Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 20:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 20:8

Tetapi mereka memberontak terhadap Aku dan tidak mau mendengar kepada-Ku; f  setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, ke mana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. g  Maka Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka untuk melampiaskan murka-Ku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. h 

AYT (2018)

Akan tetapi, mereka memberontak melawan Aku, dan tidak mau mendengarkan Aku. Mereka masing-masing tidak membuang kejijikan-kejijikan dari mata mereka ataupun meninggalkan berhala-berhala Mesir. Lalu, Aku mengatakan bahwa Aku akan mencurahkan murka-Ku ke atas mereka untuk menggenapi kemarahan-Ku terhadap mereka di tengah-tengah tanah Mesir.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 20:8

Tetapi mereka itu mendurhaka juga kepada-Ku tiada mau dengar akan Daku; seorangpun tiada membuang barang yang keji kepada pemandangannya atau meninggalkan berhala tahi Mesir; maka sebab itu Aku berfirman, bahwa Aku hendak mencurahkan kehangatan murka-Ku kepada mereka itu dan menyempurnakan amarah-Ku kepadanya di tengah-tengah negeri Mesir.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 20:8

Tetapi mereka melawan Aku dan tidak mau mendengarkan Aku. Mereka tidak mau membuang patung-patung yang menjijikkan itu dan juga tidak mau berhenti menyembah berhala-berhala Mesir. Pada waktu mereka masih di sana, Aku sudah siap hendak melepaskan kemarahan-Ku terhadap mereka.

MILT (2008)

Namun mereka memberontak terhadap Aku, dan tidak mau mendengarkan Aku. Masing-masing tidak membuang berhala-berhala kejijikan dari hadapan mereka, dan mereka tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Kemudian Aku berfirman: Aku akan mencurahkan murka-Ku atas mereka, untuk menggenapkan murka-Ku melawan mereka di tengah-tengah negeri Mesir.

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, mereka mendurhaka dan tidak mau mendengarkan Aku. Tak seorang pun mau membuang dewa-dewa kejijikan yang dipujanya atau meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka Aku berfirman bahwa Aku hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka serta melampiaskan murka-Ku kepada mereka di tengah-tengah Tanah Mesir.

AVB (2015)

Akan tetapi, mereka menderhaka dan tidak mahu mendengar Aku. Tiada seorang pun mahu membuang berhala kejijikan yang dipujanya atau meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka Aku berfirman bahawa Aku hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka dan melampiaskan murka-Ku kepada mereka di tengah-tengah Tanah Mesir.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 20:8

Tetapi mereka memberontak
<04784>
terhadap Aku dan tidak
<03808>
mau
<014>
mendengar
<08085>
kepada-Ku
<0413>
; setiap orang
<0376>
tidak
<03808>
membuangkan
<07993>
dewa-dewanya yang menjijikkan
<08251>
, ke mana ia selalu melihat, dan tidak
<03808>
meninggalkan
<05800>
berhala-berhala
<01544>
Mesir
<04714>
. Maka Aku bermaksud
<0559>
hendak mencurahkan
<08210>
amarah-Ku
<02534>
ke atas
<05921>
mereka untuk melampiaskan
<03615>
murka-Ku
<0639>
kepadanya di tengah-tengah
<08432>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
.

[<05869>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 20:8

Tetapi mereka itu mendurhaka
<04784>
juga kepada-Ku tiada
<03808>
mau
<014>
dengar
<08085>
akan
<0413>
Daku; seorangpun
<0376>
tiada
<03808>
membuang
<07993>
barang yang keji
<08251>
kepada pemandangannya
<05869>
atau
<03808>
meninggalkan
<05800>
berhala tahi
<01544>
Mesir
<04714>
; maka sebab itu Aku berfirman
<0559>
, bahwa Aku hendak mencurahkan
<08210>
kehangatan murka-Ku
<02534>
kepada
<05921>
mereka itu dan menyempurnakan
<03615>
amarah-Ku
<0639>
kepadanya di tengah-tengah
<08432>
negeri
<0776>
Mesir
<04714>
.
AYT ITL
Akan tetapi, mereka memberontak
<04784>
melawan Aku, dan tidak
<03808>
mau
<014>
mendengarkan
<08085>
Aku
<0413>
. Mereka masing-masing
<0376>
tidak
<03808>
membuang
<07993>
kejijikan-kejijikan
<08251>
dari mata
<05869>
mereka ataupun
<03808>
meninggalkan
<05800>
berhala-berhala
<01544>
Mesir
<04714>
. Lalu, Aku mengatakan
<0559>
bahwa Aku akan mencurahkan
<08210>
murka-Ku
<02534>
ke atas
<05921>
mereka untuk menggenapi
<03615>
kemarahan-Ku
<0639>
terhadap mereka
<00>
di tengah-tengah
<08432>
tanah
<0776>
Mesir
<04714>
.

[<00> <0853> <0853>]
HEBREW
Myrum
<04714>
Ura
<0776>
Kwtb
<08432>
Mhb
<0>
ypa
<0639>
twlkl
<03615>
Mhyle
<05921>
ytmx
<02534>
Kpsl
<08210>
rmaw
<0559>
wbze
<05800>
al
<03808>
Myrum
<04714>
ylwlg
<01544>
taw
<0853>
wkylsh
<07993>
al
<03808>
Mhynye
<05869>
yuwqs
<08251>
ta
<0853>
sya
<0376>
yla
<0413>
emsl
<08085>
wba
<014>
alw
<03808>
yb
<0>
wrmyw (20:8)
<04784>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 20:8

Tetapi mereka memberontak terhadap Aku dan tidak mau mendengar kepada-Ku; f  setiap orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, ke mana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. g  Maka Aku bermaksud hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka untuk melampiaskan murka-Ku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. h 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 20:8

Tetapi mereka memberontak 1  terhadap Aku dan tidak mau mendengar kepada-Ku; setiap 2  orang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, ke mana ia selalu melihat, dan tidak meninggalkan berhala-berhala Mesir. Maka 3  Aku bermaksud 3  hendak mencurahkan amarah-Ku ke atas mereka untuk melampiaskan murka-Ku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir.

Catatan Full Life

Yeh 20:1-49 1

Nas : Yeh 20:1-49

Pasal ini menyatakan kebenaran yang menyedihkan bahwa sejarah Israel merupakan kesinambungan penyembahan berhala dan kegagalan moral. Yehezkiel mengatakan kepada para tua-tua zamanya bahwa mereka sendiri belum menghilangkan kasih kepada berhala dari dalam hati mereka; jadi mereka juga bersalah di hadapan Allah.

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA