Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 14:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 14:14

dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya: Pesan Guru: di manakah ruangan yang disediakan bagi-Ku untuk makan Paskah 1  bersama-sama dengan murid-murid-Ku?

AYT (2018)

dan ke rumah mana pun dia masuk, katakan kepada pemilik rumah, ‘Guru berkata: Di manakah ruang tamu-Ku tempat Aku boleh makan Paskah bersama murid-murid-Ku?’

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 14:14

Maka barang di mana ia masuk, hendaklah kamu berkata kepada tuan rumah itu: Kata Guru: Di manakah bilik, tempat Aku akan makan Pasah dengan murid-murid-Ku?

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 14:14

ke rumah yang ia masuki dan katakanlah kepada pemilik rumah itu, 'Bapak Guru bertanya, di mana tempat Dia dan pengikut-pengikut-Nya akan makan makanan Paskah.'

TSI (2014)

Waktu dia masuk ke dalam rumah, ikutlah masuk ke sana dan katakanlah kepada pemilik rumah itu, ‘Pak, Guru kami menanyakan kepada Bapak: Di manakah tempat Dia dan murid-murid-Nya akan makan perjamuan Paskah?’

MILT (2008)

Dan ke mana pun dia masuk, katakanlah kepada tuan rumah bahwa guru mengatakan: Di manakah ruangan tempat Aku dapat makan Paskah bersama murid-murid-Ku?

Shellabear 2011 (2011)

dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, Sabda Guru: Di manakah ruangan yang disediakan bagi-Ku, tempat Aku dapat makan Paskah bersama-sama dengan para pengikut-Ku?

AVB (2015)

Di mana dia masuk, katakan kepada tuan rumah, ‘Guru berkata: Di manakah ruang tamu untuk Aku makan jamuan Paskah dengan murid-murid-Ku?’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 14:14

dan
<2532>
katakanlah
<2036>
kepada pemilik rumah yang dimasukinya
<1525>
: Pesan Guru
<1320>
: di manakah
<4226>
ruangan
<2646>
yang disediakan bagi-Ku
<3450>
untuk makan
<5315>
Paskah
<3957>
bersama-sama dengan
<3326>
murid-murid-Ku
<3101>
?

[<3699> <1437> <3617> <3754> <3004> <1510> <3699> <3450>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 14:14

Maka
<2532>
barang di mana
<3699>
ia masuk
<1525>
, hendaklah
<1437>
kamu berkata
<2036>
kepada tuan rumah
<3617>
itu: Kata
<3004>
Guru
<1320>
: Di manakah
<4226>
bilik
<2646>
, tempat
<3699>
Aku
<3450>
akan makan
<5315>
Pasah
<3957>
dengan
<3326>
murid-murid-Ku
<3101>
?
AYT ITL
dan
<2532>
ke rumah mana
<3699>
pun
<1437>
dia masuk
<1525>
, katakan
<2036>
kepada pemilik rumah
<3617>
, 'Guru
<1320>
berkata
<3004>
: Di manakah
<4226>
ruang tamu-Ku
<2646>
tempat
<3699>
Aku
<3450>
boleh makan
<5315>
Paskah
<3957>
bersama
<3326>
murid-murid-Ku
<3101> <3450>
?'

[<3754> <1510>]
AVB ITL
Di mana
<3699>
dia masuk
<1525>
, katakan
<2036>
kepada tuan rumah
<3617>
, ‘Guru
<1320>
berkata
<3004>
: Di manakah
<4226>
ruang tamu
<2646>
untuk Aku
<3450>
makan
<5315>
jamuan Paskah
<3957>
dengan
<3326>
murid-murid-Ku
<3101>
?’

[<2532> <1437> <3754> <1510> <3450> <3699>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
opou
<3699>
ADV
ean
<1437>
COND
eiselyh
<1525> (5632)
V-2AAS-3S
eipate
<2036> (5628)
V-2AAM-2P
tw
<3588>
T-DSM
oikodespoth
<3617>
N-DSM
oti
<3754>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
didaskalov
<1320>
N-NSM
legei
<3004> (5719)
V-PAI-3S
pou
<4226>
PRT-I
estin
<1510> (5748)
V-PXI-3S
to
<3588>
T-NSN
kataluma
<2646>
N-NSN
mou
<3450>
P-1GS
opou
<3699>
ADV
to
<3588>
T-ASN
pasca
<3957>
ARAM
meta
<3326>
PREP
twn
<3588>
T-GPM
mayhtwn
<3101>
N-GPM
mou
<3450>
P-1GS
fagw
<5315> (5632)
V-2AAS-1S
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 14:14

dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya: Pesan Guru: di manakah ruangan yang disediakan bagi-Ku untuk makan Paskah 1  bersama-sama dengan murid-murid-Ku?

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 14:14

dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya: Pesan Guru 1 : di manakah 2  ruangan yang disediakan bagi-Ku untuk makan 2  Paskah bersama-sama dengan murid-murid-Ku?

Catatan Full Life

Mrk 14:14 1

Nas : Mr 14:14

Lihat cat. --> Mat 26:2.

[atau ref. Mat 26:2]

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA