0657>
yang tinggi kedudukannya
<05800>
, karena tidak ada
<0369>
penolong
<05826>
bagi orang Israel
<03478>
.

[<0853>]
HEBREW
larvyl
<03478>
rze
<05826>
Nyaw
<0369>
bwze
<05800>
opaw
<0657>
rwue
<06113>
opaw
<0657>
dam
<03966>
hrm
<04784>
larvy
<03478>
yne
<06040>
ta
<0853>
hwhy
<03068>
har
<07200>
yk (14:26)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 2Raj 14:26

Sebab TUHAN telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan k  orang Israel itu 1 : sudah habis lenyap baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya, l  dan tidak ada penolong bagi orang Israel. m 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Raj 14:26

Sebab TUHAN telah melihat 1  betapa pahitnya kesengsaraan 1  orang Israel itu: sudah habis 2  lenyap baik 2  yang tinggi maupun yang rendah 2  kedudukannya, dan tidak ada penolong bagi orang Israel.

Catatan Full Life

2Raj 14:26 1

Nas : 2Raj 14:26

Karena belas kasihan akan umat itu, Allah memakai Yerobeam untuk menolong Israel (ayat 2Raj 14:26-27).

  1. 1) Akan tetapi, kebaikan Allah ini tidak membawa pertobatan. Masa kemakmuran Israel juga menjadi masa korupsi rohani, moral, dan sosial. Baik Amos maupun Hosea

    (lihat cat. --> 2Raj 14:25)

    [atau ref. 2Raj 14:25]

    berbicara tentang umat yang sudah sangat rusak akhlaknya. Kemewahan, pesta pora, kebejatan, ketidakadilan, kekerasan, dan bermacam-macam penipuan menjadi cara hidup yang normal (Am 2:6-8; 3:9; 5:11-13; Am 6:4-7). Mengenai periode dalam sejarah Israel ini Hosea menulis, "Tidak ada kesetiaan dan tidak ada kasih, dan tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah" (Hos 4:1-2).
  2. 2) Masa ini merupakan masa yang sangat mendukakan hati Allah dan para nabi-Nya (Hos 1:1-2; 3:1-5; 11:1-12:1). Para nabi berbicara, tetapi Israel tidak mau mendengar. Karena itu, Tuhan menyebabkan orang Israel "diangkut dari tanahnya ke Asyur ke dalam pembuangan" (2Raj 17:23).

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA