Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Raja-raja 14:15

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 14:15

Kemudian TUHAN akan menghajar orang Israel, sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air dan Ia akan menyentakkan m  mereka dari pada tanah yang baik ini yang telah diberikan-Nya kepada nenek moyang mereka; Ia akan menyerakkan mereka ke seberang sungai 1  Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala n  mereka dan dengan demikian menyakiti o  hati TUHAN.

AYT (2018)

TUHAN akan memukul Israel seperti buluh yang bergoyang-goyang di air dan Dia akan mencabut Israel dari tanah yang baik ini, yang Dia berikan kepada nenek moyang mereka dan Dia akan menyerakkan mereka ke seberang sungai itu, karena mereka telah membuat patung-patung Dewi Asyera mereka sehingga membangkitkan murka TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb 1Raj 14:15

Bahwa Tuhan akan memalu orang Israelpun seperti buluh rantik berpusing-pusing dalam air, dan disentakkannya orang Israel dari dalam negeri yang baik, yang telah dikaruniakan-Nya kepada nenek moyangnya, dan dicerai-beraikan-Nya mereka itu hingga sampai ke seberang sana sungai besar, sebab segala hutan-hutan yang telah diperbuatnya, sehingga dibangkitkannya murka Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Raj 14:15

TUHAN akan menghukum Israel sehingga tergoyang-goyang seperti gelagah di dalam air. TUHAN akan mencabut rakyat Israel dari negeri yang baik ini yang diberikan-Nya kepada leluhur mereka. Ia akan menceraiberaikan mereka ke seberang Sungai Efrat, karena mereka telah membangkitkan kemarahan-Nya dengan membuat patung-patung dewi Asyera.

MILT (2008)

Dan TUHAN YAHWEH 03068 akan menghajar orang Israel seperti buluh terombang-ambing di atas air dan akan mencabut Israel dari tanah yang baik yang telah Dia berikan kepada leluhur mereka. Dan Dia akan menyerakkannya sampai ke seberang sungai itu, oleh karena mereka telah membuat ashera-ashera mereka yang membangkitkan murka TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

ALLAH akan menghajar Israil seperti buluh yang bergoyang-goyang di air. Ia akan mencabut Israil dari tanah yang baik ini, yang telah dikaruniakan-Nya kepada nenek moyangnya. Ia akan menyerakkan mereka ke seberang Sungai Efrat, sebab mereka telah membuat patung-patung Dewi Asyera serta membangkitkan murka ALLAH.

AVB (2015)

TUHAN akan mengajar Israel seperti mensiang yang bergoyang-goyang di air. Dia akan mencabut Israel daripada tanah yang baik ini, yang telah dikurniakan-Nya kepada nenek moyangnya. Dia akan menyerakkan mereka ke seberang Sungai Efrat, kerana mereka telah membuat patung-patung Asyera dan membangkitkan murka TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Raj 14:15

Kemudian TUHAN
<03068>
akan menghajar
<05221>
orang Israel
<03478>
, sehingga tergoyah-goyah
<05110>
seperti
<0834>
gelagah
<07070>
di air
<04325>
dan Ia akan menyentakkan
<05428>
mereka
<03478>
dari pada
<05921>
tanah
<0127>
yang baik
<02896>
ini
<02063>
yang
<0834>
telah diberikan-Nya
<05414>
kepada nenek moyang
<01>
mereka; Ia akan menyerakkan
<02219>
mereka ke seberang
<05676>
sungai Efrat
<05104>
sana, oleh karena
<03282>
mereka telah
<0834>
membuat
<06213>
tiang-tiang berhala
<0842>
mereka dan dengan demikian menyakiti hati
<03707>
TUHAN
<03068>
.
TL ITL ©

SABDAweb 1Raj 14:15

Bahwa Tuhan
<03068>
akan memalu
<05221>
orang Israelpun
<03478>
seperti
<0834>
buluh rantik
<07070>
berpusing-pusing
<05110>
dalam air
<04325>
, dan disentakkannya
<05428>
orang Israel
<03478>
dari dalam negeri
<0127>
yang baik
<02896>
, yang telah
<0834>
dikaruniakan-Nya
<05414>
kepada nenek moyangnya
<01>
, dan dicerai-beraikan-Nya
<02219>
mereka itu hingga sampai ke seberang
<05676>
sana sungai
<05104>
besar, sebab
<03282>
segala hutan-hutan
<0842>
yang telah
<0834>
diperbuatnya
<06213>
, sehingga dibangkitkannya murka
<03707>
Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
TUHAN
<03068>
akan memukul
<05221>
Israel
<03478>
seperti buluh
<07070>
yang
<0834>
bergoyang-goyang
<05110>
di air
<04325>
dan Dia akan mencabut
<05428>
Israel
<03478>
dari
<05921>
tanah
<0127>
yang baik
<02896>
ini
<02063>
, yang
<0834>
Dia berikan
<05414>
kepada nenek moyang
<01>
mereka dan Dia akan menyerakkan
<02219>
mereka ke seberang
<05676>
sungai
<05104>
itu, karena
<03282>
mereka telah membuat
<06213>
patung-patung Dewi
<0842>
Asyera mereka sehingga membangkitkan murka
<03707>
TUHAN
<03068>
.

[<0853> <0853> <0834> <0853> <0853>]
AVB ITL
TUHAN
<03068>
akan mengajar
<05221>
Israel
<03478>
seperti
<0834>
mensiang
<07070>
yang bergoyang-goyang
<05110>
di air
<04325>
. Dia akan mencabut
<05428>
Israel
<03478>
daripada
<05921>
tanah
<0127>
yang baik
<02896>
ini
<02063>
, yang
<0834>
telah dikurniakan-Nya
<05414>
kepada nenek moyangnya
<01>
. Dia akan menyerakkan
<02219>
mereka ke seberang
<05676>
Sungai Efrat
<05104>
, kerana
<03282>
mereka telah membuat
<06213>
patung-patung Asyera
<0842>
dan membangkitkan murka
<03707>
TUHAN
<03068>
.

[<0853> <0853> <0834> <0853> <0853>]
HEBREW
hwhy
<03068>
ta
<0853>
Myoyekm
<03707>
Mhyrsa
<0842>
ta
<0853>
wve
<06213>
rsa
<0834>
Ney
<03282>
rhnl
<05104>
rbem
<05676>
Mrzw
<02219>
Mhytwbal
<01>
Ntn
<05414>
rsa
<0834>
tazh
<02063>
hbwjh
<02896>
hmdah
<0127>
lem
<05921>
larvy
<03478>
ta
<0853>
stnw
<05428>
Mymb
<04325>
hnqh
<07070>
dwny
<05110>
rsak
<0834>
larvy
<03478>
ta
<0853>
hwhy
<03068>
hkhw (14:15)
<05221>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb 1Raj 14:15

Kemudian TUHAN akan menghajar orang Israel, sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air dan Ia akan menyentakkan m  mereka dari pada tanah yang baik ini yang telah diberikan-Nya kepada nenek moyang mereka; Ia akan menyerakkan mereka ke seberang sungai 1  Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala n  mereka dan dengan demikian menyakiti o  hati TUHAN.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Raj 14:15

Kemudian TUHAN 1  7  akan menghajar orang Israel 3 , sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah 2  di air dan Ia akan menyentakkan 3  mereka dari pada tanah 4  yang baik 4  ini yang telah diberikan-Nya kepada nenek moyang mereka; Ia akan menyerakkan 5  mereka ke seberang 6  sungai Efrat 6  sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati TUHAN 1  7 .

Catatan Full Life

1Raj 14:15 1

Nas : 1Raj 14:15

Ahia menubuatkan penawanan Israel; pada tahun 722 SM Israel dikalahkan dan ribuan orang dibawa/tertawan menyeberang Sungai Efrat oleh tentara Asyur (bd. 2Raj 15:29; 17:6,18).

[+] Bhs. InggrisTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA