TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 10:1

10:1 kai <2532> proskalesamenov <4341> (5666) touv <3588> dwdeka <1427> mayhtav <3101> autou <846> edwken <1325> (5656) autoiv <846> exousian <1849> pneumatwn <4151> akayartwn <169> wste <5620> ekballein <1544> (5721) auta <846> kai <2532> yerapeuein <2323> (5721) pasan <3956> noson <3554> kai <2532> pasan <3956> malakian <3119>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA