Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ratapan 1:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Rat 1:14

Segala pelanggaranku adalah kuk r  yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku; Tuhan telah menyerahkan s  aku ke tangan orang-orang, yang tidak dapat kutentangi.

AYT (2018)

Kuk pelanggaran-pelanggaranku diikat. Dengan tangan-Nya, semua itu dijalin bersama-sama, dan dipasangkan pada leherku. Dia telah membuat kekuatanku lenyap. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan mereka, yang tidak dapat aku lawan.

TL (1954) ©

SABDAweb Rat 1:14

Beratlah tindihnya kuk segala kejahatanku; diikat bersama-sama oleh tangan-Nya dan dikenakan kepada tengkukku! kuatku sudah dilemahkan-Nya, dan akupun diserahkan oleh Tuhan kepada tangan orang yang tiada tertawan olehku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Rat 1:14

Diambil-Nya semua dosaku, lalu mengikatnya menjadi satu, dan mengalungkannya pada leherku, sehingga beratnya melemahkan aku. TUHAN menyerahkan aku kepada seteru; aku tak berdaya melawan mereka itu.

MILT (2008)

Kuk pelanggaranku diikat oleh tangan-Nya; semuanya itu saling menjalin, mereka memasangnya pada leherku. Dia melemahkan kekuatanku; Tuhan Tuhan 0136 menyerahkan aku ke dalam tangan mereka; aku tidak mampu bangkit.

Shellabear 2011 (2011)

Kuk pelanggaranku diikatkan, dijalin dengan tangan-Nya, lalu dikenakan pada tengkukku sehingga rontoklah kekuatanku. TUHAN menyerahkan aku ke dalam tangan orang-orang yang tidak dapat kulawan.

AVB (2015)

Terikatlah pelanggaranku menjadi kuk, yang dijalin dengan tangan-Nya, lalu dikenakan pada tengkukku sehingga gugurlah kekuatanku. Tuhan menyerahkan aku ke dalam tangan orang yang tidak dapat kulawan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Rat 1:14

Segala pelanggaranku
<06588>
adalah kuk
<05923>
yang berat
<08244>
, suatu jalinan yang dibuat
<08276>
tangan
<03027>
Tuhan, yang ditaruh
<05927>
di atas
<05921>
tengkukku
<06677>
, sehingga melumpuhkan
<03782>
kekuatanku
<03581>
; Tuhan
<0136>
telah menyerahkan
<05414>
aku ke tangan
<03027>
orang-orang, yang tidak
<03808>
dapat
<03201>
kutentangi
<06965>
.
TL ITL ©

SABDAweb Rat 1:14

Beratlah tindihnya
<08244>
kuk
<05923>
segala kejahatanku
<06588>
; diikat bersama-sama
<08276>
oleh tangan-Nya
<03027>
dan dikenakan
<05927>
kepada
<05921>
tengkukku
<06677>
! kuatku
<03581>
sudah dilemahkan-Nya
<03782>
, dan akupun diserahkan
<05414>
oleh Tuhan
<0136>
kepada tangan
<03027>
orang yang tiada
<03808>
tertawan
<06965>
olehku.
AYT ITL
Kuk
<05923>
pelanggaran-pelanggaranku
<06588>
diikat
<08244>
. Dengan tangan-Nya
<03027>
, semua itu dijalin bersama-sama
<08276>
, dan dipasangkan
<05927>
pada
<05921>
leherku
<06677>
. Dia telah membuat
<03782> <0>
kekuatanku
<03581>
lenyap
<0> <03782>
. Tuhan
<0136>
telah menyerahkan
<05414>
aku ke tangan
<03027>
mereka, yang tidak
<03808>
dapat
<03201>
aku lawan
<06965>
.

[<00>]
AVB ITL
Terikatlah
<08244>
pelanggaranku
<06588>
menjadi kuk
<05923>
, yang dijalin
<08276>
dengan tangan-Nya
<03027>
, lalu dikenakan
<05927>
pada
<05921>
tengkukku
<06677>
sehingga gugurlah
<03782>
kekuatanku
<03581>
. Tuhan
<0136>
menyerahkan
<05414>
aku ke dalam tangan
<03027>
orang yang tidak
<03808>
dapat
<03201>
kulawan
<06965>
.

[<00>]
HEBREW
o
Mwq
<06965>
lkwa
<03201>
al
<03808>
ydyb
<03027>
ynda
<0136>
ynntn
<05414>
yxk
<03581>
lyskh
<03782>
yrawu
<06677>
le
<05921>
wle
<05927>
wgrtvy
<08276>
wdyb
<03027>
yesp
<06588>
le
<05923>
dqvn (1:14)
<08244>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Rat 1:14

Segala pelanggaranku adalah kuk r  yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku; Tuhan telah menyerahkan s  aku ke tangan orang-orang, yang tidak dapat kutentangi.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Rat 1:14

Segala pelanggaranku adalah kuk 1  yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku; Tuhan telah menyerahkan 2  aku ke tangan orang-orang, yang tidak dapat kutentangi.

Catatan Full Life

Yer 46:1--52:34 1

Nas : Yer 46:1-51:64

Pasal-pasal ini berisi aneka nubuat tentang hukuman ilahi atas bangsa-bangsa asing. Yeremia ditahbiskan bukan untuk menjadi nabi kepada bangsa Yehuda saja, tetapi juga "nabi bagi bangsa-bangsa" (Yer 1:5).

[+] Bhs. InggrisTIP #27: Arahkan mouse pada tautan ayat untuk menampilkan teks ayat dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA