Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 25:30

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 25:30

Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun temurun; dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas.

AYT (2018)

Jika rumah itu tidak ditebus dalam setahun, rumah itu akan menjadi milik pembelinya selamanya, tidak akan dikembalikan pada tahun Yobel.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 25:30

Tetapi jikalau rumah tiada ditebus apabila genaplah sudah setahun itu, maka rumah yang dalam negeri berpagarkan tembok itu, tinggal milik orang yang telah membelinya sampai selama-lamanya turun-temurun, maka tiada ia itu dikembalikan pada tahun yobel itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 25:30

Tetapi kalau rumah itu tidak ditebusnya dalam waktu satu tahun hilanglah haknya untuk menebusnya. Rumah itu tetap milik orang yang membelinya dan keturunannya. Dalam Tahun Pengembalian, rumah itu tidak dikembalikan.

MILT (2008)

Dan jika itu tidak ditebus hingga mencapai setahun penuh baginya, maka rumah yang ada di dalam kota yang bertembok itu harus dikukuhkan bagi yang membelinya, bagi generasi-generasinya; maka, itu tidak akan bebas pada tahun Yobel.

Shellabear 2011 (2011)

Jika rumah itu tidak juga ditebus sampai genap setahun penuh, maka rumah di dalam kota yang bertembok itu harus ditetapkan secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun, dan tidak bebas pada Tahun Pembebasan.

AVB (2015)

Tetapi jika rumah itu tidak juga ditebus sampai genap setahun penuh, maka hendaklah hak pemilikan rumah di dalam kota yang bertembok itu ditetapkan sebagai milik mutlak si pembeli turun-temurun, dan tidak akan bebas (dan berbalik kepada pemilik asal) pada Tahun Pembebasan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 25:30

Tetapi jikalau
<0518>
rumah itu tidak
<03808>
ditebus
<01350>
dalam
<05704>
jangka waktu
<04390>
setahun
<08141>
itu, rumah
<01004>
itu secara mutlak
<06783>
menjadi milik
<06965>
si pembeli
<07069>
turun temurun
<01755>
; dalam tahun Yobel
<03104>
rumah itu tidaklah
<03808>
bebas
<03318>
.

[<08549> <0834> <05892> <0834> <03808> <02346>]
TL ITL ©

SABDAweb Im 25:30

Tetapi jikalau
<0518>
rumah tiada
<03808>
ditebus
<01350>
apabila
<05704>
genaplah
<04390>
sudah setahun
<08141>
itu, maka rumah
<01004>
yang
<0834>
dalam negeri
<05892>
berpagarkan tembok
<02346>
itu, tinggal
<06965>
milik orang yang telah membelinya
<07069>
sampai selama-lamanya
<06783>
turun-temurun
<01755>
, maka tiada
<03808>
ia itu dikembalikan
<03318>
pada tahun yobel
<03104>
itu.
AYT ITL
Jika
<0518>
rumah itu tidak
<03808>
ditebus
<01350>
dalam
<05704>
setahun
<08141>
, rumah
<01004>
itu akan menjadi milik
<06965>
pembelinya
<07069>
selamanya
<06783>
, tidak
<03808>
akan dikembalikan
<03318>
pada tahun Yobel
<03104>
.

[<04390> <00> <08549> <0834> <05892> <0834> <03808> <02346> <0853> <01755>]
AVB ITL
Tetapi jika
<0518>
rumah itu tidak
<03808>
juga ditebus
<01350>
sampai
<05704>
genap
<08549>
setahun
<08141>
penuh
<04390>
, maka hendaklah hak pemilikan rumah
<01004>
di
<0834>
dalam kota
<05892>
yang
<0834>
bertembok
<02346>
itu ditetapkan
<06965>
sebagai milik mutlak
<06783>
si pembeli
<07069>
turun-temurun
<01755>
, dan tidak
<03808>
akan bebas (dan berbalik
<03318>
kepada pemilik asal) pada Tahun Pembebasan
<03104>
.

[<00> <03808> <0853>]
HEBREW
lbyb
<03104>
auy
<03318>
al
<03808>
wytrdl
<01755>
wta
<0853>
hnql
<07069>
ttymul
<06783>
hmx
<02346>
*wl {al}
<03808>
rsa
<0834>
ryeb
<05892>
rsa
<0834>
tybh
<01004>
Mqw
<06965>
hmymt
<08549>
hns
<08141>
wl
<0>
talm
<04390>
de
<05704>
lagy
<01350>
al
<03808>
Maw (25:30)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Im 25:30

Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun temurun; dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 25:30

Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun temurun; dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas.

Catatan Full Life

Im 25:8-34 1

Nas : Im 25:8-34

Tiga ciri khas menandai Tahun Yobel (sebuah tahun yang tiba setiap 50 tahun).

  1. 1) Semua budak Israel harus dibebaskan.
  2. 2) Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula.
  3. 3) Tanah tidak boleh digarap. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah.

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA