Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Wahyu 18:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Why 18:8

Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, g  yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan; dan ia akan dibakar dengan api, h  karena Tuhan Allah, yang menghakimi dia, adalah kuat."

AYT (2018)

Oleh karena itu, dalam satu hari saja bencana-bencananya akan datang kepadanya, yaitu kematian, perkabungan, dan kelaparan. Ia akan dibakarkan dengan api karena Tuhan Allah yang menghakimi dia itu berkuasa.”

TL (1954) ©

SABDAweb Why 18:8

Sebab itulah di dalam satu hari segala balanya akan datang, yaitu maut, dan ratap, dan kelaparan; maka ia akan dibakar dengan api; karena kuatlah Allah, Tuhan yang menghukumkan dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Why 18:8

Karena hal itulah, maka dalam satu hari saja ia akan ditimpa bencana--penyakit, kesedihan, dan kelaparan. Dan ia akan dihanguskan dengan api, sebab berkuasalah Tuhan Allah yang menghakiminya itu."

TSI (2014)

Oleh karena kesombongan mereka, biarlah semua bencana ini menimpa mereka sekaligus dalam sehari saja! Biarlah mereka mengalami kelaparan, kematian, perkabungan, bahkan binasa terbakar oleh api! Karena TUHAN yang mengadili mereka adalah Allah yang kuat dan berkuasa!”

MILT (2008)

Sebab itulah bencana-bencananya akan datang dalam satu hari: kematian dan perkabungan dan kelaparan; dan dia akan dibakar dengan api, karena Allah Elohim 2316 Tuhan YAHWEH 2962 yang kuat itulah yang menghakimi dia."

Shellabear 2011 (2011)

Itulah sebabnya dalam satu hari saja akan datang segala malapetaka baginya, yaitu penyakit sampar, ratapan, dan kelaparan. Ia akan dibakar dengan api, karena kuatlah Allah, Tuhan yang menghakiminya.

AVB (2015)

Oleh itu, pelbagai bencana akan menimpanya dalam satu hari sahaja, kematian dan ratapan serta kebuluran. Dia akan hangus dibakar dengan api, kerana Tuhan Allah yang menghakiminya amat perkasa.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Why 18:8

Sebab
<1223>
itu
<5124>
segala malapetakanya
<4127> <846>
akan datang
<2240>
dalam
<1722>
satu
<1520>
hari
<2250>
, yaitu sampar
<2288>
dan
<2532>
perkabungan
<3997>
dan
<2532>
kelaparan
<3042>
; dan
<2532>
ia akan dibakar
<2618>
dengan
<1722>
api
<4442>
, karena
<3754>
Tuhan
<2962>
Allah
<2316>
, yang menghakimi
<2919>
dia
<846>
, adalah kuat
<2478>
."
TL ITL ©

SABDAweb Why 18:8

Sebab
<1223>
itulah
<5124>
di
<1722>
dalam satu
<1520>
hari
<2250>
segala balanya
<4127>
akan datang
<2240>
, yaitu maut
<2288>
, dan
<2532>
ratap
<3997>
, dan
<2532>
kelaparan
<3042>
; maka
<2532>
ia akan dibakar
<2618>
dengan
<1722>
api
<4442>
; karena
<3754>
kuatlah
<2478>
Allah
<2316>
, Tuhan
<2962>
yang menghukumkan
<2919>
dia
<846>
.
AYT ITL
Oleh
<1223>
karena itu
<5124>
, dalam
<1722>
satu
<1520>
hari
<2250>
saja bencana-bencananya
<4127>
akan datang
<2240>
kepadanya
<846>
, yaitu kematian
<2288>
, perkabungan
<3997>
, dan
<2532>
kelaparan
<3042>
. Ia akan dibakarkan
<2618>
dengan
<1722>
api
<4442>
karena
<3754>
Tuhan
<2962>
Allah
<2316>
yang
<3588>
menghakimi
<2919>
dia itu berkuasa
<2478>
."

[<2532> <2532> <846>]
AVB ITL
Oleh itu
<5124>
, pelbagai bencana
<4127>
akan menimpanya
<2240>
dalam
<1722>
satu
<1520>
hari
<2250>
sahaja, kematian
<2288>
dan
<2532>
ratapan
<3997>
serta
<2532>
kebuluran
<3042>
. Dia akan hangus dibakar
<2618>
dengan
<1722>
api
<4442>
, kerana
<3754>
Tuhan
<2962>
Allah
<2316>
yang
<3588>
menghakiminya
<2919>
amat perkasa
<2478>
.”

[<1223> <846> <2532> <846>]
GREEK
dia
<1223>
PREP
touto
<5124>
D-ASN
en
<1722>
PREP
mia
<1520>
A-DSF
hmera
<2250>
N-DSF
hxousin
<2240> (5692)
V-FAI-3P
ai
<3588>
T-NPF
plhgai
<4127>
N-NPF
authv
<846>
P-GSF
yanatov
<2288>
N-NSM
kai
<2532>
CONJ
penyov
<3997>
N-NSN
kai
<2532>
CONJ
limov
<3042>
N-NSM
kai
<2532>
CONJ
en
<1722>
PREP
puri
<4442>
N-DSN
katakauyhsetai
<2618> (5701)
V-FPI-3S
oti
<3754>
CONJ
iscurov
<2478>
A-NSM
[kuriov]
<2962>
N-NSM
o
<3588>
T-NSM
yeov
<2316>
N-NSM
o
<3588>
T-NSM
krinav
<2919> (5660)
V-AAP-NSM
authn
<846>
P-ASF
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Why 18:8

Sebab itu segala malapetakanya akan datang 1  dalam satu hari, yaitu sampar dan 2  perkabungan dan 2  kelaparan; dan ia akan dibakar 2  dengan api, karena 3  Tuhan Allah, yang menghakimi dia 1 , adalah kuat."

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA