Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Tawarikh 20:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 20:15

dan berseru: "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku raja Yosafat, beginilah firman TUHAN kepadamu: Janganlah kamu takut dan terkejut v  karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang w  melainkan Allah 1 .

AYT (2018)

Dia berkata, “Dengarlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem serta Raja Yosafat, inilah firman TUHAN kepadamu: ‘Jangan takut dan jangan gentar karena pasukan yang besar itu, sebab ini bukanlah peperanganmu, melainkan Allah!

TL (1954) ©

SABDAweb 2Taw 20:15

katanya: Dengarlah olehmu, hai kamu sekalian orang Yehuda dan orang isi Yeruzalem dan engkaupun, hai raja Yosafat. Demikian inilah firman Tuhan kepadamu: Janganlah kamu takut dan janganlah kamu gentar akan tentara yang besar ini; karena perang ini bukan atasmu, melainkan atas Allah juga.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Taw 20:15

dan ia berkata, "Paduka Yang Mulia serta Saudara-saudara sekalian. TUHAN berkata bahwa kalian tidak boleh putus asa atau takut menghadapi tentara yang banyak itu. Sebab yang bertempur bukan kalian, melainkan Allah.

MILT (2008)

Dan dia berkata, "Perhatikanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan Raja Yosafat, beginilah TUHAN YAHWEH 03068 berfirman kepadamu, "Janganlah kamu takut dan gentar akan penampakan laskar yang besar ini, karena peperangan ini bukan milikmu, tetapi Allah Elohim 0430.

Shellabear 2011 (2011)

Ia berkata, "Dengarlah, hai semua orang Yuda dan penduduk Yerusalem, juga Tuanku Raja Yosafat! Beginilah firman ALLAH kepadamu, Jangan takut dan jangan kecut hati karena pasukan besar itu, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah.

AVB (2015)

Dia berkata, “Dengarlah, wahai semua orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, juga Tuanku Raja Yosafat! Beginilah firman TUHAN kepadamu, ‘Jangan takut dan jangan kecut hati dengan pasukan besar itu, kerana bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Taw 20:15

dan berseru
<0559>
: "Camkanlah
<07181>
, hai seluruh
<03605>
Yehuda
<03063>
dan penduduk
<03427>
Yerusalem
<03389>
dan tuanku raja
<04428>
Yosafat
<03092>
, beginilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
kepadamu
<0859>
: Janganlah
<0408>
kamu takut
<03372>
dan terkejut
<02865>
karena
<06440>
laskar
<01995>
yang besar
<07227>
ini
<02088>
, sebab
<03588>
bukan
<03808>
kamu yang akan berperang
<04421>
melainkan
<03588>
Allah
<0430>
.

[<0408>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Taw 20:15

katanya
<0559>
: Dengarlah
<07181>
olehmu, hai kamu sekalian
<03605>
orang Yehuda
<03063>
dan orang isi
<03427>
Yeruzalem
<03389>
dan engkaupun, hai raja
<04428>
Yosafat
<03092>
. Demikian
<03541>
inilah firman
<0559>
Tuhan
<03068>
kepadamu: Janganlah
<0408>
kamu takut
<03372>
dan janganlah
<0408>
kamu gentar
<02865>
akan
<06440>
tentara
<01995>
yang besar
<07227>
ini
<02088>
; karena
<03588>
perang
<04421>
ini bukan
<03808>
atasmu, melainkan
<03588>
atas Allah
<0430>
juga.
AYT ITL
Dia berkata
<0559>
, “Dengarlah
<07181>
, hai seluruh
<03605>
Yehuda
<03063>
dan penduduk
<03427>
Yerusalem
<03389>
serta Raja
<04428>
Yosafat
<03092>
, inilah
<03541>
firman
<0559>
TUHAN
<03068>
kepadamu
<00>
: ‘Jangan
<0408>
takut
<03372>
dan jangan
<0408>
gentar
<02865>
karena
<06440>
pasukan
<01995>
yang besar
<07227>
itu
<02088>
, sebab
<03588>
ini bukanlah
<03808>
peperanganmu
<04421>
, melainkan
<03588>
Allah
<0430>
!

[<0859> <00>]
HEBREW
Myhlal
<0430>
yk
<03588>
hmxlmh
<04421>
Mkl
<0>
al
<03808>
yk
<03588>
hzh
<02088>
brh
<07227>
Nwmhh
<01995>
ynpm
<06440>
wtxt
<02865>
law
<0408>
waryt
<03372>
la
<0408>
Mta
<0859>
Mkl
<0>
hwhy
<03068>
rma
<0559>
hk
<03541>
jpswhy
<03092>
Klmhw
<04428>
Mlswry
<03389>
ybsyw
<03427>
hdwhy
<03063>
lk
<03605>
wbysqh
<07181>
rmayw (20:15)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 2Taw 20:15

dan berseru: "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku raja Yosafat, beginilah firman TUHAN kepadamu: Janganlah kamu takut dan terkejut v  karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang w  melainkan Allah 1 .

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Taw 20:15

dan berseru: "Camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku raja Yosafat, beginilah firman TUHAN kepadamu: Janganlah kamu takut 1  dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang 2  melainkan Allah.

Catatan Full Life

2Taw 20:15 1

Nas : 2Taw 20:15

Di sini kekuatan dan kuasa iman ditunjukkan dengan memuji Allah dengan nyanyian sementara berhadapan dengan perang (ayat 2Taw 20:18-19). Demikian pula, Paulus menasihatkan orang percaya untuk "kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya" ketika melawan berbagai kekuatan dan kuasa rohani Iblis (Ef 6:10).

[+] Bhs. InggrisTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA