Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

2 Samuel 19:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 2Sam 19:19

dan berkata kepada raja: "Janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem; d  janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi.

AYT (2018)

Katanya kepada raja, “Janganlah Tuanku memandang kesalahanku dan janganlah mengingat yang dilakukan oleh hambamu ini, yaitu pada waktu Tuanku Raja keluar dari Yerusalem, untuk disimpan di hati raja.

TL (1954) ©

SABDAweb 2Sam 19:19

serta sembahnya kepada baginda: Jangan apalah tuanku ingat akan dosa patik dan jangan apalah tuanku ingat akan salah yang patik perbuat pada masa tuanku keluar dari Yeruzalem; jangan apalah tuanku taruh hati akan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb 2Sam 19:19

"Hamba mohon, kiranya Baginda tidak menganggap hamba tetap bersalah. Sudilah Baginda melupakan apa yang hamba lakukan pada hari Baginda meninggalkan Yerusalem.

MILT (2008)

Dan dia berkata kepada raja, "Janganlah kiranya tuanku menuntut kesalahan kepadaku, dan janganlah mengingat apa yang telah hambamu lakukan dengan jahatnya pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem --karena raja memasukkannya ke dalam hatinya.

Shellabear 2011 (2011)

dan berkata kepada raja, "Janganlah Tuanku perhitungkan kesalahan hamba, dan janganlah ingat-ingat perbuatan hamba yang jahat pada hari Tuanku Raja keluar dari Yerusalem, lalu menyimpannya dalam hati.

AVB (2015)

dan berkata kepada raja, “Janganlah tuanku perhitungkan kesalahan hamba, dan janganlah ingat-ingat akan perbuatan hamba yang jahat pada hari Tuanku Raja keluar dari Yerusalem, lalu menyimpannya dalam hati.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 2Sam 19:19

dan berkata
<0559>
kepada
<0413>
raja
<04428>
: "Janganlah
<0408>
kiranya tuanku
<0113>
tetap memandang
<02803> <00>
aku bersalah
<00> <02803>
, dan janganlah
<0408>
kiranya tuanku mengingat
<02142>
kesalahan
<05771>
yang
<0834>
dilakukan
<05753>
hambamu
<05650>
ini pada hari
<03117>
tuanku
<0113>
raja
<04428>
keluar
<03318>
dari Yerusalem
<03389>
; janganlah kiranya raja
<04428>
memperhatikannya
<03820> <0413> <07760>
lagi.

[<0834>]
TL ITL ©

SABDAweb 2Sam 19:19

serta sembahnya
<0559>
kepada
<0413>
baginda
<04428>
: Jangan
<0408>
apalah tuanku
<0113>
ingat
<02803>
akan dosa
<05771>
patik dan jangan
<0408>
apalah tuanku ingat
<02142>
akan salah yang
<0834>
patik
<05650>
perbuat
<05753>
pada masa
<03117>
tuanku
<0113>
keluar
<03318>
dari Yeruzalem
<03389>
; jangan apalah tuanku
<04428>
taruh
<07760>
hati
<03820>
akan
<0413>
dia.
AYT ITL
Katanya
<0559>
kepada
<0413>
raja
<04428>
, “Janganlah
<0408>
Tuanku
<0113>
memandang kesalahanku
<05771>
dan janganlah
<0408>
mengingat
<02142>
yang
<0834>
dilakukan
<05753>
oleh hambamu
<05650>
ini, yaitu pada waktu
<03117>
Tuanku
<0113>
Raja
<04428>
keluar
<03318>
dari Yerusalem
<03389>
, untuk disimpan
<07760>
di hati
<03820>
raja
<04428>
.

[<02803> <00> <0853> <0834> <0413>]
HEBREW
wbl
<03820>
la
<0413>
Klmh
<04428>
Mwvl
<07760>
Mlswrym
<03389>
Klmh
<04428>
ynda
<0113>
auy
<03318>
rsa
<0834>
Mwyb
<03117>
Kdbe
<05650>
hweh
<05753>
rsa
<0834>
ta
<0853>
rkzt
<02142>
law
<0408>
Nwe
<05771>
ynda
<0113>
yl
<0>
bsxy
<02803>
la
<0408>
Klmh
<04428>
la
<0413>
rmayw
<0559>
(19:19)
<19:20>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 2Sam 19:19

dan berkata 1  kepada raja: "Janganlah kiranya 5  tuanku 2  tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku 2  mengingat 3  kesalahan yang dilakukan 4  hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem; janganlah kiranya raja memperhatikannya 5  lagi.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA