Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 12:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 12:15

Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan TUHAN, v  supaya TUHAN menepati firman yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Ahia, w  orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat.

AYT (2018)

Demikianlah raja tidak mendengarkan rakyat itu karena perubahan peristiwa itu terjadi dari TUHAN sesuai firman yang telah disampaikan-Nya melalui Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam, anak Nebat.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 12:15

Maka dalam hal ini tiada baginda mendengar akan sembah orang banyak itu, karena perubahan ini dengan takdir Tuhan juga, hendak menyampaikan barang yang telah Ia berfirman kepada Yerobeam bin Nebat dengan lidah Ahia, orang Siloni itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 12:15

Permintaan rakyat tidak dihiraukannya. Tetapi itu memang kehendak TUHAN. Apa yang dikatakan TUHAN melalui Nabi Ahia dari Silo mengenai Yerobeam anak Nebat harus terjadi.

MILT (2008)

Dan raja tidak mendengarkan rakyat itu, karena perubahan itu dari TUHAN YAHWEH 03068 untuk meneguhkan firman-Nya yang telah * YAHWEH 03068 katakan dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam anak Nebat.

Shellabear 2011 (2011)

Dengan demikian raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Perkara itu memang ditetapkan ALLAH, sebab Ia hendak melaksanakan firman yang disampaikan-Nya kepada Yerobeam bin Nebat dengan perantaraan Ahia, orang Silo itu.

AVB (2015)

Dengan demikian raja tidak mendengar permintaan rakyat. Perkara itu memang ditetapkan TUHAN, kerana Dia hendak melaksanakan firman yang disampaikan-Nya kepada Yerobeam anak Nebat dengan perantaraan Ahia, orang Silo itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 12:15

Jadi raja
<04428>
tidak
<03808>
mendengarkan
<08085>
permintaan rakyat
<05971>
, sebab
<03588>
hal itu merupakan
<01961>
perubahan
<05438>
yang disebabkan
<05973>
TUHAN
<03068>
, supaya
<04616>
TUHAN menepati
<06965>
firman
<01697>
yang
<0834>
diucapkan-Nya
<03068> <01696>
dengan perantaraan
<03027>
Ahia
<0281>
, orang Silo
<07888>
, kepada
<0413>
Yerobeam
<03379>
bin
<01121>
Nebat
<05028>
.

[<0413>]
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 12:15

Maka dalam hal ini tiada
<03808>
baginda
<04428>
mendengar
<08085>
akan sembah orang banyak
<05971>
itu, karena
<03588>
perubahan
<05438>
ini dengan
<05973>
takdir Tuhan
<03068>
juga, hendak
<04616>
menyampaikan
<06965>
barang
<01697>
yang telah
<0834>
Ia berfirman
<01696>
kepada
<0413>
Yerobeam
<03379>
bin
<01121>
Nebat
<05028>
dengan lidah
<03027>
Ahia
<0281>
, orang Siloni
<07888>
itu.
AYT ITL
Demikianlah raja
<04428>
tidak
<03808>
mendengarkan
<08085>
rakyat
<05971>
itu karena
<03588>
perubahan peristiwa
<05438>
itu terjadi
<01961>
dari
<05973>
TUHAN
<03068>
sesuai
<04616>
firman
<01697>
yang
<0834>
telah
<01696>
disampaikan-Nya
<06965>
melalui
<03027>
Ahia
<0281>
, orang Silo
<07888>
, kepada
<0413>
Yerobeam
<03379>
, anak
<01121>
Nebat
<05028>
.

[<0413> <0853> <03068>]
AVB ITL
Dengan demikian raja
<04428>
tidak
<03808>
mendengar
<08085>
permintaan rakyat
<05971>
. Perkara
<05438>
itu memang
<05973>
ditetapkan
<01961>
TUHAN
<03068>
, kerana
<04616>
Dia hendak melaksanakan
<06965>
firman
<01697>
yang
<0834>
disampaikan-Nya
<01696>
kepada
<0413>
Yerobeam
<03379>
anak
<01121>
Nebat
<05028>
dengan perantaraan
<03027>
Ahia
<0281>
, orang Silo
<07888>
itu.

[<0413> <0853> <03068>]
HEBREW
jbn
<05028>
Nb
<01121>
Mebry
<03379>
la
<0413>
ynlysh
<07888>
hyxa
<0281>
dyb
<03027>
hwhy
<03068>
rbd
<01696>
rsa
<0834>
wrbd
<01697>
ta
<0853>
Myqh
<06965>
Neml
<04616>
hwhy
<03068>
Mem
<05973>
hbo
<05438>
htyh
<01961>
yk
<03588>
Meh
<05971>
la
<0413>
Klmh
<04428>
ems
<08085>
alw (12:15)
<03808>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 12:15

Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan 1  yang disebabkan TUHAN, supaya TUHAN menepati 2  firman yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA