Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Maleakhi 1:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mal 1:10

Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, b  supaya jangan kamu menyalakan api di mezbah-Ku dengan percuma. Aku tidak suka c  kepada kamu, firman TUHAN semesta alam, dan Aku tidak berkenan menerima d  persembahan e  dari tanganmu.

AYT (2018)

‘Ah, siapakah di antara kamu yang mau menutup pintu sehingga kamu tidak menyalakan api di mazbah-Ku dengan sembarangan! Tidak ada kesukaan bagi-Ku di dalam kamu,’ TUHAN semesta alam berfirman, ‘Aku juga tidak akan menerima persembahan dari tanganmu.’

TL (1954) ©

SABDAweb Mal 1:10

Siapakah di antara kamu cukup beraninya? Baiklah ditutupnya segala pintu dan jangan lagi dengan cuma-cuma dinyalakannya api di atas mezbah-Ku! Bahwa tiada Aku berkenan akan kamu; demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam, dan tiada Aku suka akan persembahan makanan yang dari pada tanganmu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mal 1:10

TUHAN Yang Mahakuasa berkata, "Lebih baik pintu Rumah-Ku ditutup, sebab sia-sia kamu menyalakan api di atas mezbah-Ku. Aku tidak suka kepada kamu, dan tak mau menerima persembahanmu.

MILT (2008)

"Siapa pun di antara kamu, maka biarlah dia menutup kedua pintu, dan kamu tidak menyalakan mezbah-Ku dengan sembarangan! Bagiku tidak ada kesukaan denganmu, dan persembahan sajian dari tanganmu tidak akan memuaskan Aku," TUHAN YAHWEH 03068 alam Tsebaot 06635 berfirman.

Shellabear 2011 (2011)

"Ah, kalau saja ada di antara kamu yang mau menutup pintu, sehingga kamu tidak menyalakan api di atas mazbah-Ku dengan percuma! Aku tidak suka kepada kamu," demikianlah firman ALLAH, Tuhan semesta alam, "dan Aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu.

AVB (2015)

“Baiknya kalau ada seorang antara kamu yang mahu menutup pintu, supaya kamu tidak menyalakan api di atas mazbah-Ku dengan sewenang-wenangnya! Aku tidak suka kepada kamu,” demikianlah firman TUHAN alam semesta, “dan Aku tidak berkenan menerima persembahan daripada tanganmu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mal 1:10

Sekiranya
<04310>
ada di antara kamu yang mau menutup
<05462>
pintu
<01817>
, supaya jangan
<03808>
kamu menyalakan
<0215>
api di mezbah-Ku
<04196>
dengan percuma
<02600>
. Aku tidak
<0369>
suka
<02656>
kepada kamu, firman
<0559>
TUHAN
<03068>
semesta alam
<06635>
, dan Aku tidak
<03808>
berkenan menerima
<07521>
persembahan
<04503>
dari tanganmu
<03027>
.

[<01571>]
TL ITL ©

SABDAweb Mal 1:10

Siapakah
<04310>
di antara kamu cukup beraninya? Baiklah ditutupnya
<05462>
segala pintu
<01817>
dan jangan
<03808>
lagi dengan cuma-cuma
<02600>
dinyalakannya
<0215>
api di atas mezbah-Ku
<04196>
! Bahwa tiada
<0369>
Aku berkenan
<02656>
akan kamu; demikianlah firman
<0559>
Tuhan
<03068>
serwa sekalian alam
<06635>
, dan tiada
<03808>
Aku suka
<07521>
akan persembahan makanan
<04503>
yang dari pada tanganmu
<03027>
.
AYT ITL
‘Ah, siapakah
<04310>
di antara kamu yang mau menutup
<05462>
pintu
<01817>
sehingga kamu tidak
<03808>
menyalakan
<0215>
api di mazbah-Ku
<04196>
dengan sembarangan
<02600>
! Tidak ada
<0369>
kesukaan
<02656>
bagi-Ku di dalam kamu,’ TUHAN
<03068>
semesta alam
<06635>
berfirman
<0559>
, ‘Aku juga tidak
<03808>
akan menerima
<07521>
persembahan
<04503>
dari tanganmu
<03027>
.’

[<01571> <00> <00> <00>]
AVB ITL
“Baiknya kalau
<04310>
ada seorang antara kamu yang mahu menutup
<05462>
pintu
<01817>
, supaya kamu tidak
<03808>
menyalakan
<0215>
api di atas mazbah-Ku
<04196>
dengan sewenang-wenangnya
<02600>
! Aku tidak
<0369>
suka
<02656>
kepada kamu,” demikianlah firman
<0559>
TUHAN
<03068>
alam semesta
<06635>
, “dan Aku tidak
<03808>
berkenan menerima
<07521>
persembahan
<04503>
daripada tanganmu
<03027>
.

[<01571> <00> <00> <00>]
HEBREW
Mkdym
<03027>
hura
<07521>
al
<03808>
hxnmw
<04503>
twabu
<06635>
hwhy
<03068>
rma
<0559>
Mkb
<0>
Upx
<02656>
yl
<0>
Nya
<0369>
Mnx
<02600>
yxbzm
<04196>
wryat
<0215>
alw
<03808>
Mytld
<01817>
rgoyw
<05462>
Mkb
<0>
Mg
<01571>
ym (1:10)
<04310>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mal 1:10

Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup 1  2  pintu, supaya jangan kamu menyalakan 3  api di mezbah-Ku dengan percuma. Aku tidak suka 4  kepada kamu, firman TUHAN semesta alam, dan Aku tidak berkenan 3  menerima persembahan dari tanganmu.

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA