Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

1 Samuel 9:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb 1Sam 9:16

"Besok kira-kira waktu ini Aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin; engkau akan mengurapi u  dia menjadi raja v  atas umat-Ku Israel dan ia akan menyelamatkan w  umat-Ku dari tangan orang Filistin. x  Sebab Aku telah memperhatikan sengsara umat-Ku itu, karena teriakannya y  telah sampai kepada-Ku."

AYT (2018)

“Besok pagi, pada waktu seperti ini, Aku akan mengirim seorang laki-laki dari tanah Benyamin kepadamu. Kamu akan mengurapinya menjadi raja atas umat-Ku Israel. Dia akan menyelamatkan umat-Ku dari tangan orang Filistin. Sebab, Aku telah memperhatikan umat-Ku. Tangisan mereka telah sampai kepada-Ku.”

TL (1954) ©

SABDAweb 1Sam 9:16

Esok harilah kira-kira waktu begini Aku menyuruhkan kepadamu kelak seorang laki-laki dari jajahan Benyamin, hendaklah engkau menyirami dia dengan minyak bau-bauan akan penganjur umat-Ku, orang Israel, maka iapun akan melepaskan umat-Ku dari pada tangan orang Filistin, karena sudah Kutilik akan umat-Ku, sebab serunya telah sampai kepada-Ku.

BIS (1985) ©

SABDAweb 1Sam 9:16

"Besok pagi kira-kira waktu begini, Aku akan menyuruh seorang dari suku Benyamin menemuimu. Lantiklah dia dengan upacara peminyakan untuk menjadi raja atas umat-Ku Israel. Ia akan menyelamatkan umat-Ku dari orang Filistin. Aku telah melihat penderitaan umat-Ku dan mendengar tangisan mereka meminta tolong."

MILT (2008)

"Besok pada waktu ini, Aku akan mengirimkan kepadamu seorang pria dari tanah Benyamin. Dan engkau harus mengurapi dia untuk menjadi pemimpin atas umat-Ku Israel. Dan dia akan menyelamatkan umat-Ku dari tangan bangsa Filistin; karena Aku telah memerhatikan umat-Ku, karena tangisannya telah sampai kepada-Ku."

Shellabear 2011 (2011)

"Besok, pada waktu seperti ini, Aku akan menyuruh seorang laki-laki dari Tanah Binyamin datang kepadamu. Lantiklah dia menjadi pemimpin atas umat-Ku Israil. Ia akan menyelamatkan umat-Ku dari tangan orang Filistin, karena Aku telah memperhatikan umat-Ku. Seruan mereka telah sampai kepada-Ku."

AVB (2015)

“Esok, pada waktu seperti ini, Aku akan menyuruh seorang lelaki dari Tanah Benyamin datang kepadamu. Lantiklah dia untuk menjadi pemimpin atas umat-Ku, orang Israel. Dia akan menyelamatkan umat-Ku daripada tangan orang Filistin, kerana Aku telah memperhatikan umat-Ku. Seruan mereka telah sampai kepada-Ku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb 1Sam 9:16

"Besok
<04279>
kira-kira waktu
<06256>
ini Aku akan menyuruh
<07971>
kepadamu
<0413>
seorang laki-laki
<0376>
dari tanah
<0776>
Benyamin
<01144>
; engkau akan mengurapi
<04886>
dia menjadi raja
<05057>
atas
<05921>
umat-Ku
<05971>
Israel
<03478>
dan ia akan menyelamatkan
<03467>
umat-Ku
<05971>
dari tangan
<03027>
orang Filistin
<06430>
. Sebab
<03588>
Aku telah memperhatikan
<07200>
sengsara umat-Ku
<05971>
itu, karena
<03588>
teriakannya
<06818>
telah sampai
<0935>
kepada-Ku
<0413>
."
TL ITL ©

SABDAweb 1Sam 9:16

Esok harilah
<04279>
kira-kira waktu
<06256>
begini Aku menyuruhkan
<07971>
kepadamu
<0413>
kelak seorang
<0376>
laki-laki dari jajahan
<0776>
Benyamin
<01144>
, hendaklah engkau menyirami
<04886>
dia dengan minyak bau-bauan akan penganjur
<05057>
umat-Ku
<05971>
, orang Israel
<03478>
, maka iapun akan melepaskan
<03467>
umat-Ku
<05971>
dari pada tangan
<03027>
orang Filistin
<06430>
, karena
<03588>
sudah Kutilik
<07200>
akan
<0853>
umat-Ku
<05971>
, sebab
<03588>
serunya
<06818>
telah sampai kepada-Ku
<0413>
.
AYT ITL
“Besok
<04279>
pagi, pada waktu
<06256>
seperti ini, Aku akan mengirim
<07971>
seorang
<0376>
laki-laki dari tanah
<0776>
Benyamin
<01144>
kepadamu. Kamu akan mengurapinya
<04886>
menjadi raja
<05057>
atas
<05921>
umat-Ku
<05971>
Israel
<03478>
. Dia akan menyelamatkan
<03467>
umat-Ku
<05971>
dari tangan
<03027>
orang Filistin
<06430>
. Sebab
<03588>
, Aku telah memperhatikan
<07200>
umat-Ku
<05971>
. Tangisan
<06818>
mereka telah sampai
<0935>
kepada-Ku
<0413>
.”

[<0413> <0853> <0853>]
HEBREW
yla
<0413>
wtqeu
<06818>
hab
<0935>
yk
<03588>
yme
<05971>
ta
<0853>
ytyar
<07200>
yk
<03588>
Mytslp
<06430>
dym
<03027>
yme
<05971>
ta
<0853>
eyswhw
<03467>
larvy
<03478>
yme
<05971>
le
<05921>
dygnl
<05057>
wtxsmw
<04886>
Nmynb
<01144>
Uram
<0776>
sya
<0376>
Kyla
<0413>
xlsa
<07971>
rxm
<04279>
tek (9:16)
<06256>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb 1Sam 9:16

"Besok kira-kira waktu ini Aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin; engkau akan mengurapi 1  dia menjadi raja atas umat-Ku 2  Israel dan ia akan menyelamatkan umat-Ku 2  dari tangan orang Filistin. Sebab Aku telah memperhatikan 2  sengsara umat-Ku 2  itu, karena teriakannya telah sampai kepada-Ku."

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA