Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 9:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 9:4

Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapan-Ku sama seperti Daud, w  ayahmu, dengan tulus hati x  dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang Kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku, y 

AYT (2018)

Jika kamu hidup di hadapan-Ku sebagaimana Daud, ayahmu, hidup dalam ketulusan hati, kejujuran, dan melakukannya sesuai dengan segala yang Aku perintahkan kepadamu, dan memelihara ketetapan-ketetapan-Ku, serta hukum-hukum-Ku,

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 9:4

Maka jikalau engkau berjalan di hadapan hadirat-Ku seperti ayahmu Daud sudah berjalan itu, dengan sempurna dan tulus hati hendak berbuat segala sesuatu yang telah Kupesan kepadamu dan engkau memeliharakan segala syariat dan syarat-Ku,

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 9:4

Kalau engkau mengabdi kepada-Ku dengan tulus hati dan jujur seperti ayahmu Daud, dan engkau mentaati hukum-hukum dan perintah-perintah-Ku,

MILT (2008)

Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapan-Ku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang Aku perintahkan kepadamu --engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku--

Shellabear 2011 (2011)

Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapan-Ku sama seperti Daud, ayahmu, yaitu dengan tulus hati dan jujur, dan engkau bertindak sesuai dengan segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu, serta memegang teguh ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan-Ku,

AVB (2015)

Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapan-Ku sama seperti Daud, ayahmu, iaitu dengan tulus hati dan jujur serta engkau bertindak selaras dengan segala sesuatu yang Kuperintahkan kepadamu dan berpegang teguh pada segala ketetapan serta peraturan-Ku,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 9:4

Mengenai engkau
<0859>
, jika
<0518>
engkau hidup
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
sama seperti
<0834>
Daud
<01732>
, ayahmu
<01>
, dengan tulus
<08537>
hati
<03824>
dan dengan benar
<03476>
, dan berbuat
<06213>
sesuai dengan segala
<03605>
yang
<0834>
Kuperintahkan
<06680>
kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti
<08104>
segala ketetapan
<02706>
dan peraturan-Ku
<04941>
,

[<01980>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 9:4

Maka jikalau
<0518>
engkau berjalan
<01980>
di hadapan hadirat-Ku
<06440>
seperti
<0834>
ayahmu
<01>
Daud
<01732>
sudah berjalan
<01980>
itu, dengan sempurna
<08537>
dan tulus
<03476>
hati
<03824>
hendak berbuat
<06213>
segala sesuatu
<03605>
yang telah
<0834>
Kupesan
<06680>
kepadamu dan engkau memeliharakan
<08104>
segala syariat
<02706>
dan syarat-Ku
<04941>
,
AYT ITL
Jika
<0518>
kamu
<0859>
hidup
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
sebagaimana
<0834>
Daud
<01732>
, ayahmu
<01>
, hidup
<01980>
dalam ketulusan
<08537>
hati
<03824>
, kejujuran
<03476>
, dan melakukannya
<06213>
sesuai dengan segala
<03605>
yang
<0834>
Aku perintahkan
<06680>
kepadamu, dan memelihara
<08104>
ketetapan-ketetapan-Ku
<02706>
, serta hukum-hukum-Ku
<04941>
,
AVB ITL
Mengenai engkau
<0859>
, jika
<0518>
engkau hidup
<01980>
di hadapan-Ku
<06440>
sama seperti
<0834>
Daud
<01732>
, ayahmu
<01>
, iaitu dengan tulus
<08537>
hati
<03824>
dan jujur
<03476>
serta engkau bertindak
<06213>
selaras dengan segala sesuatu
<03605>
yang
<0834>
Kuperintahkan
<06680>
kepadamu dan berpegang teguh
<08104>
pada segala ketetapan
<02706>
serta peraturan-Ku
<04941>
,

[<01980>]
HEBREW
rmst
<08104>
yjpsmw
<04941>
yqx
<02706>
Kytywu
<06680>
rsa
<0834>
lkk
<03605>
twvel
<06213>
rsybw
<03476>
bbl
<03824>
Mtb
<08537>
Kyba
<01>
dwd
<01732>
Klh
<01980>
rsak
<0834>
ynpl
<06440>
Klt
<01980>
Ma
<0518>
htaw (9:4)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 9:4

1 Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapan-Ku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus 2  hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang Kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturan-Ku,

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA