Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 9:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 9:18

Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah; lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat."

AYT (2018)

Setiap kali roh itu menguasainya, ia membanting anak itu ke tanah dan dia mengeluarkan busa dari mulutnya, dan menggigitkan giginya, lalu dia menjadi kejang. Aku meminta murid-murid-Mu untuk mengusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa.”

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 9:18

Barang di mana sahaja setan itu merasuk dia, ia dipontang-pantingkannya, sehingga berbuihlah mulutnya serta kertak giginya, dan lagi makin kuruslah ia. Dan hamba sudah berkata kepada murid-murid Tuan, supaya mereka itu membuangkan setan itu, tetapi tiadalah cakap mereka itu."

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 9:18

Kalau roh itu menyerang dia, badannya dibanting-banting ke tanah, mulutnya berbusa, giginya mengertak dan seluruh tubuhnya menjadi kaku. Saya minta pengikut-pengikut Bapak mengusir roh jahat itu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya."

TSI (2014)

Waktu roh jahat itu menyerang dia, roh itu membanting-banting dia, busa keluar dari mulutnya, dia mengertak-ngertakkan giginya, dan badannya jadi kaku. Saya sudah minta murid-murid Bapak untuk mengusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa.”

TSI3 (2014)

Setiap kali roh jahat itu menyerangnya, roh itu membanting-banting dia. Mulutnya berbusa, dia mengertak-ngertakkan giginya, dan badannya menjadi kaku. Saya sudah minta murid-murid-Mu untuk mengusir roh itu, tetapi mereka tidak bisa.”

MILT (2008)

Dan di mana-mana roh itu mencengkeramnya, membantingnya, dan dia berbusa dan mengertakkan gigi-geliginya dan terkejang-kejang. Maka aku berkata kepada para murid-Mu agar mereka mengusirnya, tetapi mereka tidak sanggup."

Shellabear 2011 (2011)

Apabila setan itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya mengeluarkan buih, giginya berkertak, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada para pengikut-Mu supaya mereka mengusirnya, tetapi mereka tidak dapat."

AVB (2015)

Apabila roh itu menyerangnya, dia menghempas-hempas tubuhnya ke tanah, mulutnya berbuih, giginya mengertak dan badannya menjadi kaku. Aku memohon murid-murid-Mu menghalau roh itu tetapi mereka tidak dapat melakukannya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 9:18

Dan
<2532>
setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah
<4486>
; lalu mulutnya berbusa
<875>
, giginya bekertakan
<5149>
dan
<2532>
tubuhnya menjadi kejang
<3583>
. Aku sudah meminta
<3004>
kepada murid-murid-Mu
<3101> <4675>
, supaya
<2443>
mereka mengusir
<1544>
roh itu, tetapi mereka tidak
<3756>
dapat
<2480>
."

[<3699> <1437> <846> <2638> <846> <2532> <2532> <3599> <2532> <846> <2532>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 9:18

Barang di mana
<3699>
sahaja setan itu merasuk
<2638>
dia
<846>
, ia
<846>
dipontang-pantingkannya
<4486>
, sehingga
<2532>
berbuihlah
<875>
mulutnya serta
<2532>
kertak
<5149>
giginya
<3599>
, dan
<2532>
lagi makin kuruslah
<3583>
ia. Dan
<2532>
hamba sudah berkata
<3004>
kepada murid-murid
<3101>
Tuan
<4675>
, supaya
<2443>
mereka
<846>
itu membuangkan
<1544>
setan itu, tetapi
<2532>
tiadalah
<3756>
cakap
<2480>
mereka itu."
AYT ITL
Setiap kali
<1437>
roh itu menguasainya
<2638>
, ia membanting
<4486>
anak itu
<846>
ke tanah dan
<2532>
dia mengeluarkan busa dari mulutnya
<875>
, dan
<2532>
menggigitkan
<5149>
giginya
<3599>
, lalu
<2532>
dia menjadi kejang
<3583>
. Aku meminta
<3004>
murid-murid-Mu
<3101> <4675>
untuk
<2443>
mengusir
<1544>
roh itu, tetapi
<2532>
mereka tidak
<3756>
bisa
<2480>
."

[<2532> <3699> <846> <2532> <846>]
AVB ITL
Apabila roh itu menyerangnya
<2638>
, dia menghempas-hempas
<4486>
tubuhnya
<846>
ke tanah, mulutnya berbuih
<875>
, giginya
<3599>
mengertak
<5149>
dan
<2532>
badannya menjadi kaku
<3583>
. Aku memohon
<3004>
murid-murid-Mu
<3101>
menghalau
<1544>
roh itu tetapi mereka tidak
<3756>
dapat
<2480>
melakukannya.”

[<2532> <3699> <1437> <846> <2532> <2532> <2532> <4675> <2443> <846> <2532>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
opou
<3699>
ADV
ean
<1437>
COND
auton
<846>
P-ASM
katalabh
<2638> (5632)
V-2AAS-3S
rhssei
<4486> (5719)
V-PAI-3S
auton
<846>
P-ASM
kai
<2532>
CONJ
afrizei
<875> (5719)
V-PAI-3S
kai
<2532>
CONJ
trizei
<5149> (5719)
V-PAI-3S
touv
<3588>
T-APM
odontav
<3599>
N-APM
kai
<2532>
CONJ
xhrainetai
<3583> (5743)
V-PPI-3S
kai
<2532>
CONJ
eipa
<3004> (5656)
V-AAI-1S
toiv
<3588>
T-DPM
mayhtaiv
<3101>
N-DPM
sou
<4675>
P-2GS
ina
<2443>
CONJ
auto
<846>
P-ASN
ekbalwsin
<1544> (5632)
V-2AAS-3P
kai
<2532>
CONJ
ouk
<3756>
PRT-N
iscusan
<2480> (5656)
V-AAI-3P
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 9:18

Dan 4  setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah 1 ; lalu mulutnya berbusa 2 , giginya bekertakan 3  dan 4  tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat 4 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA