Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 38:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 38:4

Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir f  pada rahangmu dan membawa engkau ke luar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang g  di tangannya.

AYT (2018)

Aku akan membalikkanmu dan menaruh kail-kail ke dalam rahangmu, dan Aku akan membawamu keluar, dan semua pasukanmu, kuda-kuda dan para penunggang kuda, mereka semua mengenakan pakaian perang lengkap, suatu bala pasukan yang sangat besar dengan perisai besar dan kecil, semuanya membawa pedang.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 38:4

Dan Kubawa akan dikau berkeliling dan Kububuh kait pada rahangmu dan Kuhantar keluar akan dikau dengan segala tentaramu dan akan kuda dan orang berkendaraan serta dengan lengkap alat senjatanya, suatu tentara besar dengan perisai dan selukung dan semuanya dengan pedang pada tangannya;

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 38:4

Aku akan membelokkan dia, memasang kait pada rahangnya, dan merenggut dia keluar beserta seluruh pasukannya. Banyak sekali pasukan berkudanya yang berpakaian seragam itu. Setiap prajurit membawa perisai dan pedang.

MILT (2008)

Aku akan membalikkan punggungmu dan memasang pengait pada rahangmu, dan Aku akan membawa engkau dan semua pasukanmu, pasukan berkuda, keluar; mereka semua berpakaian lengkap, kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil, mereka semua yang memegang pedang.

Shellabear 2011 (2011)

Aku akan menarik engkau dan mengenakan kelikir pada rahangmu. Akan Kubawa engkau keluar bersama seluruh tentaramu, kuda dan pasukan berkudamu yang berpakaian lengkap, serta sejumlah besar orang dengan perisai besar dan perisai kecil; semuanya memegang pedang.

AVB (2015)

Aku akan menarik engkau dan mengenakan kelikir pada rahangmu. Akan Kubawa engkau keluar bersama-sama seluruh tenteramu, kuda dan pasukan berkuda kamu yang berpakaian lengkap, serta sejumlah besar orang dengan perisai besar dan perisai kecil; semua memegang pedang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 38:4

Aku akan menarik
<07725>
engkau dengan mengenakan
<05414>
kelikir
<02397>
pada rahangmu
<03895>
dan membawa engkau ke luar
<03318>
beserta seluruh
<03605>
tentaramu
<02428>
, yaitu pasukan berkuda
<06571> <05483>
, semuanya
<03605>
berpakaian
<03847>
lengkap
<04358>
, suatu kumpulan
<06951>
orang banyak
<07227>
dengan perisai besar
<04043> <00> <06793>
dan kecil
<00> <04043>
dan semuanya
<03605>
berpedang
<02719> <08610>
di tangannya.
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 38:4

Dan Kubawa
<07725>
akan dikau berkeliling
<07725>
dan Kububuh
<05414>
kait
<02397>
pada rahangmu
<03895>
dan Kuhantar keluar
<03318>
akan dikau dengan segala
<03605>
tentaramu
<02428>
dan akan kuda
<05483>
dan orang berkendaraan
<06571>
serta dengan lengkap
<04358>
alat senjatanya
<03847>
, suatu tentara
<06951>
besar
<07227>
dengan perisai
<06793>
dan selukung
<04043>
dan semuanya
<03605>
dengan pedang
<02719>
pada tangannya
<08610>
;
AYT ITL
Aku akan membalikkanmu
<07725>
dan menaruh
<05414>
kail-kail
<02397>
ke dalam rahangmu
<03895>
, dan Aku akan membawamu keluar
<03318>
, dan semua
<03605>
pasukanmu
<02428>
, kuda-kuda
<05483>
dan para penunggang kuda
<06571>
, mereka semua
<03605>
mengenakan pakaian
<03847>
perang lengkap
<04358>
, suatu bala pasukan
<06951>
yang sangat besar
<07227>
dengan perisai
<04043> <0>
besar
<06793> <04043>
dan kecil
<0> <04043>
, semuanya
<03605>
membawa
<08610>
pedang
<02719>
.

[<0853> <0853>]
AVB ITL
Aku akan menarik
<07725>
engkau dan mengenakan
<05414>
kelikir
<02397>
pada rahangmu
<03895>
. Akan Kubawa
<03318> <0>
engkau keluar
<0> <03318>
bersama-sama seluruh
<03605>
tenteramu
<02428>
, kuda
<05483>
dan pasukan berkuda
<06571>
kamu yang berpakaian
<03847>
lengkap
<04358>
, serta sejumlah
<03605>
besar
<07227>
orang dengan perisai besar
<06793>
dan perisai kecil
<04043>
; semua
<03605>
memegang
<08610>
pedang
<02719>
.

[<0853> <0853> <06951>]
HEBREW
Mlk
<03605>
twbrx
<02719>
yvpt
<08610>
Ngmw
<04043>
hnu
<06793>
br
<07227>
lhq
<06951>
Mlk
<03605>
lwlkm
<04358>
ysbl
<03847>
Mysrpw
<06571>
Myowo
<05483>
Klyx
<02428>
lk
<03605>
taw
<0853>
Ktwa
<0853>
ytauwhw
<03318>
Kyyxlb
<03895>
Myxx
<02397>
yttnw
<05414>
Kytbbwsw (38:4)
<07725>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 38:4

Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir f  pada rahangmu dan membawa engkau ke luar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda, semuanya berpakaian lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang g  di tangannya.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 38:4

Aku akan menarik 1  engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau ke luar beserta seluruh tentaramu, yaitu pasukan berkuda 2 , semuanya berpakaian 3  lengkap, suatu kumpulan orang banyak dengan perisai besar dan kecil dan semuanya berpedang 3  4  di tangannya.

Catatan Full Life

Yeh 38:1-23 1

Nas : Yeh 38:1-23

Di dalam pasal ini Yehezkiel menggambarkan suatu persekutuan antar bangsa yang akan mengadakan serangan akhir atas Israel setelah pemulihan mereka ke negeri asalnya, dalam usaha untuk memusnahkan bangsa itu dan menduduki negeri mereka. Pemimpin persekutuan ini dinamakan Gog. Tetapi, pada akhirnya, persekutuan penyerbu ini tidak akan berhasil; mereka akan dikalahkan oleh Allah sendiri.

[+] Bhs. InggrisTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA