Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 43:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 43:18

Lalu ketakutanlah e  orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. f  Kata mereka: "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini, ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung g  kita pada mulanya itu, supaya kita disergap h  dan ditangkap dan supaya kita dijadikan budak i  dan keledai j  kita diambil."

AYT (2018)

Orang-orang itu menjadi takut karena mereka dibawa ke rumah Yusuf. Mereka berkata, “Karena masalah uang yang dikembalikan ke dalam karung-karung kita dahulu itulah, kita dibawa masuk supaya dia dapat melawan kita, dan menjatuhkan kita, dan mengambil kita sebagai budak, dan keledai-keledai kita.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 43:18

Maka mereka itupun ketakutanlah, sebab dibawa oranglah akan dia ke dalam rumah Yusuf. Maka kata mereka itu: Adapun kita dibawa masuk ke dalam ini, ia itu sebab uang yang telah dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya, supaya ada sebab akan menuduh kita dan menyerbukan dirinya kepada kita, lalu kita dijadikannya hambanya serta dengan segala keledai kitapun.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 43:18

Ketika mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf, mereka ketakutan dan berpikir, "Kita dibawa ke sini, karena uang yang kita temukan dalam karung kita pada waktu kita datang kemari dahulu. Mereka akan menangkap kita dengan tiba-tiba, lalu mengambil keledai kita dan menjadikan kita hamba mereka."

MILT (2008)

Dan ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka telah dibawa masuk ke dalam rumah Yusuf. Dan mereka berkata, "Karena masalah uang yang pada mulanya dikembalikan di dalam karung-karung kitalah, kita ini dibawa masuk untuk menjerat kita dan untuk menjebloskan kita, dan mengambil kita sebagai budak-budak dan juga keledai-keledai kita."

Shellabear 2011 (2011)

Mereka menjadi ketakutan sebab mereka dibawa masuk ke rumah Yusuf. Kata mereka, "Kita dibawa masuk karena perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita dahulu. Ia hendak menuduh kita, menangkap kita, menjadikan kita hamba-hambanya, serta mengambil keledai-keledai kita pula."

AVB (2015)

Para saudara itu menjadi ketakutan kerana mereka dibawa masuk ke rumah Yusuf. Kata mereka, “Kita dibawa masuk atas sebab wang yang dikembalikan ke dalam karung kita dahulu. Dia hendak menuduh kita, menangkap kita, menjadikan kita hamba-hambanya, serta mengambil keldai-keldai kita pula.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 43:18

Lalu ketakutanlah
<03372>
orang-orang
<0376>
itu, karena
<03588>
mereka dibawa
<0935>
ke dalam rumah
<01004>
Yusuf
<03130>
. Kata
<0559>
mereka: "Yang menjadi sebab kita dibawa
<0935>
ke sini
<05921>
, ialah perkara
<01697>
uang
<03701>
yang dikembalikan
<07725>
ke dalam karung
<0572>
kita pada mulanya
<08462>
itu, supaya kita
<0587>
disergap
<01556>
dan ditangkap
<05307>
dan supaya kita dijadikan budak
<05650>
dan keledai
<02543>
kita diambil
<03947>
."

[<05921> <05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 43:18

Maka mereka
<0376>
itupun ketakutanlah
<03372>
, sebab
<03588>
dibawa
<0935>
oranglah akan dia ke dalam rumah
<01004>
Yusuf
<03130>
. Maka kata
<0559>
mereka itu: Adapun kita dibawa masuk ke dalam ini, ia itu sebab
<01697>
uang
<03701>
yang telah dikembalikan
<07725>
ke dalam karung
<0572>
kita pada mulanya
<08462>
, supaya ada sebab akan menuduh kita
<0587>
dan menyerbukan dirinya kepada kita, lalu kita dijadikannya
<03947>
hambanya
<05650>
serta dengan segala keledai
<02543>
kitapun.
AYT ITL
Orang-orang
<0376>
itu menjadi takut
<03372>
karena
<03588>
mereka dibawa
<0935>
ke rumah
<01004>
Yusuf
<03130>
. Mereka berkata
<0559>
, “Karena
<05921>
masalah
<01697>
uang
<03701>
yang dikembalikan
<07725>
ke dalam karung-karung
<0572>
kita dahulu
<08462>
itulah, kita
<0587>
dibawa masuk
<0935>
supaya dia dapat melawan
<01556>
kita, dan menjatuhkan
<05307>
kita, dan mengambil
<03947>
kita sebagai budak
<05650>
, dan keledai-keledai
<02543>
kita.”

[<05921> <05921> <0853> <0853>]
HEBREW
wnyrmx
<02543>
taw
<0853>
Mydbel
<05650>
wnta
<0853>
txqlw
<03947>
wnyle
<05921>
lpnthlw
<05307>
wnyle
<05921>
llgthl
<01556>
Myabwm
<0935>
wnxna
<0587>
hlxtb
<08462>
wnytxtmab
<0572>
bsh
<07725>
Pokh
<03701>
rbd
<01697>
le
<05921>
wrmayw
<0559>
Powy
<03130>
tyb
<01004>
wabwh
<0935>
yk
<03588>
Mysnah
<0376>
waryyw (43:18)
<03372>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 43:18

1 Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka: "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini, ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap 2  dan ditangkap 2  dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil."

[+] Bhs. InggrisTIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA