TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 15:22-24

15:22 kai <2532> ferousin <5342> (5719) auton <846> epi <1909> ton <3588> golgoyan <1115> topon <5117> o <3739> estin <1510> (5748) meyermhneuomenov <3177> (5746) kraniou <2898> topov <5117>

15:23 kai <2532> edidoun <1325> (5707) autw <846> esmurnismenon <4669> (5772) oinon <3631> ov <3739> de <1161> ouk <3756> elaben <2983> (5627)

15:24 kai <2532> staurousin <4717> (5719) auton <846> kai <2532> diamerizontai <1266> (5731) ta <3588> imatia <2440> autou <846> ballontev <906> (5723) klhron <2819> ep <1909> auta <846> tiv <5101> ti <5101> arh <142> (5661)TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA