Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kolose 2:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kol 2:14

dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan z  hukum 1  mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: a 

AYT (2018)

Ia telah membatalkan surat utang dan aturan-aturan tuntutannya yang menghalangi hubungan antara Allah dan kita. Ia telah mengambilnya dengan memakukannya di atas kayu salib.

TL (1954) ©

SABDAweb Kol 2:14

serta dihapuskan-Nya surat utang dengan segala syaratnya yang menindih dan melawan kita, dan diambil-Nya dia daripada kita, lalu dipakukan-Nya kepada salib.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kol 2:14

dan membatalkan surat hutang terhadap kita, yang mengancam kita dengan syarat-syarat yang berat. Dengan menyalibkan surat itu pada kayu salib, Allah menghapuskan semua dakwaan terhadap kita.

TSI (2014)

(2:13)

TSI3 (2014)

(2:13)

MILT (2008)

sesudah menghapuskan dari diri kita catatan utang dalam ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan kita, dan Dia sudah menyingkirkannya dari antara kita dengan memakukannya pada salib,

Shellabear 2011 (2011)

dan menghapuskan surat utang dengan segala ketentuan hukumnya yang menekan dan mengancam kita. Ia meniadakan surat itu dengan memakukannya pada kayu salib.

AVB (2015)

Dia telah memansuhkan hukum-hukum bertulis yang menghimpit dan menghalang kita; Dia telah mencabutnya dan memakukannya pada salib.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kol 2:14

dengan menghapuskan
<1813>
surat hutang
<5498>
, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum
<1378>
mendakwa dan mengancam
<5227>
kita
<2254>
. Dan
<2532>
itu ditiadakan-Nya
<142>
dengan memakukannya
<4338> <846>
pada kayu salib
<4716>
:

[<2596> <2257> <3739> <1510> <846> <1537> <3319>]
TL ITL ©

SABDAweb Kol 2:14

serta dihapuskan-Nya
<1813>
surat utang
<5498>
dengan segala syaratnya
<1378>
yang
<3739>
menindih dan melawan
<5227>
kita
<2254>
, dan
<2532>
diambil-Nya
<142>
dia
<846>
daripada kita, lalu dipakukan-Nya
<4338>
kepada salib
<4716>
.
AYT ITL
Ia telah membatalkan
<1813>
surat utang
<5498>
dan aturan-aturan tuntutannya
<1378>
yang
<3739>
menghalangi hubungan
<5227>
antara Allah dan
<2532>
kita
<2254>
. Ia
<846>
telah mengambilnya
<142>
dengan
<1537>
memakukannya di atas
<4338>
kayu salib
<4716>
.

[<2596> <2257> <1510> <3319> <846>]
AVB ITL
Dia telah memansuhkan
<1813>
hukum-hukum
<1378>
bertulis
<5498>
yang
<3739>
menghimpit
<5227>
dan
<2532>
menghalang kita
<2254>
; Dia
<846>
telah mencabutnya
<142>
dan memakukannya
<3319>
pada salib
<4716>
.

[<2596> <2257> <1510> <1537> <4338> <846>]
GREEK
exaleiqav
<1813> (5660)
V-AAP-NSM
to
<3588>
T-ASN
kay
<2596>
PREP
hmwn
<2257>
P-1GP
ceirografon
<5498>
N-ASN
toiv
<3588>
T-DPN
dogmasin
<1378>
N-DPN
o
<3739>
R-NSN
hn
<1510> (5713)
V-IXI-3S
upenantion
<5227>
A-NSN
hmin
<2254>
P-1DP
kai
<2532>
CONJ
auto
<846>
P-ASN
hrken
<142> (5758)
V-RAI-3S
ek
<1537>
PREP
tou
<3588>
T-GSN
mesou
<3319>
A-GSN
proshlwsav
<4338> (5660)
V-AAP-NSM
auto
<846>
P-ASN
tw
<3588>
T-DSM
staurw
<4716>
N-DSM
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kol 2:14

dengan menghapuskan surat hutang, yang oleh ketentuan-ketentuan z  hukum 1  mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya dengan memakukannya pada kayu salib: a 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kol 2:14

dengan menghapuskan 1  surat hutang 2 , yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan-Nya 3  dengan memakukannya pada kayu salib:

Catatan Full Life

Kol 2:14 1

Nas : Kol 2:14

Ini menunjuk kepada Taurat Musa, yaitu hukum-hukum yang menunjuk ke perilaku yang benar tetapi tidak dapat memberi hidup dan kuasa untuk menaati Allah (Gal 3:21). Perjanjian yang lama sebagai suatu jalan menuju keselamatan telah dipakukan di salib (yaitu dihapuskan) dan Allah mengadakan suatu perjanjian yang lebih baik melalui Kristus dan oleh Roh-Nya (2Kor 3:6-9; Ibr 8:6-13; 10:16-17,29; 12:24;

lihat art. PERJANJIAN LAMA DAN PERJANJIAN BARU).

[+] Bhs. InggrisTIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA