Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Nehemia 5:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Neh 5:8

Berkatalah aku kepada mereka: "Kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus d  sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu, supaya mereka dibeli lagi oleh kami!" Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. e 

AYT (2018)

Aku berkata kepada mereka, “Kami sedapat mungkin sudah menebus saudara-saudara kami orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Namun, sekarang kamu malah menjual saudara-saudaramu untuk dijual kepada kami!” Mereka tidak berkata apa-apa dan tidak membantah.

TL (1954) ©

SABDAweb Neh 5:8

Maka kataku kepadanya: Bahwa segala saudara kami orang Yahudi yang telah dijual kepada orang kafir itu, ia itu sudah kami tebus sekadar kuat kami, manakan boleh kamu menjual saudaramu, melainkan tak akan jangan mereka itu dijual kepada kami juga. Maka diamlah mereka itu, tiada terkata-kata lagi.

BIS (1985) ©

SABDAweb Neh 5:8

dan berkata, "Dengan sekuat tenaga kita telah menebus saudara-saudara kita orang Yahudi yang terpaksa menjual dirinya kepada bangsa asing. Tetapi sekarang kamu ini justru memaksa mereka menjual dirinya kepada kamu, padahal kamu juga orang Yahudi!" Para pemimpin itu tidak dapat menjawab sepatah kata pun.

TSI (2014)

Dalam pertemuan tersebut saya berkata kepada mereka, “Kami berusaha sekeras mungkin untuk menebus saudara-saudara kita sesama orang Yahudi yang sudah dijual sebagai budak kepada orang asing. Tetapi kalian malah menjual mereka kembali sebagai budak! Berapa kali lagi kami harus menebus mereka?!” Para bangsawan dan pejabat itu tidak dapat berkata apa-apa untuk membela diri.

MILT (2008)

Dan aku berkata kepada mereka, "Kami, sesuai dengan kecukupan yang ada pada kami, sudah membeli kembali saudara-saudara kami orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa. Dan apakah kamu juga akan menjual saudara-saudaramu lalu mereka dijual kepada kami?" Mereka berdiam diri dan tidak menemukan suatu kata pun.

Shellabear 2011 (2011)

Kataku kepada mereka, "Sesuai dengan kemampuan kami, telah kami tebus saudara-saudara kita, yaitu orang Israil yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu malah menjual saudara-saudaramu supaya mereka dapat dijual kembali kepada kami!" Mereka semua terdiam, tak dapat menjawab.

AVB (2015)

Kataku kepada mereka, “Dengan segala yang termampu oleh kami, telah kami tebus para saudara kita, iaitu orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu pula menjual saudara-saudaramu sehingga kami perlu menebus mereka kembali!” Lalu mereka semua terdiam, tidak dapat menjawab apa-apa.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Neh 5:8

Berkatalah
<0559>
aku kepada mereka: "Kami
<0587>
selalu berusaha sedapat-dapatnya
<01767>
untuk menebus
<07069>
sesama
<0251>
orang Yahudi
<03064>
yang dijual
<04376>
kepada bangsa-bangsa
<01471>
lain. Tetapi kamu
<0859>
ini justru
<01571>
menjual
<04376>
saudara-saudaramu
<0251>
, supaya mereka dibeli
<04376>
lagi oleh kami!" Mereka berdiam diri
<02790>
karena tidak
<03808>
dapat membantah
<01696> <04672>
.
TL ITL ©

SABDAweb Neh 5:8

Maka kataku
<0559>
kepadanya: Bahwa segala saudara
<0251>
kami orang Yahudi
<03064>
yang telah dijual
<04376>
kepada orang kafir
<01471>
itu, ia itu sudah kami
<0587>
tebus
<07069>
sekadar kuat
<01767>
kami, manakan boleh kamu
<0859>
menjual
<04376>
saudaramu
<0251>
, melainkan tak akan jangan mereka itu dijual
<04376>
kepada kami juga. Maka diamlah
<02790>
mereka itu, tiada
<03808>
terkata-kata
<01696>
lagi.
AYT ITL
Aku berkata
<0559>
kepada mereka, “Kami
<0587>
sedapat mungkin
<01767>
sudah menebus
<07069>
saudara-saudara
<0251>
kami orang Yahudi
<03064>
yang dijual
<04376>
kepada bangsa-bangsa
<01471>
lain. Namun, sekarang
<01571>
kamu
<0859>
malah menjual
<04376>
saudara-saudaramu
<0251>
untuk dijual
<04376>
kepada kami!” Mereka tidak berkata apa-apa
<02790>
dan tidak
<03808>
membantah
<04672> <01696>
.

[<00> <0853> <00> <0853> <00> <00>]
AVB ITL
Kataku
<0559>
kepada mereka, “Dengan segala yang termampu
<01767>
oleh kami, telah kami
<0587>
tebus
<07069>
para saudara
<0251>
kita, iaitu orang Yahudi
<03064>
yang dijual
<04376>
kepada bangsa-bangsa
<01471>
lain. Tetapi
<01571>
kamu
<0859>
pula menjual
<04376>
saudara-saudaramu
<0251>
sehingga kami perlu menebus
<04376> <0>
mereka kembali
<0> <04376>
!” Lalu mereka semua terdiam
<02790>
, tidak
<03808>
dapat
<04672>
menjawab
<01696>
apa-apa.

[<00> <0853> <00> <0853> <00> <00>]
HEBREW
o
rbd
<01696>
waum
<04672>
alw
<03808>
wsyrxyw
<02790>
wnl
<0>
wrkmnw
<04376>
Mkyxa
<0251>
ta
<0853>
wrkmt
<04376>
Mta
<0859>
Mgw
<01571>
wnb
<0>
ydk
<01767>
Mywgl
<01471>
Myrkmnh
<04376>
Mydwhyh
<03064>
wnyxa
<0251>
ta
<0853>
wnynq
<07069>
wnxna
<0587>
Mhl
<0>
hrmaw (5:8)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Neh 5:8

1 Berkatalah aku kepada mereka: "Kami selalu berusaha sedapat-dapatnya 2  untuk menebus sesama 3  orang Yahudi yang dijual 3  4  kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual 4  saudara-saudaramu 3 , supaya mereka dibeli 3  4  lagi oleh kami!" Mereka berdiam 5  diri karena tidak dapat membantah.

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA