Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 32:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 32:12

Mengapakah orang Mesir akan berkata: Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? r  Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka s  yang hendak Kaudatangkan kepada umat-Mu.

AYT (2018)

Mengapa orang Mesir harus berkata begini, ‘Dengan niat jahat, Dia telah membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di pegunungan dan untuk membinasakan mereka dari muka bumi’? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala dan ubahlah niat-Mu untuk mendatangkan malapetaka atas umat-Mu.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 32:12

Mengapa gerangan orang Mesir berkata demikian: Dengan niat jahat telah dihantarkannya mereka itu keluar, hendak dibunuhnya mereka itu di antara gunung-gunung serta dibinasakannya mereka itu dari atas muka bumi? Berhentikan apalah kehangatan murka-Mu dan sayangkanlah kiranya umat-Mu dari pada dibinasakan!

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 32:12

Kalau Engkau membinasakan mereka, orang Mesir akan berkata bahwa Engkau memimpin bangsa itu keluar dari Mesir untuk membunuh mereka di pegunungan dan membinasakan mereka sama sekali. Janganlah begitu, ya TUHAN, ubahlah niat-Mu dan janganlah mencelakakan bangsa itu.

TSI (2014)

Jangan sampai orang Mesir berkata, ‘TUHAN membawa umat Israel keluar dari Mesir dengan maksud jahat, supaya Dia membunuh mereka di pegunungan dan membinasakan mereka dari muka bumi.’ Ya TUHAN, mohon redakanlah murka-Mu, batalkan niat-Mu, dan jangan binasakan umat-Mu!

MILT (2008)

Mengapakah orang-orang Mesir akan berkata sambil mengatakan: Dengan niat jahat Dia telah membawa mereka ke luar untuk membunuh mereka di pegunungan dan untuk membinasakan mereka di atas permukaan bumi ini? Berbaliklah dari nyala murka-Mu dan menyesallah atas yang jahat terhadap umat-Mu.

Shellabear 2011 (2011)

Mengapa orang Mesir harus berkata demikian, 'Ia membawa mereka keluar dengan maksud jahat, yaitu untuk menghabisi mereka di pegunungan dan untuk menghabisi mereka dari muka bumi'? Berpalinglah kiranya dari murka-Mu yang menyala-nyala dan berbelaskasihanlah, jangan datangkan malapetaka atas umat-Mu.

AVB (2015)

Mengapakah orang Mesir harus berkata begini: ‘Dia membawa mereka keluar dengan niat jahat, iaitu untuk memusnahkan mereka di pergunungan dan untuk melenyapkan mereka daripada muka bumi’? Semoga Engkau berpalinglah daripada murka-Mu yang menyala-nyala dan berbelas kasihanlah. Janganlah datangkan malapetaka kepada umat-Mu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 32:12

Mengapakah
<04100>
orang Mesir
<04713>
akan berkata
<0559>
: Dia membawa
<03318> <00>
mereka keluar
<00> <03318>
dengan maksud menimpakan malapetaka
<07451>
kepada mereka dan membunuh
<02026>
mereka di gunung
<02022>
dan membinasakannya
<03615>
dari
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
? Berbaliklah
<07725>
dari murka-Mu
<02740>
yang bernyala-nyala
<0639>
itu dan menyesallah
<05162>
karena
<05921>
malapetaka
<07451>
yang hendak Kaudatangkan kepada umat-Mu
<05971>
.

[<0559>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 32:12

Mengapa
<04100>
gerangan orang Mesir
<04713>
berkata
<0559>
demikian
<0559>
: Dengan niat jahat
<07451>
telah dihantarkannya
<03318>
mereka itu keluar
<03318>
, hendak dibunuhnya
<02026>
mereka itu di antara gunung-gunung
<02022>
serta dibinasakannya
<03615>
mereka itu dari atas
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
? Berhentikan
<07725>
apalah kehangatan
<02740>
murka-Mu
<0639>
dan sayangkanlah
<05162>
kiranya umat-Mu
<05971>
dari pada
<05921>
dibinasakan
<07451>
!
AYT ITL
Mengapa
<04100>
orang Mesir
<04713>
harus berkata
<0559>
begini, ‘Dengan niat jahat
<07451>
, Dia telah membawa
<03318> <0>
mereka keluar
<0> <03318>
untuk membunuh
<02026>
mereka di pegunungan
<02022>
dan untuk membinasakan
<03615>
mereka dari
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
’? Berbaliklah
<07725>
dari murkamu
<0639>
yang menyala-nyala
<02740>
dan ubahlah niat-Mu
<05162>
untuk mendatangkan malapetaka
<07451>
atas
<05921>
umat-Mu
<05971>
.

[<0559> <0853>]
AVB ITL
Mengapakah
<04100>
orang Mesir
<04713>
harus berkata
<0559>
begini: ‘Dia membawa
<03318> <0>
mereka keluar
<0> <03318>
dengan niat jahat
<07451>
, iaitu untuk memusnahkan
<02026>
mereka di pergunungan
<02022>
dan untuk melenyapkan
<03615>
mereka daripada
<05921>
muka
<06440>
bumi
<0127>
’? Semoga Engkau berpalinglah
<07725>
daripada murka-Mu
<0639>
yang menyala-nyala
<02740>
dan berbelas kasihanlah
<05162>
. Janganlah datangkan malapetaka
<07451>
kepada
<05921>
umat-Mu
<05971>
.

[<0559> <0853>]
HEBREW
Kmel
<05971>
herh
<07451>
le
<05921>
Mxnhw
<05162>
Kpa
<0639>
Nwrxm
<02740>
bws
<07725>
hmdah
<0127>
ynp
<06440>
lem
<05921>
Mtlklw
<03615>
Myrhb
<02022>
Mta
<0853>
grhl
<02026>
Mayuwh
<03318>
herb
<07451>
rmal
<0559>
Myrum
<04713>
wrmay
<0559>
hml (32:12)
<04100>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 32:12

1 Mengapakah orang Mesir akan berkata: Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah 2  dari murka-Mu 2  yang bernyala-nyala itu dan menyesallah 3  karena malapetaka yang hendak Kaudatangkan kepada umat-Mu.

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA