Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 46:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 46:1

Dewa Bel l  sudah ditundukkan, dewa Nebo 1  sudah direbahkan, patung-patungnya m  sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan; yang pernah kamu arak, n  sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah,

AYT (2018)

Bel bertekuk lutut, Nebo membungkuk; Patung-patung mereka dimuatkan di atas binatang dan ternak. Barang-barang yang kamu bawa ini memberatkan, itu menjadi beban bagi binatang yang lelah.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 46:1

Bahwa Bel berbelit-belit, Nebopun tunduk; segala patungnya dimuatkan pada lembu dan pada binatang tanggungan, maka beratlah muatan itu, sehingga binatang itupun penatlah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 46:1

Inilah kesudahan dewa-dewa Babel; dahulu patung Bel dan Nebo disembah, tetapi sekarang dimuat di atas hewan, menjadi beban untuk binatang yang lelah.

MILT (2008)

"Dewa Bel telah tunduk, dewa Nebo membungkuk, berhala-berhala mereka menjadi bagian hewan, dan menjadi bagian binatang buas, beban yang diangkut olehmu adalah beban yang meletihkan.

Shellabear 2011 (2011)

Dewa Bel bertekuk lutut dan Dewa Nebo tunduk, patung-patungnya dimuatkan di atas binatang dan ternak. Apa yang dahulu kamu arak, sekarang dimuatkan sebagai beban pada binatang-binatang yang lelah.

AVB (2015)

Dewa Bel bertelut dan Dewa Nebo tunduk membongkok, patung-patung berhalanya dimuatkan di atas binatang dan ternak. Apa yang dahulu kamu arak, sekarang dimuatkan sebagai beban pada binatang-binatang yang lelah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 46:1

Dewa Bel
<01078>
sudah ditundukkan
<03766>
, dewa Nebo
<05015>
sudah direbahkan
<07164>
, patung-patungnya
<06091>
sudah
<01961>
diangkut di atas binatang
<02416>
, di atas hewan
<0929>
; yang pernah kamu arak
<05385>
, sekarang telah dimuatkan
<06006>
sebagai beban
<04853>
pada binatang yang lelah
<05889>
,
TL ITL ©

SABDAweb Yes 46:1

Bahwa Bel
<01078>
berbelit-belit
<07164>
, Nebopun
<05015>
tunduk
<03766>
; segala patungnya
<06091>
dimuatkan
<01961>
pada lembu
<02416>
dan pada binatang
<0929>
tanggungan
<05385>
, maka beratlah
<06006>
muatan
<04853>
itu, sehingga binatang itupun penatlah
<05889>
.
AYT ITL
Bel
<01078>
bertekuk lutut
<03766>
, Nebo
<05015>
membungkuk
<07164>
; Patung-patung
<06091>
mereka dimuatkan
<01961>
di atas binatang
<02416>
dan ternak
<0929>
. Barang-barang
<05385>
yang kamu bawa ini memberatkan
<06006>
, itu menjadi beban
<04853>
bagi binatang yang lelah
<05889>
.
AVB ITL
Dewa Bel
<01078>
bertelut
<03766>
dan Dewa Nebo
<05015>
tunduk
<07164>
membongkok, patung-patung berhalanya
<06091>
dimuatkan
<01961>
di atas binatang
<02416>
dan ternak
<0929>
. Apa yang dahulu kamu arak, sekarang dimuatkan sebagai beban
<04853>
pada binatang-binatang yang lelah
<05889>
.

[<05385> <06006>]
HEBREW
hpyel
<05889>
avm
<04853>
twowme
<06006>
Mkytavn
<05385>
hmhblw
<0929>
hyxl
<02416>
Mhybue
<06091>
wyh
<01961>
wbn
<05015>
orq
<07164>
lb
<01078>
erk (46:1)
<03766>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 46:1

Dewa Bel l  sudah ditundukkan, dewa Nebo 1  sudah direbahkan, patung-patungnya m  sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan; yang pernah kamu arak, n  sekarang telah dimuatkan sebagai beban pada binatang yang lelah,

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 46:1

Dewa Bel 1  sudah ditundukkan, dewa Nebo sudah direbahkan, patung-patungnya sudah diangkut di atas binatang, di atas hewan; yang pernah kamu arak, sekarang telah dimuatkan sebagai beban 2  pada binatang yang lelah,

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Yes 46:1 2

Nas : Yes 46:1

Bel, juga disebut Marduk (bd. Yer 50:2) menjadi dewa tertinggi Babel; Nebo adalah dewa pengetahuan, tulis-menulis, dan astronomi. Dewa-dewa ini tidak dapat melindungi Babel dari kebinasaan.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA