Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 44:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:7

yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya p  maupun dagingnya masuk dalam tempat kudus-Ku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapan-Ku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjian-Ku q  dari pada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.

AYT (2018)

ketika kamu membawa orang-orang asing, yang tidak bersunat hati dan tidak bersunat daging, ke tempat kudus-Ku untuk mencemarkannya, bahkan Bait Suci-Ku, ketika kamu mempersembahkan makanan-Ku, lemak dan darah, dan mereka telah melanggar perjanjian-Ku dengan semua kekejianmu.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 44:7

Pada masa kamu membawa akan orang keluaran, yang tiada bersunat tubuhnya dan tiada bersunat hatinya, masuk ke dalam tempat-Ku yang suci itu akan menajiskan rumah-Ku; pada masa kamu mempersembahkan santapan-Ku, yaitu lemak dan darah, dan perjanjian-Ku dirombak olehnya, karena sebab segala perbuatanmu yang keji itu;

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 44:7

Mereka telah mencemarkan Rumah-Ku, sebab sementara lemak dan darah kurban dipersembahkan kepada-Ku, mereka mengizinkan masuk ke dalamnya orang-orang asing yang tidak disunat, dan yang tidak mentaati Aku. Dengan perbuatan-perbuatan mereka yang menjijikkan itu, mereka telah melanggar perjanjian-Ku dengan mereka.

MILT (2008)

Ketika kamu membawa masuk bani asing, orang-orang yang tidak bersunat hatinya dan tidak bersunat daging, untuk berada dalam tempat kudus-Ku, untuk mencemarkannya; ketika pada bait-Ku kamu mempersembahkan roti-Ku, lemak dan darah, dan hal-hal itu telah melanggar perjanjian-Ku oleh segala kekejianmu.

Shellabear 2011 (2011)

Ketika kamu membawa santapan persembahan milik-Ku, yaitu lemak dan darah, kamu membawa masuk orang-orang asing yang tak berkhitan hati dan tubuhnya ke dalam tempat suci-Ku, sehingga mereka mencemarkan Bait-Ku. Kamu mengingkari perjanjian-Ku sehingga segala kekejianmu bertambah.

AVB (2015)

Ketika kamu membawa santapan persembahan milik-Ku, iaitu lemak dan darah, kamu membawa masuk orang asing yang tidak bersunat hati dan tubuh mereka ke dalam tempat suci-Ku, sehingga mereka mencemarkan Bait-Ku. Kamu mengingkari perjanjian-Ku sehingga segala kekejianmu bertambah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 44:7

yang membiarkan
<0935>
orang-orang
<01121>
asing
<05236>
, yaitu orang-orang yang tidak bersunat
<06189>
hatinya
<03820>
maupun dagingnya
<01320>
masuk
<01961>
dalam tempat kudus-Ku
<04720>
dan dengan kehadirannya
<01004>
mereka menajiskannya
<02490>
waktu kamu mempersembahkan
<07126>
santapan-Ku
<03899>
, yaitu lemak
<02459>
dan darah
<01818>
. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari
<06565>
perjanjian-Ku
<01285>
dari pada dengan segala
<03605>
perbuatanmu yang keji
<08441>
yang sudah-sudah.

[<06189> <0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 44:7

Pada masa kamu membawa
<0935>
akan orang
<01121>
keluaran
<05236>
, yang tiada bersunat
<06189>
tubuhnya
<01320>
dan tiada bersunat
<06189>
hatinya
<03820>
, masuk
<01961>
ke dalam tempat-Ku yang suci
<04720>
itu akan menajiskan
<02490>
rumah-Ku
<01004>
; pada masa kamu mempersembahkan
<07126>
santapan-Ku
<03899>
, yaitu lemak
<02459>
dan darah
<01818>
, dan perjanjian-Ku
<01285>
dirombak
<06565>
olehnya, karena sebab segala
<03605>
perbuatanmu yang keji
<08441>
itu;
AYT ITL
ketika kamu membawa
<0935>
orang-orang
<01121>
asing
<05236>
, yang tidak bersunat
<06189>
hati
<03820>
dan tidak bersunat
<06189>
daging
<01320>
, ke tempat kudus-Ku
<04720>
untuk mencemarkannya
<02490>
, bahkan Bait
<01004>
Suci-Ku, ketika kamu mempersembahkan
<07126>
makanan-Ku
<03899>
, lemak
<02459>
dan darah
<01818>
, dan mereka telah melanggar
<06565>
perjanjian-Ku
<01285>
dengan
<0413>
semua
<03605>
kekejianmu
<08441>
.

[<01961> <0853> <0853> <0853>]
HEBREW
Mkytwbewt
<08441>
lk
<03605>
la
<0413>
ytyrb
<01285>
ta
<0853>
wrpyw
<06565>
Mdw
<01818>
blx
<02459>
ymxl
<03899>
ta
<0853>
Mkbyrqhb
<07126>
ytyb
<01004>
ta
<0853>
wllxl
<02490>
ysdqmb
<04720>
twyhl
<01961>
rvb
<01320>
ylrew
<06189>
bl
<03820>
ylre
<06189>
rkn
<05236>
ynb
<01121>
Mkaybhb (44:7)
<0935>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:7

yang membiarkan orang-orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya p  maupun dagingnya masuk dalam tempat kudus-Ku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapan-Ku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari perjanjian-Ku q  dari pada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 44:7

yang membiarkan 1  orang-orang 2  asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun 3  dagingnya masuk dalam tempat kudus-Ku dan dengan kehadirannya mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan 4  santapan-Ku, yaitu lemak 5  dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari 6  perjanjian-Ku dari pada dengan segala perbuatanmu yang keji yang sudah-sudah.

Catatan Full Life

Yeh 40:1--44:26 1

Nas : Yeh 40:1-43:27

Penglihatan tentang Bait Suci dialami Yehezkiel pada tahun 573 SM, dua puluh lima tahun setelah pembuangan dirinya dimulai. Tujuannya ialah memberi semangat kepada bangsa itu bahwa kemuliaan Allah akan dipulihkan sama sekali pada masa yang akan datang, sehingga menghasilkan pengurapan dan berkat yang akan bertahan selama-lamanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.12 detik
dipersembahkan oleh YLSA