Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 5:36

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 5:36

Sebab dahulu telah muncul si Teudas, yang mengaku dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira empat ratus orang pengikut; tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya dan lenyap.

AYT (2018)

Sebab, beberapa waktu yang lalu, Teudas bangkit, mengaku dirinya sebagai orang penting dan kira-kira ada empat ratus orang yang bergabung dengannya. Akan tetapi, ia dibunuh dan semua pengikutnya tercerai-berai, sampai tidak ada sama sekali.

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 5:36

Karena dahulu daripada masa ini berbangkitlah Taidas mengatakan dirinya orang yang megah; maka kepadanya itu berpaut sekira-kira empat ratus orang laki-laki banyaknya. Maka ia pun dibunuh, dan seberapa banyak orang yang menurut dia itu pun berpecah-belahlah, tiada jadi apa-apa.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 5:36

Sebab dahulu pernah muncul Teudas, yang menganggap diri orang besar, sehingga kira-kira empat ratus orang mengikuti dia. Tetapi ia dibunuh dan semua pengikutnya tercerai-berai, serta gerakannya pun lenyap.

TSI (2014)

Karena sebelumnya, muncul seorang yang bernama Teudas. Dia mengakui dirinya sebagai pemimpin, dan ada empat ratus orang yang menjadi pengikutnya. Tetapi waktu dia dibunuh, semua pengikutnya terpencar, dan gerakannya hilang begitu saja.

TSI3 (2014)

Karena sebelumnya, pernah muncul seseorang bernama Teudas. Dia mengaku sebagai pemimpin dan ada empat ratus orang yang menjadi pengikutnya. Tetapi waktu dia dibunuh, semua pengikutnya terpencar dan gerakannya hilang begitu saja.

MILT (2008)

Karena sebelum hari-hari ini, Teudas telah berdiri sambil berkata, bahwa dirinya adalah seorang yang istimewa, yang kepadanya telah bergabung sejumlah orang, kira-kira empat ratus orang, yang telah terbunuh, dan semuanya, sebanyak orang yang diyakinkannya, mereka telah tercerai-berai dan menjadi lenyap tak berbekas.

Shellabear 2011 (2011)

Beberapa waktu yang lalu muncul Teudas, yang mengaku diri seorang yang hebat dan mempunyai sekitar empat ratus orang pengikut. Namun, ia dibunuh sehingga tercerai-berailah semua pengikutnya dan lenyaplah pula pergerakan itu.

AVB (2015)

Suatu masa dahulu, Teudas telah bangkit dan mengaku dirinya pemimpin besar. Kira-kira empat ratus orang menjadi pengikutnya. Tetapi dia dibunuh, lalu semua pengikutnya kucar-kacir dan pergerakannya hilang begitu sahaja.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 5:36

Sebab
<1063>
dahulu
<4253> <5130>
telah muncul
<450>
si Teudas
<2333>
, yang mengaku
<3004>
dirinya
<1438>
seorang
<5100>
istimewa
<4347>
dan ia mempunyai kira-kira
<706>
empat ratus
<5071>
orang
<435>
pengikut; tetapi ia dibunuh
<337>
dan
<2532>
cerai-berailah
<1262>
seluruh
<3956>
pengikutnya
<3982> <846>
dan
<2532>
lenyap
<1519> <3762>
.

[<2250> <1510> <3739> <5613> <3739> <3745> <1096>]
TL ITL ©

SABDAweb Kis 5:36

Karena
<1063>
dahulu
<4253>
daripada masa
<2250>
ini
<5130>
berbangkitlah
<450>
Taidas
<2333>
mengatakan
<3004>
dirinya
<1510>
orang yang megah
<5100>
; maka kepadanya
<1438>
itu berpaut
<4347>
sekira-kira
<5613>
empat ratus
<5071>
orang laki-laki
<435>
banyaknya
<706>
. Maka ia pun dibunuh
<337>
, dan
<2532>
seberapa
<3745>
banyak orang yang menurut
<3982>
dia
<846>
itu pun berpecah-belahlah
<1262>
, tiada jadi
<1096>
apa-apa
<3762>
.
AYT ITL
Sebab
<1063>
, beberapa waktu
<2250>
yang lalu
<4253>
, Teudas
<2333>
bangkit
<450>
, mengaku
<3004>
dirinya
<1438>
sebagai orang
<435>
penting
<706>
dan kira-kira
<5613>
ada empat ratus
<5071>
orang
<5100>
yang
<3739>
bergabung dengannya
<4347>
. Akan tetapi, ia dibunuh
<337>
dan
<2532>
semua
<3956>
pengikutnya
<3745> <3982>
tercerai-berai
<1262>
, sampai
<1519>
tidak ada
<3762>
sama sekali.

[<5130> <1510> <3739> <846> <2532> <1096>]
AVB ITL
Suatu masa
<2250>
dahulu
<4253>
, Teudas
<2333>
telah bangkit
<450>
dan mengaku
<3004>
dirinya
<1438>
pemimpin besar. Kira-kira
<706>
empat ratus
<5071>
orang
<435>
menjadi pengikutnya
<4347>
. Tetapi dia dibunuh
<337>
, lalu
<2532>
semua
<3956>
pengikutnya
<3982>
kucar-kacir
<1262>
dan
<2532>
pergerakannya hilang begitu sahaja.

[<1063> <5130> <1510> <5100> <3739> <5613> <3739> <3745> <846> <1096> <1519> <3762>]
GREEK
pro
<4253>
PREP
gar
<1063>
CONJ
toutwn
<5130>
D-GPF
twn
<3588>
T-GPF
hmerwn
<2250>
N-GPF
anesth
<450> (5627)
V-2AAI-3S
yeudav
<2333>
N-NSM
legwn
<3004> (5723)
V-PAP-NSM
einai
<1510> (5750)
V-PXN
tina
<5100>
X-ASM
eauton
<1438>
F-3ASM
w
<3739>
R-DSM
prosekliyh
<4347> (5681)
V-API-3S
andrwn
<435>
N-GPM
ariymov
<706>
N-NSM
wv
<5613>
ADV
tetrakosiwn
<5071>
A-GPN
ov
<3739>
R-NSM
anhreyh
<337> (5681)
V-API-3S
kai
<2532>
CONJ
pantev
<3956>
A-NPM
osoi
<3745>
K-NPM
epeiyonto
<3982> (5712)
V-IPI-3P
autw
<846>
P-DSM
dieluyhsan
<1262> (5681)
V-API-3P
kai
<2532>
CONJ
egenonto
<1096> (5633)
V-2ADI-3P
eiv
<1519>
PREP
ouden
<3762>
A-ASN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 5:36

2 Sebab dahulu telah muncul si Teudas, yang mengaku 1  dirinya seorang istimewa dan ia mempunyai kira-kira empat ratus orang pengikut; tetapi ia dibunuh dan cerai-berailah seluruh pengikutnya 3  dan lenyap.

[+] Bhs. InggrisTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA