Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 43:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 43:20

Binatang hutan k  akan memuliakan Aku, serigala l  dan burung unta, sebab Aku telah membuat air m  memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihan-Ku;

AYT (2018)

Binatang-binatang di padang akan memuliakan Aku, serigala-serigala dan burung-burung unta. Sebab, Aku memberikan air di padang belantara dan sungai-sungai di padang gurun, untuk memberi minum kepada umat pilihan-Ku,

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 43:20

Segala margasatwa di padang akan memuji-muji Aku, demikianpun segala naga dan anak burung unta, sebab Aku sudah mengaruniakan air di padang belantara dan sungai-sungai di padang tekukur akan memberi minum kepada segala umat-Ku dan orang pilihan-Ku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 43:20

Binatang liar akan mengagungkan Aku; serigala dan burung unta akan memuji Aku sebab Aku mengalirkan air di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum kepada umat pilihan-Ku.

MILT (2008)

Binatang di padang akan menghormati Aku, serigala dan anak-anak burung unta, karena Aku memberikan air di padang gurun, sungai-sungai di padang pasir, untuk memberi minum kepada umatKu, pilihan-Ku.

Shellabear 2011 (2011)

Binatang-binatang liar akan memuliakan Aku, serigala dan burung unta, sebab Aku mengaruniakan air di gurun serta sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihan-Ku,

AVB (2015)

Binatang-binatang liar akan memuliakan Aku, serigala dan burung unta, kerana Aku mengurniakan air di tanah tandus serta sungai-sungai di gurun untuk memberikan minum umat pilihan-Ku,

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 43:20

Binatang
<02416>
hutan
<07704>
akan memuliakan
<03513>
Aku, serigala
<08577>
dan burung unta
<03284> <01323>
, sebab
<03588>
Aku telah membuat
<05414>
air
<04325>
memancar di padang gurun
<04057>
dan sungai-sungai
<05104>
di padang belantara
<03452>
, untuk memberi minum
<08248>
umat
<05971>
pilihan-Ku
<0972>
;
TL ITL ©

SABDAweb Yes 43:20

Segala margasatwa
<02416>
di padang
<07704>
akan memuji-muji
<03513>
Aku, demikianpun segala naga
<08577>
dan anak
<01323>
burung unta
<03284>
, sebab
<03588>
Aku sudah mengaruniakan
<05414>
air
<04325>
di padang belantara
<04057>
dan sungai-sungai
<05104>
di padang tekukur
<03452>
akan memberi minum
<08248>
kepada segala umat-Ku
<05971>
dan orang pilihan-Ku
<0972>
.
AYT ITL
Binatang-binatang
<02416>
di padang
<07704>
akan memuliakan
<03513>
Aku, serigala-serigala
<08577>
dan burung-burung unta
<01323> <03284>
. Sebab
<03588>
, Aku memberikan
<05414>
air
<04325>
di padang belantara
<04057>
dan sungai-sungai
<05104>
di padang gurun
<03452>
, untuk memberi minum
<08248>
kepada umat
<05971>
pilihan-Ku
<0972>
,
AVB ITL
Binatang-binatang
<02416>
liar
<07704>
akan memuliakan
<03513>
Aku, serigala
<08577>
dan burung unta
<01323> <03284>
, kerana
<03588>
Aku mengurniakan
<05414>
air
<04325>
di tanah tandus
<04057>
serta sungai-sungai
<05104>
di gurun
<03452>
untuk memberikan minum
<08248>
umat
<05971>
pilihan-Ku
<0972>
,
HEBREW
yryxb
<0972>
yme
<05971>
twqshl
<08248>
Nmysyb
<03452>
twrhn
<05104>
Mym
<04325>
rbdmb
<04057>
yttn
<05414>
yk
<03588>
hney
<03284>
twnbw
<01323>
Mynt
<08577>
hdvh
<07704>
tyx
<02416>
yndbkt (43:20)
<03513>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 43:20

Binatang hutan k  akan memuliakan Aku, serigala l  dan burung unta, sebab Aku telah membuat air m  memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihan-Ku;

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 43:20

Binatang 1  hutan akan memuliakan Aku, serigala dan burung unta 2 , sebab Aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihan-Ku 3 ;

Catatan Full Life

Yes 40:1--66:24 1

Nas : Yes 40:1-66:24

Pasal-pasal ini ditulis selama tahun-tahun akhir hidup Yesaya. Allah menyatakan nubuat-nubuat ini supaya memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umat-Nya selama mereka tertawan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya (lih. Yes 39:5-8); pasal-pasal ini penuh dengan penyataan nubuat mengenai Mesias yang akan datang dan kerajaan-Nya di bumi kelak. Beberapa peristiwa yang dinubuatkan digenapi berhubungan dengan tertawannya Yehuda oleh Babel dan pemulihannya. Banyak nubuat lain lebih khusus berhubungan dengan datangnya Yesus Kristus ke bumi, dan yang lain lagi masih menunggu penggenapan. Secara umum, pasal Yes 40:1-48:22 menekankan pelepasan, pasal Yes 49:1-57:21 penebusan, dan Yes 58:1-66:24 kemuliaan.


Yes 43:1-28 2

Nas : Yes 43:1-28

Pasal ini membahas kelepasan Israel dari pembuangan di Babel karena kasih Allah akan umat-Nya.


Yes 43:14-21 3

Nas : Yes 43:14-21

Allah akan menghukum Babel dan melepaskan umat-Nya. Mereka akan menerima "sesuatu yang baru" (ayat Yes 43:19), yaitu masa baru dengan pengampunan, berkat, pemulihan, dan kehadiran Allah; untuk ini mereka akan memuji Allah mereka (ayat Yes 43:21).

[+] Bhs. InggrisTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA