TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 24:10-15

TSK Full Life Study Bible

24:10

barang berharga(TB)/harta(TL) <02898> [for. or, and. all the.]

Aram-Mesopotamia(TB)/Mesopotamia(TL) <0763> [Mesopotamia.]

kota(TB)/negeri(TL) <05892> [city.]

24:10

dari unta

Kej 24:19; 1Raj 10:2; 1Taw 12:40; Yes 30:6 [Semua]

berbagai-bagai barang

Kej 24:22,30,47,53; Kej 43:11; 45:23 [Semua]

menuju Aram-Mesopotamia

Bil 23:7; Ul 23:4; Hak 3:8 [Semua]

kota Nahor.

Kej 11:29; [Lihat FULL. Kej 11:29]24:11

disuruhnyalah(TB)/diderumkannyalah(TL) <01288> [kneel.]

keluar ... menimba(TB)/ke luar ... menimba(TL) <07579 03318> [women go out to draw water. Heb. women which draw water go forth.]

24:11

suatu sumur,

Kel 2:15

menimba air.

Kej 24:13; Kej 29:2,9-10; Kel 2:16; 1Sam 9:11; Yoh 4:7 [Semua]24:12

TUHAN(TB)/Tuhan(TL) <03068> [O Lord.]

tujuanku(TB)/berjumpa(TL) <06440> [I pray.]

24:12

tuanku Abraham,

Kej 24:27,42,48; Kej 26:24; 28:13; 31:42,53; 32:9; 43:23; 46:3; Kel 3:6,15,16; 4:5; 1Raj 18:36; Mazm 75:10; 94:7 [Semua]

tercapai tujuanku

Kej 24:21,40,51,56; Kej 27:20; Neh 1:11 [Semua]

kasih setia-Mu

Kej 19:19; [Lihat FULL. Kej 19:19]; Yos 2:12; Ayub 10:12 [Semua]


Catatan Frasa: LALU BERKATALAH IA, "TUHAN, ... "


24:13

berdiri(TB/TL) <05324> [I stand.]

perempuan(TB)/anak-anak perempuan(TL) <01323> [daughters.]

24:13

menimba air.

Kej 24:11,43; [Lihat FULL. Kej 24:11]; [Lihat FULL. Kej 24:43]; Kej 29:8 [Semua]24:14

gadis(TB)/dayang(TL) <05291> [And let.]

Kautentukan(TB)/tentukan(TL) <03198> [she that.]

maka ..... kuketahui(TB)/ketahui(TL) <03045> [thereby.]

24:14

menjawab: Minumlah,

Kej 24:18,46 [Semua]

unta-untamu juga

Kej 24:19

hamba-Mu, Ishak;

Kej 24:44

akan kuketahui,

Yos 2:12; Hak 6:17,37; 1Sam 14:10; 1Raj 13:3; Mazm 86:17; Yes 38:7; Yer 44:29 [Semua]


Catatan Frasa: UNTA-UNTAMU JUGA AKAN KUBERI MINUM.


24:15

selesai(TB)/habis(TL) <03615> [before.]

Ribka(TB)/Ribkah(TL) <07259> [Rebekah.]

Milka(TB/TL) <04435> [Milcah.]

buyungnya(TB)/buyung(TL) <03537> [pitcher.]

24:15

selesai berkata,

Kej 24:45

datanglah Ribka,

Kej 22:23; [Lihat FULL. Kej 22:23]

bagi Betuel,

Kej 22:22; [Lihat FULL. Kej 22:22]

laki-laki Milka,

Kej 11:29; [Lihat FULL. Kej 11:29]

isteri Nahor,

Kej 11:29; [Lihat FULL. Kej 11:29]
TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA