Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Rut 2:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rut 2:13

Kemudian berkatalah Rut: "Memang aku mendapat belas kasihan dari padamu, x  ya tuanku, sebab tuan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan."

AYT (2018)

Lalu, Rut berkata, “Semoga aku akan terus mendapat belas kasih di matamu, ya Tuanku, sebab engkau telah menghibur aku dan telah berbicara dengan sangat ramah kepada hambamu ini meskipun aku bukan salah seorang dari hamba-hambamu perempuan.”

TL (1954) ©

SABDAweb Rut 2:13

Maka kata Rut: Biarlah sahaya mendapat keridlaan dari pada tuan! bagaimana tuan telah menghiburkan sahaya, bagaimana segala kata tuan telah menyenangkan hati hamba tuan ini, jikalau sahaya tiada sama dengan salah seorang dari pada segala hamba tuan itu sekalipun.

BIS (1985) ©

SABDAweb Rut 2:13

Rut menjawab, "Bapak sungguh baik kepada saya, meskipun saya tidak sama dengan pekerja Bapak. Keramahan Bapak sangat menghibur hati saya."

TSI (2014)

Jawab Rut, “Saya berharap tetap menyenangkan hati Tuan! Walaupun saya bukan salah seorang pekerja di sini, Tuan sudah membesarkan hati saya dengan menunjukkan belas kasihan.”

MILT (2008)

Dan dia berkata, "Biarlah aku mendapatkan kemurahan hati di matamu, ya tuanku, karena engkau telah menghiburku, dan karena engkau telah berbicara kepada hati hambamu. Sekalipun aku bukanlah salah seorang dari hamba-hamba perempuanmu."

Shellabear 2011 (2011)

Kata Rut, "Hambamu ini betul-betul mendapat belas kasih di mata Tuanku, sebab Tuan telah menghibur hati hamba dan berbicara dengan ramah kepada hamba, sungguhpun hamba bukanlah salah seorang dari hamba-hamba Tuan yang perempuan."

AVB (2015)

Berkatalah pula Rut, “Saya telah dilayan dengan belas ihsan daripada tuan, kerana tuan telah menenangkan hati saya serta bercakap dengan baik kepada saya walaupun saya bukan salah seorang pekerja perempuan tuan.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rut 2:13

Kemudian berkatalah
<0559>
Rut: "Memang aku mendapat
<04672>
belas kasihan
<02580>
dari padamu, ya tuanku
<0113>
, sebab
<03588>
tuan telah menghiburkan
<05162>
aku dan telah menenangkan
<01696>
hati
<03820>
hambamu
<08198>
ini, walaupun aku
<0595>
tidak
<03808>
sama seperti salah seorang
<0259>
hamba-hambamu perempuan
<08198>
."
TL ITL ©

SABDAweb Rut 2:13

Maka kata
<0559>
Rut: Biarlah sahaya mendapat
<04672>
keridlaan
<02580>
dari pada tuan
<0113>
! bagaimana
<03588>
tuan telah menghiburkan
<05162>
sahaya, bagaimana
<03588>
segala kata
<01696>
tuan telah menyenangkan hati
<03820>
hamba
<08198>
tuan ini, jikalau sahaya
<0595>
tiada
<03808>
sama dengan salah seorang
<0259>
dari pada segala hamba
<08198>
tuan itu sekalipun.
AYT ITL
Lalu, Rut berkata
<0559>
, “Semoga Aku akan terus mendapat
<04672>
belas kasih
<02580>
di matamu
<05869>
, ya Tuanku
<0113>
, sebab
<03588>
engkau telah menghibur
<05162>
aku dan telah berbicara
<01696>
dengan sangat ramah
<03820>
kepada hambamu
<08198>
ini meskipun aku
<0595>
bukan
<03808>
salah seorang
<0259>
dari hamba-hambamu perempuan
<08198>
.”

[<05921> <01961>]
AVB ITL
Berkatalah
<0559>
pula Rut, “Saya telah dilayan
<04672>
dengan belas ihsan
<02580> <05869>
daripada tuan
<0113>
, kerana
<03588>
tuan telah menenangkan
<05162>
hati
<03820>
saya serta bercakap
<01696>
dengan baik kepada saya
<08198>
walaupun saya
<0595>
bukan
<03808>
salah seorang
<0259>
pekerja perempuan
<08198>
tuan.”

[<05921> <01961>]
HEBREW
Kytxps
<08198>
txak
<0259>
hyha
<01961>
al
<03808>
yknaw
<0595>
Ktxps
<08198>
bl
<03820>
le
<05921>
trbd
<01696>
ykw
<03588>
yntmxn
<05162>
yk
<03588>
ynda
<0113>
Kynyeb
<05869>
Nx
<02580>
auma
<04672>
rmatw (2:13)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rut 2:13

Kemudian berkatalah Rut: "Memang aku mendapat 1  belas kasihan dari padamu, ya tuanku, sebab tuan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati 2  hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah 3  seorang hamba-hambamu perempuan."

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA