Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 2:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 2:20

Pada hari itu r  berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas s  yang dibuat manusia untuk sujud menyembah t  kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar, u 

AYT (2018)

Pada hari itu, orang-orang akan membuang berhala perak dan berhala emasnya, yang mereka buat sendiri untuk disembah, kepada tikus mondok dan kelelawar,

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 2:20

Maka pada hari itu juga tiap-tiap orang akan membuang segala berhala emas dan segala berhala perak, yang telah diperbuatnya akan menyembah sujud kepadanya, dan dicampakkannya kepada dandam dan kelelawar,

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 2:20

(2:19)

MILT (2008)

Pada hari itu manusia akan membuang berhala peraknya, dan berhala emasnya, yang telah mereka buat baginya untuk disembah, pada tikus-tikus, dan kelelawar-kelelawar.

Shellabear 2011 (2011)

Pada hari itu manusia akan melemparkan berhala perak dan berhala emas yang dibuatnya untuk disembah, kepada tikus mondok dan kelelawar.

AVB (2015)

Pada hari itu manusia akan melemparkan berhala perak dan berhala emas yang dibuat mereka untuk disembah, kepada tikus mondok dan kelawar.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 2:20

Pada hari
<03117>
itu
<01931>
berhala-berhala
<0457>
perak
<03701>
dan berhala-berhala
<0457>
emas
<02091>
yang
<0834>
dibuat
<06213>
manusia
<0120>
untuk sujud menyembah
<07812>
kepadanya akan dilemparkannya
<07993>
kepada tikus
<02661>
dan kelelawar
<05847>
,

[<02661>]
TL ITL ©

SABDAweb Yes 2:20

Maka pada hari
<03117>
itu juga
<01931>
tiap-tiap orang
<0120>
akan membuang
<07993>
segala berhala
<0457>
emas
<02091>
dan segala berhala
<0457>
perak
<03701>
, yang telah
<0834>
diperbuatnya
<06213>
akan menyembah sujud
<07812>
kepadanya, dan dicampakkannya kepada dandam
<02661> <02661>
dan kelelawar
<05847>
,
AYT ITL
Pada hari
<03117>
itu
<01931>
, orang-orang
<0120>
akan membuang
<07993>
berhala
<0457>
perak
<03701>
dan berhala
<0457>
emasnya
<02091>
, yang
<0834>
mereka buat
<06213>
sendiri untuk disembah
<07812>
, kepada tikus mondok
<02661> <02661>
dan kelelawar
<05847>
,

[<0853> <0853> <00>]
AVB ITL
Pada hari
<03117>
itu
<01931>
manusia
<0120>
akan melemparkan
<07993>
berhala
<0457>
perak
<03701>
dan berhala
<0457>
emas
<02091>
yang
<0834>
dibuat
<06213>
mereka untuk disembah
<07812>
, kepada tikus mondok
<02661> <02661>
dan kelawar
<05847>
.

[<0853> <0853> <00>]
HEBREW
Mypljelw
<05847>
twrp
<02661>
rpxl
<02661>
twxtshl
<07812>
wl
<0>
wve
<06213>
rsa
<0834>
wbhz
<02091>
ylyla
<0457>
taw
<0853>
wpok
<03701>
ylyla
<0457>
ta
<0853>
Mdah
<0120>
Kylsy
<07993>
awhh
<01931>
Mwyb (2:20)
<03117>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 2:20

1  2 Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat 3  manusia untuk sujud menyembah 3  kepadanya akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar,

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA