Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 18:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 18:26

Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, r  katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.

AYT (2018)

Maka, hamba itu tersungkur dan menyembah tuannya, katanya, ‘Bersabarlah kepadaku dan aku akan membayar semuanya kepadamu.’

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 18:26

Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah karena hamba, hamba akan membayar semuanya kepada Tuan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 18:26

Hamba itu sujud di depan raja itu, dan memohon, 'Tuan, sabarlah terhadap hamba. Hamba akan melunasi semua utang hamba.'

TSI (2014)

“Jadi pegawai itu sujud di hadapannya dan memohon, ‘Ya, Tuan, sabarlah dulu! Saya akan membayar semua utang saya!’

TSI3 (2014)

“Maka pegawai itu sujud di hadapan raja dan memohon, ‘Ya, Tuan, sabarlah dulu! Saya akan membayar semua hutang saya!’

MILT (2008)

Kemudian dengan tersungkur, hamba itu menyembah kepadanya seraya mengatakan, "Tuan, bersabarlah terhadap aku, dan aku akan membayar semuanya kepadamu!"

Shellabear 2011 (2011)

Maka sujudlah hamba itu di hadapannya dan berkata, Sabarlah ya Tuan, aku akan membayar semuanya.

AVB (2015)

Hamba itu menyembah dan merayu, ‘Bersabarlah denganku. Aku akan menjelaskan hutang itu.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mat 18:26

Maka
<3767>
sujudlah
<4098>
hamba
<1401>
itu menyembah
<4352>
dia
<846>
, katanya
<3004>
: Sabarlah
<3114>
dahulu, segala hutangku
<3956>
akan kulunaskan
<591>
.

[<1909> <1698> <2532> <4671>]
TL ITL ©

SABDAweb Mat 18:26

Maka sujudlah
<4098>
hamba
<1401>
itu menyembah
<4352>
dia
<846>
, katanya
<3004>
: Sabarlah
<3114>
karena hamba, hamba akan membayar
<1909> <1698> <591>
semuanya
<3956>
kepada
<591>
Tuan
<4671>
.
AYT ITL
Maka
<3767>
, hamba
<1401>
itu tersungkur
<4098>
dan menyembah
<4352>
tuannya
<846>
, katanya
<3004>
, 'Bersabarlah
<3114>
kepadaku
<1909> <1698>
dan
<2532>
aku akan membayar
<591>
semuanya
<3956>
kepadamu
<4671>
.'
AVB ITL
Hamba
<1401>
itu menyembah
<4352>
dan merayu
<3004>
, ‘Bersabarlah
<3114>
denganku. Aku
<1698>
akan menjelaskan hutang
<591>
itu.’

[<4098> <3767> <846> <1909> <2532> <3956> <4671>]
GREEK
peswn
<4098> (5631)
V-2AAP-NSM
oun
<3767>
CONJ
o
<3588>
T-NSM
doulov
<1401>
N-NSM
prosekunei
<4352> (5707)
V-IAI-3S
autw
<846>
P-DSM
legwn
<3004> (5723)
V-PAP-NSM
makroyumhson
<3114> (5657)
V-AAM-2S
ep
<1909>
PREP
emoi
<1698>
P-1DS
kai
<2532>
CONJ
panta
<3956>
A-APN
apodwsw
<591> (5692)
V-FAI-1S
soi
<4671>
P-2DS
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 18:26

1 Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya: Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA