Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 10:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 10:17

Oleh sebab itu, ampunilah p  kiranya dosaku untuk sekali ini saja dan berdoalah q  kepada TUHAN, Allahmu itu, supaya bahaya maut ini dijauhkan-Nya dari padaku."

AYT (2018)

Karena itu, sekarang, aku mohon kepadamu, ampunilah dosaku satu kali ini saja, dan berdoalah kepada TUHAN, Allahmu, supaya Dia menjauhkan aku dari kematian ini.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 10:17

Maka sekarangpun ampunilah kiranya dosaku pada sekali ini, dan mintakanlah doa kepada Tuhan, Allahmu, dengan sungguh-sungguh, supaya diundurkannya bala kematian ini dari padaku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 10:17

Ampunilah dosaku untuk kali ini, dan berdoalah kepada TUHAN Allahmu, supaya Ia mengambil daripadaku hukuman yang menewaskan ini."

MILT (2008)

Maka sekarang aku mohon, ampunkanlah dosa-dosaku, sungguh sekali ini, berdoalah pula kepada TUHAN YAHWEH 03068, Allahmu Elohimmu 0430, agar Dia menjauhkan aku dari kematian itu."

Shellabear 2011 (2011)

Sekarang, mohon ampunilah dosaku sekali ini saja dan berdoalah kepada ALLAH, Tuhanmu, supaya Ia menyingkirkan pula bahaya maut ini dari diriku."

AVB (2015)

Sekarang, mohon ampunkanlah dosaku sekali ini sahaja dan berdoalah kepada TUHAN, Allahmu, supaya Dia menyingkirkan bahaya maut ini daripada diriku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 10:17

Oleh sebab itu
<06258>
, ampunilah
<05375>
kiranya
<04994>
dosaku
<02403>
untuk sekali ini
<06471>
saja
<0389>
dan berdoalah
<06279>
kepada TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
itu, supaya
<07535>
bahaya maut
<04194>
ini
<02088>
dijauhkan-Nya
<05493>
dari
<05921>
padaku."
TL ITL ©

SABDAweb Kel 10:17

Maka
<0389>
sekarangpun
<06258>
ampunilah
<05375>
kiranya
<04994>
dosaku
<02403>
pada sekali
<06471>
ini, dan mintakanlah doa
<06279>
kepada Tuhan
<03068>
, Allahmu
<0430>
, dengan sungguh-sungguh
<07535>
, supaya diundurkannya
<05493>
bala kematian
<04194>
ini
<02088>
dari padaku.
AYT ITL
Karena itu, sekarang
<06258>
, aku mohon
<04994>
kepadamu, ampunilah
<05375>
dosaku
<02403>
satu kali
<06471>
ini saja, dan berdoalah
<06279>
kepada TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, supaya Dia menjauhkan
<05493>
aku dari
<05921>
kematian
<04194>
ini
<02088>
.”

[<0389> <07535> <0853>]
HEBREW
hzh
<02088>
twmh
<04194>
ta
<0853>
qr
<07535>
ylem
<05921>
royw
<05493>
Mkyhla
<0430>
hwhyl
<03068>
wrytehw
<06279>
Meph
<06471>
Ka
<0389>
ytajx
<02403>
an
<04994>
av
<05375>
htew (10:17)
<06258>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 10:17

Oleh sebab itu, ampunilah 1  kiranya dosaku untuk sekali ini saja dan berdoalah 2  kepada TUHAN, Allahmu itu, supaya bahaya maut 3  ini dijauhkan-Nya dari padaku."

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA