Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 12:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 12:21

Apabila tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk menegakkan nama-Nya h  di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan TUHAN kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. i 

AYT (2018)

Jika tempat yang dipilih oleh TUHAN, Allahmu, untuk menegakkan nama-Nya terlalu jauh dari tempatmu, kamu boleh menyembelih sapimu dan dombamu yang diberikan TUHAN kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan kamu pun boleh memakannya sesuka hatimu di gerbangmu.

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 12:21

Maka jikalau tempat yang akan dipilih Tuhan, Allahmu, akan menetapkan namanya di sana, itu jauh dari pada tempatmu, maka bolehlah kamu menyembelihkan dari pada lembumu atau dari pada dombamu, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu, seperti yang telah kupesan akan kamu, serta makan pada tempat kedudukanmu dengan sekehendak hatimu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 12:21

Kalau tempat yang dipilih TUHAN Allahmu terlalu jauh dari tempatmu, kamu boleh memotong seekor sapi, domba atau kambing yang diberikan TUHAN kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu dengan sesuka hatimu, seperti yang sudah saya katakan kepadamu.

TSI (2014)

(12:20)

MILT (2008)

Apabila tempat yang TUHAN YAHWEH 03068, Allahmu Elohimmu 0430, pilih untuk menempatkan Nama-Nya di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau harus mengurbankan dari lembumu dan kambing dombamu yang telah TUHAN YAHWEH 03068 berikan kepadamu, seperti yang telah Kuperintahkan kepadamu, dan engkau boleh memakannya sesuka hatimu di gerbangmu.

Shellabear 2011 (2011)

Jika tempat yang akan dipilih ALLAH, Tuhanmu, untuk menegakkan nama-Nya itu terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih hewan dari kawanan sapi dan kawanan kambing domba yang dikaruniakan ALLAH kepadamu, seperti kuperintahkan kepadamu, dan memakannya di kota-kotamu sesuka hatimu.

AVB (2015)

Jika tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk menegakkan nama-Nya itu terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih haiwan dari kawanan lembu dan kawanan domba yang dikurniakan TUHAN kepadamu, seperti kuperintahkan kepadamu, dan memakannya di kota-kotamu sesuka hatimu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 12:21

Apabila
<03588>
tempat
<04725>
yang
<0834>
akan dipilih
<0977>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, untuk menegakkan
<07760>
nama-Nya
<08034>
di sana
<08033>
, terlalu jauh
<07368>
dari
<04480>
tempatmu, maka engkau boleh menyembelih
<02076>
dari lembu sapimu
<01241>
dan kambing dombamu
<06629>
yang
<0834>
diberikan
<05414>
TUHAN
<03068>
kepadamu, seperti yang
<0834>
kuperintahkan
<06680>
kepadamu, dan memakan
<0398>
dagingnya di tempatmu
<08179>
sesuka
<0185> <03605>
hatimu
<05315>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ul 12:21

Maka jikalau
<03588>
tempat
<04725>
yang
<0834>
akan dipilih
<0977>
Tuhan
<03068>
, Allahmu
<0430>
, akan menetapkan
<07760>
namanya
<08034>
di sana
<08033>
, itu jauh
<07368>
dari
<04480>
pada tempatmu, maka bolehlah kamu menyembelihkan
<02076>
dari pada lembumu
<01241>
atau dari pada dombamu
<06629>
, yang
<0834>
dikaruniakan
<05414>
Tuhan
<03068>
kepadamu, seperti yang telah
<0834>
kupesan
<06680>
akan kamu, serta makan
<0398>
pada tempat kedudukanmu
<08179>
dengan sekehendak
<0185>
hatimu
<05315>
.
AYT ITL
Jika
<03588>
tempat
<04725>
yang
<0834>
dipilih
<0977>
oleh TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, untuk menegakkan
<07760>
nama-Nya
<08034>
terlalu jauh
<07368>
dari
<04480>
tempatmu, kamu boleh menyembelih
<02076>
sapimu
<01241>
dan dombamu
<06629>
yang
<0834>
diberikan
<05414>
TUHAN
<03068>
kepadamu, seperti yang
<0834>
kuperintahkan
<06680>
kepadamu, dan kamu pun
<03605>
boleh memakannya
<0398>
sesuka
<0185>
hatimu
<05315>
di gerbangmu
<08179>
.

[<08033> <00>]
AVB ITL
Jika
<03588>
tempat
<04725>
yang
<0834>
akan dipilih
<0977>
TUHAN
<03068>
, Allahmu
<0430>
, untuk menegakkan
<07760>
nama-Nya
<08034>
itu terlalu jauh
<07368>
dari
<04480>
tempatmu
<08033>
, maka engkau boleh menyembelih haiwan
<02076>
dari kawanan lembu
<01241>
dan kawanan domba
<06629>
yang
<0834>
dikurniakan
<05414>
TUHAN
<03068>
kepadamu, seperti
<0834>
kuperintahkan
<06680>
kepadamu, dan memakannya
<0398>
di kota-kotamu
<08179>
sesuka
<0185>
hatimu
<05315>
.

[<00> <03605>]
HEBREW
Kspn
<05315>
twa
<0185>
lkb
<03605>
Kyresb
<08179>
tlkaw
<0398>
Ktywu
<06680>
rsak
<0834>
Kl
<0>
hwhy
<03068>
Ntn
<05414>
rsa
<0834>
Knaumw
<06629>
Krqbm
<01241>
txbzw
<02076>
Ms
<08033>
wms
<08034>
Mwvl
<07760>
Kyhla
<0430>
hwhy
<03068>
rxby
<0977>
rsa
<0834>
Mwqmh
<04725>
Kmm
<04480>
qxry
<07368>
yk (12:21)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 12:21

Apabila tempat yang akan dipilih TUHAN, Allahmu, untuk menegakkan 1  nama-Nya di sana, terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan TUHAN kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu.

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA