Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 22:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 22:13

Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya; tetapi setiap orang awam janganlah memakannya.

AYT (2018)

Namun, bila anak perempuan imam menjadi janda atau diceraikan, dan tidak mempunyai keturunan sehingga dia kembali kepada ayahnya seperti saat belum menikah, dia boleh makan makanan ayahnya. Akan tetapi, orang asing tidak boleh makan persembahan itu.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 22:13

Tetapi anak perempuan imam, jikalau ia janda atau tertalak dan tiada beranak, sehingga telah kembalilah ia ke rumah bapanya seperti pada masa mudanya, ia itu boleh makan dari pada makanan bapanya, tetapi jangan seorang keluaran makan dari padanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 22:13

Tetapi anak perempuan imam yang sudah menjadi janda atau yang diceraikan dengan tidak mempunyai anak lalu kembali ke rumah ayahnya serta menjadi tanggungannya, boleh makan makanan bagian ayahnya. Hanya keluarga imam saja boleh makan persembahan itu.

MILT (2008)

Namun anak perempuan seorang imam, apabila dia menjadi janda, dan diusir ke luar, dan tidak ada keturunan padanya, maka dia harus kembali ke rumah ayahnya seperti masa mudanya, dia boleh makan dari roti ayahnya, tetapi setiap orang asing tidak boleh makan dari padanya.

Shellabear 2011 (2011)

Namun, jika anak perempuan imam itu menjadi janda atau bercerai tanpa mempunyai keturunan lalu kembali ke rumah ayahnya seperti pada masa mudanya, ia boleh makan dari makanan ayahnya. Tetapi semua orang awam tidak boleh memakannya.

AVB (2015)

Namun demikian, jika anak perempuan imam itu menjadi balu atau bercerai tanpa mempunyai keturunan lalu kembali ke rumah ayahnya seperti pada masa mudanya, dia boleh makan apa yang dimakan ayahnya, tetapi semua orang awam tidak boleh memakannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 22:13

Tetapi apabila
<03588>
perempuan
<01323>
itu menjadi
<01961>
janda
<0490>
atau diceraikan
<01644>
, dan ia tidak
<0369>
mempunyai anak
<02233>
, dan telah kembali
<07725>
ke
<0413>
rumah
<01004>
ayahnya
<01>
seperti waktu ia masih gadis
<05271>
, maka ia boleh makan
<0398>
dari makanan
<03899>
ayahnya
<01>
; tetapi setiap
<03605>
orang awam
<02114>
janganlah
<03808>
memakannya
<0398>
.

[<03548>]
TL ITL ©

SABDAweb Im 22:13

Tetapi anak perempuan
<01323>
imam
<03548>
, jikalau
<03588>
ia janda
<0490>
atau tertalak
<01644>
dan tiada
<0369>
beranak
<02233>
, sehingga telah kembalilah
<07725>
ia ke
<0413>
rumah
<01004>
bapanya
<01>
seperti pada masa mudanya
<05271>
, ia itu boleh makan
<0398>
dari pada makanan
<03899>
bapanya
<01>
, tetapi jangan
<03808>
seorang keluaran
<02114>
makan
<0398>
dari padanya.
AYT ITL
Namun, bila
<03588>
anak perempuan
<01323>
imam
<03548>
menjadi
<01961>
janda
<0490>
atau diceraikan
<01644>
, dan tidak
<0369>
mempunyai
<00>
keturunan
<02233>
sehingga dia kembali
<07725>
kepada
<0413>
ayahnya
<01>
seperti saat belum menikah
<05271>
, dia boleh makan
<0398>
makanan
<03899>
ayahnya
<01>
. Akan tetapi, orang asing
<02114>
tidak
<03808>
boleh makan
<0398>
persembahan itu.

[<01004> <03605> <00> <00>]
HEBREW
o
wb
<0>
lkay
<0398>
al
<03808>
rz
<02114>
lkw
<03605>
lkat
<0398>
hyba
<01>
Mxlm
<03899>
hyrwenk
<05271>
hyba
<01>
tyb
<01004>
la
<0413>
hbsw
<07725>
hl
<0>
Nya
<0369>
erzw
<02233>
hswrgw
<01644>
hnmla
<0490>
hyht
<01961>
yk
<03588>
Nhk
<03548>
tbw (22:13)
<01323>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 22:13

Tetapi apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan, dan ia tidak mempunyai anak, dan telah kembali 1  ke rumah ayahnya 1  seperti waktu ia masih gadis 2 , maka ia boleh makan dari makanan ayahnya 1 ; tetapi setiap orang awam janganlah memakannya.

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA