Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 12:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 12:23

Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka: Waktunya sudah dekat b  dan tiap penglihatan akan jadi. c 

AYT (2018)

Karena itu, katakan kepada mereka, “Demikianlah firman Tuhan ALLAH, ‘Aku akan membuat perumpamaan ini berhenti, dan mereka tidak akan menggunakannya lagi sebagai perumpamaan di Israel.’ Akan tetapi, katakanlah kepada mereka, ‘Hari-hari telah mendekat, bagi penggenapan setiap penglihatan.’

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 12:23

Sebab itu katakanlah kepadanya: Demikianlah firman Tuhan Hua: Aku kelak memperhentikan perbahasaan itu, sehingga tiada ia itu terpakai lagi di tanah Israel! melainkan hendaklah engkau katakan kepada mereka itu: Harinya sudah hampir, dan kegenapan segala wahyupun!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 12:23

Nah, sampaikanlah kepada mereka bahwa Aku, TUHAN Yang Mahatinggi, memberi jawaban ini: Peribahasa itu akan Kuhapuskan, sehingga tidak diucapkan lagi di Israel. Sebagai gantinya katakan kepada mereka bahwa masanya telah tiba, dan setiap nubuat akan terjadi.

MILT (2008)

Oleh karena itu katakanlah kepada mereka, beginilah Tuhan Tuhan 0136 ALLAH YAHWEH 03068 berfirman: Aku akan menghentikan peribahasa itu, dan mereka tidak akan menggunakannya lagi di Israel. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka: Hari-hari dan penggenapan segala penglihatan sudah dekat.

Shellabear 2011 (2011)

Sebab itu katakanlah kepada mereka, Beginilah firman ALLAH Taala: Aku akan menghentikan ibarat itu sehingga tidak diucapkan lagi di Israil. Tetapi katakanlah pula kepada mereka, Waktunya sudah dekat dan segala penglihatan akan terwujud.

AVB (2015)

Oleh sebab itu katakanlah kepada mereka, “Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menghentikan pepatah itu sehingga tidak diucapkan lagi di Israel.” Tetapi katakanlah pula kepada mereka, “Waktunya sudah dekat dan segala penglihatan akan terwujud.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 12:23

Oleh karena itu
<03651>
katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
mereka: Beginilah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03068>
: Aku akan menghentikan
<07673>
sindiran
<04912>
ini
<02088>
dan orang tidak
<03808>
akan mengucapkannya
<04911>
lagi
<05750>
di tanah Israel
<03478>
. Sebaliknya
<0518> <03588>
, katakanlah
<01696>
kepada
<0413>
mereka: Waktunya
<03117>
sudah dekat
<07126>
dan tiap
<03605>
penglihatan
<02377>
akan jadi
<01697>
.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 12:23

Sebab
<03651>
itu katakanlah
<0559>
kepadanya
<0413>
: Demikianlah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<0136>
Hua
<03068>
: Aku kelak memperhentikan
<07673>
perbahasaan
<04912>
itu
<02088>
, sehingga tiada
<03808>
ia itu terpakai
<04911>
lagi
<05750>
di tanah Israel
<03478>
! melainkan
<03588>
hendaklah engkau katakan
<01696>
kepada
<0413>
mereka itu: Harinya
<03117>
sudah hampir
<07126>
, dan kegenapan
<01697>
segala
<03605>
wahyupun
<02377>
!
AYT ITL
Karena
<03651>
itu, katakan
<0559>
kepada
<0413>
mereka, “Demikianlah
<03541>
firman
<0559>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03068>
, ‘Aku akan membuat perumpamaan
<04912>
ini
<02088>
berhenti
<07673>
, dan mereka tidak
<03808>
akan menggunakannya
<04911> <0>
lagi
<05750>
sebagai perumpamaan
<0> <04911>
di Israel
<03478>
.’ Akan tetapi
<03588> <0518>
, katakanlah
<01696>
kepada
<0413>
mereka, ‘Hari-hari
<03117>
telah mendekat
<07126>
, bagi penggenapan
<01697>
setiap
<03605>
penglihatan
<02377>
.’

[<0853> <0853>]
HEBREW
Nwzx
<02377>
lk
<03605>
rbdw
<01697>
Mymyh
<03117>
wbrq
<07126>
Mhyla
<0413>
rbd
<01696>
Ma
<0518>
yk
<03588>
larvyb
<03478>
dwe
<05750>
wta
<0853>
wlsmy
<04911>
alw
<03808>
hzh
<02088>
lsmh
<04912>
ta
<0853>
ytbsh
<07673>
hwhy
<03068>
ynda
<0136>
rma
<0559>
hk
<03541>
Mhyla
<0413>
rma
<0559>
Nkl (12:23)
<03651>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 12:23

Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menghentikan sindiran ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka: Waktunya sudah dekat b  dan tiap penglihatan akan jadi. c 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 12:23

Oleh karena itu katakanlah kepada mereka: Beginilah firman Tuhan ALLAH: Aku akan menghentikan sindiran 1  ini dan orang tidak akan mengucapkannya lagi di tanah Israel. Sebaliknya, katakanlah kepada mereka: Waktunya 2  sudah dekat dan tiap penglihatan akan jadi.

Catatan Full Life

Yeh 12:21-28 1

Nas : Yeh 12:21-28

Orang Yahudi buangan tetap tidak mau mempercayai kebenaran berita Yehezkiel. Sampai sejauh ini belum terjadi apa-apa, dan karena itu mereka tetap yakin bahwa masa sejahtera segera akan tiba; tetapi, Allah mengatakan bahwa hukuman sudah dekat.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA