Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 33:11

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 33:11

Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik 1 , melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. i  Bertobatlah, j  bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? k 

AYT (2018)

“Katakan kepada mereka, ‘Demi Aku yang hidup,’ firman Tuhan ALLAH, ‘Aku tidak berkenan dengan kematian orang jahat, tetapi agar orang jahat itu berbalik dari jalannya dan hidup. Berbaliklah, berbaliklah dari jalan-jalanmu yang jahat. Sebab, mengapakah kamu harus mati, hai keturunan Israel?’”

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 33:11

Katakanlah olehmu kepada mereka itu: Sesungguh-sungguh Aku ini hidup! demikianlah firman Tuhan Hua: Masakan Aku suka akan mati orang fasik itu; melainkan inilah suka-Ku, kalau orang fasik bertobat dari pada jalannya dan boleh hidup! Tobatlah, tobatlah dari pada jalan-jalanmu yang jahat itu, hai bangsa Israel! karena mengapa gerangan kamu akan mati?

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 33:11

Katakanlah kepada mereka bahwa demi Aku, Allah yang hidup, TUHAN Yang Mahatinggi, Aku tidak senang kalau orang jahat mati; sebaliknya Aku ingin ia meninggalkan dosa-dosanya supaya ia tetap hidup. Hai bangsa Israel, berhentilah berbuat jahat! Mengapa kamu mau mati?

MILT (2008)

Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, beginilah firman Tuhan Tuhan 0136 ALLAH YAHWEH 03069, Aku tidak berkenan atas kematian orang jahat, kecuali orang jahat itu berbalik dari jalannya supaya dia dapat hidup. Berbaliklah! Berbaliklah dari kelakuanmu yang jahat! Ya, mengapa kamu harus mati, hai keluarga Israel?

Shellabear 2011 (2011)

Katakanlah kepada mereka, "Demi Aku yang hidup, demikianlah firman ALLAH Taala, Aku tidak menyukai kematian orang fasik. Aku menghendaki orang fasik bertobat dari perilakunya, supaya ia hidup. Bertobatlah! Bertobatlah dari perilakumu yang jahat itu! Mengapa kamu harus mati, hai kaum keturunan Israil?""

AVB (2015)

Katakanlah kepada mereka, ‘Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak menyukai kematian orang fasiq. Aku mahu agar orang fasiq bertaubat daripada perilakunya, supaya dia hidup. Bertaubatlah! Bertaubatlah daripada perilakumu yang jahat itu! Mengapakah kamu harus mati, wahai keturunan kaum Israel?’ ”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 33:11

Katakanlah
<0559>
kepada
<0413>
mereka: Demi Aku
<0589>
yang hidup
<02416>
, demikianlah firman
<05002>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
, Aku tidak
<0518>
berkenan
<02654>
kepada kematian
<04194>
orang fasik
<07563>
, melainkan
<0518> <03588>
Aku berkenan kepada pertobatan
<07725>
orang fasik
<07563>
itu dari kelakuannya
<01870>
supaya ia hidup
<02421>
. Bertobatlah
<07725>
, bertobatlah
<07725>
dari hidupmu
<01870>
yang jahat
<07451>
itu! Mengapakah
<04100>
kamu akan mati
<04191>
, hai kaum
<01004>
Israel
<03478>
?
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 33:11

Katakanlah
<0559>
olehmu kepada
<0413>
mereka itu: Sesungguh-sungguh Aku
<0589>
ini hidup
<02416>
! demikianlah firman
<05002>
Tuhan
<0136>
Hua
<03069>
: Masakan
<0518>
Aku suka
<02654>
akan mati
<04194>
orang fasik
<07563>
itu; melainkan
<03588>
inilah suka-Ku, kalau
<0518>
orang fasik
<07563>
bertobat
<07725>
dari pada jalannya
<01870>
dan boleh hidup
<02421>
! Tobatlah
<07725>
, tobatlah
<07725>
dari pada jalan-jalanmu
<01870>
yang jahat
<07451>
itu, hai bangsa
<01004>
Israel
<03478>
! karena mengapa
<04100>
gerangan kamu akan mati
<04191>
?
AYT ITL
“Katakan
<0559>
kepada
<0413>
mereka, ‘Demi Aku
<0589>
yang hidup
<02416>
,’ firman
<05002>
Tuhan
<0136>
ALLAH
<03069>
, ‘Aku tidak
<0518>
berkenan
<02654>
dengan kematian
<04194>
orang jahat
<07563>
, tetapi
<03588>
agar orang jahat
<07563>
itu berbalik
<07725>
dari jalannya
<01870>
dan hidup
<02421>
. Berbaliklah
<07725>
, berbaliklah
<07725>
dari jalan-jalanmu
<01870>
yang jahat
<07451>
. Sebab, mengapakah
<04100>
kamu harus mati
<04191>
, hai keturunan
<01004>
Israel
<03478>
?’”

[<0518> <00>]
HEBREW
P
larvy
<03478>
tyb
<01004>
wtwmt
<04191>
hmlw
<04100>
Myerh
<07451>
Mkykrdm
<01870>
wbws
<07725>
wbws
<07725>
hyxw
<02421>
wkrdm
<01870>
esr
<07563>
bwsb
<07725>
Ma
<0518>
yk
<03588>
esrh
<07563>
twmb
<04194>
Upxa
<02654>
Ma
<0518>
hwhy
<03069>
ynda
<0136>
Man
<05002>
yna
<0589>
yx
<02416>
Mhyla
<0413>
rma (33:11)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 33:11

Katakanlah kepada mereka: Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik 1 , melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. i  Bertobatlah, j  bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu! Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? k 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 33:11

Katakanlah kepada mereka: Demi 1  Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan ALLAH, Aku tidak berkenan 2  kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan 3  orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat 3  itu! Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?

Catatan Full Life

Yeh 25:1--33:31 1

Nas : Yeh 25:1-32:32

Pasal-pasal ini berisi nubuat-nubuat tentang tujuh bangsa yang bermusuhan dengan Allah, perintah-perintah dan umat-Nya. Yehezkiel menyatakan di dalam delapan pasal ini bahwa semua bangsa pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Allah dan bahwa kekuatan-kekuatan dunia tidak pernah akan merusak rencana keselamatan-Nya. Sekalipun kekuatan-kekuatan fasik dunia ini kadang-kadang kelihatanya menang, saatnya akan tiba manakala Allah akan menghukum semua kejahatan, memusnahkan bangsa-bangsa yang jahat dan umat-Nya yang setia akan menerima keselamatan sempurna.


Yeh 29:1--33:31 2

Nas : Yeh 29:1-32:32

Pasal-pasal ini memberikan tujuh nubuat hukuman terhadap Mesir. Mesir dihukum karena menjadi kekuatan dunia yang memuja banyak dewa dan dengan angkuh menyombongkan kekuatannya.


Yeh 33:11 3

Nas : Yeh 33:11

Allah menginginkan setiap orang berbalik kepada diri-Nya untuk selamat sehingga mereka tidak mati di dalam dosa-dosa mereka

(lihat cat. --> 2Pet 3:9).

[atau ref. 2Pet 3:9]

Orang percaya seharusnya ikut merasakan kerinduan Allah akan pertobatan orang fasik.

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA