Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 33:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 33:19

Tetapi firman-Nya: "Aku akan melewatkan j  segenap kegemilangan-Ku dari depanmu dan menyerukan nama k  TUHAN di depanmu: Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang Kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang Kukasihani. l "

AYT (2018)

Dia menjawab, “Aku akan membuat seluruh kebaikan-Ku lewat di depanmu dan akan menyerukan nama TUHAN di hadapanmu, dan Aku akan berbelas kasihan terhadap orang-orang yang kepadanya Aku akan berbelas kasihan, dan Aku akan menyatakan kasih kepada siapa pun yang kepadanya Aku akan mengasihinya.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 33:19

Tetapi firman Tuhan: Bahwa Aku akan menjalankan segala kebajikan-Ku lalu dari pada matamu dan Aku akan menyebut nama Tuhan di hadapan mukamu, maka Aku akan mengasihankan barangsiapa yang Kukasihankanlah dan mengaruniakan rahmat-Ku kepada barangsiapa yang Kukaruniakan rahmat itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 33:19

Jawab TUHAN, "Aku akan lewat dengan segala keagungan-Ku di depanmu, sambil mengucapkan nama-Ku yang suci. Akulah TUHAN, dan Aku menunjukkan kemurahan hati dan belas kasihan kepada orang-orang yang Kupilih.

MILT (2008)

Dan Dia pun berfirman, "Aku akan menyebabkan seluruh kebesaran-Ku lewat di depanmu, dan Aku akan berseru dengan Nama TUHAN YAHWEH 03068 di depanmu. Dan Aku akan menunjukkan kemurahan kepada siapa yang akan Aku tunjukkan, dan Aku akan mengasihani kepada siapa yang akan Aku kasihani."

Shellabear 2011 (2011)

Firman-Nya, "Aku akan melewatkan segala kegemilangan-Ku di depanmu dan akan menyerukan nama ALLAH di depanmu. Aku akan mengasihani siapa yang Kukasihani dan Aku akan menyayangi siapa yang Kusayangi."

AVB (2015)

Firman-Nya, “Segala kegemilangan-Ku akan Kulalukan di hadapanmu dan Aku akan menyeru nama TUHAN di hadapanmu. Aku akan mengasihani sesiapa yang Kukasihani dan Aku akan berbelas kasihan kepada sesiapa yang Kubelaskasihi.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 33:19

Tetapi firman-Nya
<0559>
: "Aku
<0589>
akan melewatkan
<05674>
segenap
<03605>
kegemilangan-Ku
<02898>
dari
<05921>
depanmu
<06440>
dan menyerukan
<07121>
nama
<08034>
TUHAN
<03068>
di depanmu
<06440>
: Aku akan memberi kasih karunia
<02603>
kepada siapa yang
<0834>
Kuberi kasih karunia
<02603>
dan mengasihani
<07355>
siapa yang
<0834>
Kukasihani
<07355>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kel 33:19

Tetapi firman
<0559>
Tuhan: Bahwa Aku
<0589>
akan menjalankan
<05674>
segala
<03605>
kebajikan-Ku
<02898>
lalu dari pada
<05921>
matamu
<06440>
dan Aku akan menyebut
<07121>
nama
<08034>
Tuhan
<03068>
di hadapan
<06440>
mukamu, maka Aku akan mengasihankan
<02603>
barangsiapa yang
<0834>
Kukasihankanlah
<02603>
dan mengaruniakan rahmat-Ku
<07355>
kepada barangsiapa yang
<0834>
Kukaruniakan rahmat
<07355>
itu.
AYT ITL
Dia menjawab
<0559>
, “Aku
<0589>
akan membuat seluruh
<03605>
kebaikan-Ku
<02898>
lewat
<05674>
di
<05921>
depanmu
<06440>
dan akan menyerukan
<07121>
nama
<08034>
TUHAN
<03068>
di hadapanmu
<06440>
, dan Aku akan berbelas kasihan
<02603>
terhadap orang-orang yang
<0834>
kepadanya Aku akan berbelas kasihan
<02603>
, dan Aku akan menyatakan kasih
<07355>
kepada
<0853>
siapa pun yang
<0834>
kepadanya Aku akan mengasihinya
<07355>
.”

[<0853>]
HEBREW
Mxra
<07355>
rsa
<0834>
ta
<0853>
ytmxrw
<07355>
Nxa
<02603>
rsa
<0834>
ta
<0853>
ytnxw
<02603>
Kynpl
<06440>
hwhy
<03068>
Msb
<08034>
ytarqw
<07121>
Kynp
<06440>
le
<05921>
ybwj
<02898>
lk
<03605>
rybea
<05674>
yna
<0589>
rmayw (33:19)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 33:19

Tetapi firman-Nya: "Aku akan melewatkan segenap kegemilangan-Ku 1  dari depanmu dan menyerukan 2  nama TUHAN di depanmu: Aku akan memberi kasih karunia 3  kepada siapa yang Kuberi kasih karunia 3  dan mengasihani 3  siapa yang Kukasihani."

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA