Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 23:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 23:8

Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan a  imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan b  itu.

AYT (2018)

Orang-orang Lewi dan seluruh Yehuda melakukan semua hal yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing dari mereka membawa orang-orangnya, baik yang masuk bertugas pada hari Sabat maupun yang bebas tugas pada hari Sabat, sebab Imam Yoyada tidak membubarkan kelompok-kelompok itu.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 23:8

Maka segala orang Lewi dan segenap orang Yehudapun berbuatlah seperti segala pesan imam Yoyada, diambilnya masing-masing akan orangnya, baik yang berkhidmat pada hari sabat baik yang tiada berkhidmat pada hari sabat itu, karena tiada diberi izin oleh imam Yoyada akan segala kelompok itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 23:8

Perintah Yoyada itu dilaksanakan oleh orang-orang Lewi dan rakyat Yehuda. Orang-orang yang lepas tugas pada hari Sabat tidak dibolehkan pulang. Jadi para perwira dapat mengerahkan baik orang-orang yang lepas tugas maupun yang baru datang untuk bertugas.

MILT (2008)

Dan orang-orang Lewi serta seluruh orang Yehuda melakukan tepat seperti semua yang telah Imam Yoyada perintahkan. Dan setiap orang harus membawa para prajuritnya yang memasuki sabat bersama yang keluar dari sabat, karena Imam Yoyada tidak membubarkan kelompok-kelompok itu.

Shellabear 2011 (2011)

Orang-orang Lewi dan semua orang Yuda melaksanakan semua yang diperintahkan Imam Yoyada. Mereka mengambil orangnya masing-masing, baik yang masuk bertugas pada hari Sabat maupun yang bebas tugas pada hari Sabat, karena Imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu.

AVB (2015)

Orang Lewi dan semua orang Yehuda melaksanakan semua yang diperintahkan Imam Yoyada. Mereka mengambil orang masing-masing, baik yang masuk bertugas pada hari Sabat mahupun yang bebas tugas pada hari Sabat, kerana Imam Yoyada tidak membebaskan regu-regu itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 23:8

Orang-orang Lewi
<03881>
dan seluruh
<03605>
Yehuda
<03063>
melakukan
<06213>
tepat seperti
<0834>
yang diperintahkan
<06680>
imam
<03548>
Yoyada
<03077>
. Masing-masing
<0376>
mengambil
<03947>
orang-orangnya yang selesai bertugas
<03318>
pada hari Sabat
<07676>
bersama-sama dengan
<05973>
orang-orang
<0376>
yang masuk bertugas
<0935>
pada hari
<07676>
itu, karena
<03588>
imam
<03548>
Yoyada
<03077>
tidak
<03808>
membebaskan
<06362>
rombongan-rombongan
<04256>
itu.

[<03605>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 23:8

Maka segala orang Lewi
<03881>
dan segenap
<03605>
orang Yehudapun
<03063>
berbuatlah
<06213>
seperti
<0834>
segala
<03605>
pesan
<06680>
imam
<03548>
Yoyada
<03077>
, diambilnya
<03947>
masing-masing
<0376>
akan orangnya
<0376>
, baik yang berkhidmat
<0935>
pada hari sabat
<07676>
baik yang tiada berkhidmat
<03318>
pada
<05973>
hari sabat
<07676>
itu, karena
<03588>
tiada
<03808>
diberi izin
<06362>
oleh imam
<03548>
Yoyada
<03077>
akan segala kelompok
<04256>
itu.
AYT ITL
Orang-orang Lewi
<03881>
dan seluruh
<03605>
Yehuda
<03063>
melakukan
<06213>
semua
<03605>
hal yang
<0834>
diperintahkan
<06680>
Imam
<03548>
Yoyada
<03077>
. Masing-masing
<0376>
dari mereka membawa
<03947>
orang-orangnya
<0376>
, baik yang masuk bertugas
<0935>
pada hari Sabat
<07676>
maupun
<05973>
yang bebas tugas
<03318>
pada hari Sabat
<07676>
, sebab
<03588>
Imam
<03548>
Yoyada
<03077>
tidak
<03808>
membubarkan
<06362>
kelompok-kelompok
<04256>
itu.

[<0853> <0853>]
AVB ITL
Orang Lewi
<03881>
dan semua
<03605>
orang Yehuda
<03063>
melaksanakan
<06213>
semua
<03605>
yang
<0834>
diperintahkan
<06680>
Imam
<03548>
Yoyada
<03077>
. Mereka mengambil
<03947>
orang
<0376>
masing-masing
<0376>
, baik yang masuk bertugas
<0935>
pada hari Sabat
<07676>
mahupun
<05973>
yang bebas tugas
<03318>
pada hari Sabat
<07676>
, kerana
<03588>
Imam
<03548>
Yoyada
<03077>
tidak
<03808>
membebaskan
<06362>
regu-regu
<04256>
itu.

[<0853> <0853>]
HEBREW
twqlxmh
<04256>
ta
<0853>
Nhkh
<03548>
edywhy
<03077>
rjp
<06362>
al
<03808>
yk
<03588>
tbsh
<07676>
yauwy
<03318>
Me
<05973>
tbsh
<07676>
yab
<0935>
wysna
<0376>
ta
<0853>
sya
<0376>
wxqyw
<03947>
Nhkh
<03548>
edywhy
<03077>
hwu
<06680>
rsa
<0834>
lkk
<03605>
hdwhy
<03063>
lkw
<03605>
Mywlh
<03881>
wveyw (23:8)
<06213>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 23:8

2 Orang-orang Lewi 1  dan seluruh Yehuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu, karena imam Yoyada tidak membebaskan rombongan-rombongan itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA