Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 10:33

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 10:33

kata-Nya: "Sekarang kita pergi ke Yerusalem k  dan Anak Manusia l  akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, m  dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,

AYT (2018)

kata-Nya, “Lihat, kita menuju Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menghukum-Nya hingga mati dan akan menyerahkan-Nya kepada bangsa lain.

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 10:33

kata-Nya, "Sekarang kita naik ke Yeruzalem, dan Anak manusia akan diserahkan ke tangan kepala-kepala imam dan segala ahli Taurat, maka mereka itu akan menghukumkan Dia mati dibunuh, dan akan menyerahkan Dia ke tangan orang kafir.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 10:33

"Dengarlah," kata-Nya, "kita sekarang sedang menuju Yerusalem. Di sana Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan guru-guru agama. Ia akan dihukum mati, kemudian diserahkan kepada orang-orang bukan Yahudi.

TSI (2014)

“Dengarkanlah baik-baik! Kita sedang menuju Yerusalem. Di sana Sang Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepada-Ku. Kemudian mereka akan menyerahkan Aku kepada para penguasa yang bukan orang Yahudi.

MILT (2008)

"Lihatlah, kita sedang naik ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan mereka akan menghukum Dia dengan kematian serta akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa lain.

Shellabear 2011 (2011)

Sabda-Nya, "Sekarang kita menuju Yerusalem. Di sana Anak Manusia akan diserahkan ke tangan imam-imam kepala dan para ahli Kitab Suci Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati atas-Nya dan menyerahkan-Nya ke tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah.

AVB (2015)

Kata-Nya, “Dengarlah, kita sekarang pergi ke Yerusalem. Anak Manusia akan dikhianati dan diserahkan kepada ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepada-Nya dan menyerahkan-Nya ke tangan bangsa asing.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 10:33

kata-Nya: "Sekarang kita pergi
<305>
ke
<1519>
Yerusalem
<2414>
dan
<2532>
Anak
<5207>
Manusia
<444>
akan diserahkan
<3860>
kepada imam-imam kepala
<749>
dan
<2532>
ahli-ahli Taurat
<1122>
, dan
<2532>
mereka akan menjatuhi
<2632>
Dia hukuman mati
<2288>
. Dan
<2532>
mereka akan menyerahkan
<3860>
Dia kepada bangsa-bangsa
<1484> <0>
yang tidak mengenal Allah
<0> <1484>
,

[<3754> <2400> <846> <846>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 10:33

kata-Nya
<3754>
, "Sekarang
<2400>
kita naik
<305>
ke
<1519>
Yeruzalem
<2414>
, dan
<2532>
Anak
<5207>
manusia
<444>
akan diserahkan
<3860>
ke tangan kepala-kepala imam
<749>
dan
<2532>
segala ahli Taurat
<1122>
, maka
<2532>
mereka itu akan menghukumkan
<2632>
Dia
<846>
mati
<2288>
dibunuh, dan
<2532>
akan menyerahkan
<3860>
Dia
<846>
ke tangan orang kafir
<1484>
.
AYT ITL
kata-Nya, "Lihat
<2400>
, kita menuju
<305> <1519>
Yerusalem
<2414>
dan
<2532>
Anak
<5207>
Manusia
<444>
akan diserahkan
<3860>
kepada imam-imam kepala
<749>
dan
<2532>
ahli-ahli Taurat
<1122>
. Mereka akan menghukum-Nya
<2632> <846>
hingga mati
<2288>
dan
<2532>
akan menyerahkan-Nya
<3860> <846>
kepada bangsa lain
<1484>
.

[<3754> <2532>]
AVB ITL
Kata-Nya, “Dengarlah, kita sekarang pergi
<305>
ke
<1519>
Yerusalem
<2414>
. Anak
<5207>
Manusia
<444>
akan dikhianati dan diserahkan
<3860>
kepada ketua-ketua imam
<749>
dan
<2532>
ahli-ahli Taurat
<1122>
. Mereka akan menjatuhkan hukuman
<2632>
mati
<2288>
kepada-Nya
<846>
dan
<2532>
menyerahkan-Nya
<3860>
ke tangan bangsa asing
<1484>
.

[<3754> <2400> <2532> <2532> <846>]
GREEK
oti
<3754>
CONJ
idou
<2400> (5628)
V-2AAM-2S
anabainomen
<305> (5719)
V-PAI-1P
eiv
<1519>
PREP
ierosoluma
<2414>
N-ASF
kai
<2532>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
uiov
<5207>
N-NSM
tou
<3588>
T-GSM
anyrwpou
<444>
N-GSM
paradoyhsetai
<3860> (5701)
V-FPI-3S
toiv
<3588>
T-DPM
arciereusin
<749>
N-DPM
kai
<2532>
CONJ
toiv
<3588>
T-DPN
grammateusin
<1122>
N-DPM
kai
<2532>
CONJ
katakrinousin
<2632> (5692)
V-FAI-3P
auton
<846>
P-ASM
yanatw
<2288>
N-DSM
kai
<2532>
CONJ
paradwsousin
<3860> (5692)
V-FAI-3P
auton
<846>
P-ASM
toiv
<3588>
T-DPN
eynesin
<1484>
N-DPN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 10:33

kata-Nya: "Sekarang kita pergi 1  ke Yerusalem dan Anak 2  Manusia akan diserahkan 4  kepada imam-imam kepala dan 2  ahli-ahli Taurat, dan 2  mereka akan menjatuhi 3  Dia hukuman mati. Dan 2  mereka akan menyerahkan 4  Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah,

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA