Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 62:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 62:4

(62-5) Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi; mereka suka kepada dusta; dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. c  Sela

AYT (2018)

(62-5) Mereka hanya merancangkan untuk menghalau dia dari kedudukannya yang tinggi; mereka disenangkan dengan kebohongan, mereka memberi berkat dengan mulut mereka, tetapi benaknya mengutuk. Sela

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 62:4

(62-5) Maka sahaja mereka itu berbicara akan menolakkan dia dari pada ketinggiannya; mereka itu berkenan akan dusta, dengan mulutnya mereka itu memberkati, tetapi dengan hatinya mereka itu mengutuki. -- Selah!

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 62:4

(62-5) Kamu hanya berniat menjatuhkan dia dari kedudukannya yang tinggi. Kamu suka berdusta; dengan mulutmu kamu memberkati, tetapi dalam hati kamu mengutuk.

MILT (2008)

(62-5) Sesungguhnya, mereka bersekongkol untuk menggulingkan dia dari kemegahannya; mereka menyukai tipu daya; dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi di dalam hatinya mereka menista. Sela.

Shellabear 2011 (2011)

(62-5) Mereka hanya berniat untuk menjatuhkannya dari kedudukannya yang tinggi, mereka suka kepada dusta. Dengan mulut mereka memohonkan berkah, tetapi di dalam hati mereka mengutuk. S e l a

AVB (2015)

Mereka berkomplot semata-mata untuk menggulingkannya daripada kedudukannya yang tinggi; mereka suka berdusta. Mereka memberkati dengan mulut, tetapi menyumpah dalam hati. Sela

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 62:4

(#62-#5) Mereka hanya
<0389>
bermaksud
<03289>
menghempaskan
<05080>
dia dari kedudukannya yang tinggi
<07613>
; mereka suka
<07521>
kepada dusta
<03577>
; dengan mulutnya
<06310>
mereka memberkati
<01288>
, tetapi dalam hatinya
<07130>
mereka mengutuki
<07043>
. Sela
<05542>
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 62:4

(62-5) Maka sahaja
<0389>
mereka itu berbicara
<03289>
akan menolakkan
<05080>
dia dari pada ketinggiannya
<07613>
; mereka itu berkenan
<07521>
akan dusta
<03577>
, dengan mulutnya
<06310>
mereka itu memberkati
<01288>
, tetapi dengan hatinya
<07130>
mereka itu mengutuki
<07043>
. -- Selah
<05542>
!
HEBREW
hlo
<05542>
wllqy
<07043>
Mbrqbw
<07130>
wkrby
<01288>
wypb
<06310>
bzk
<03577>
wury
<07521>
xydhl
<05080>
wuey
<03289>
wtavm
<07613>
Ka
<0389>
(62:4)
<62:5>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 62:4

(62-5) Mereka hanya bermaksud 1  menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi; mereka suka 2  kepada dusta; dengan mulutnya mereka memberkati 3 , tetapi dalam hatinya 4  mereka mengutuki. Sela

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA