Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 19:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 19:16

Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh g  dan kilat 1  dan awan h  padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, i  sehingga gemetarlah j  seluruh bangsa yang ada di perkemahan.

AYT (2018)

Pada hari yang ketiga, pada pagi hari, terjadilah guruh, kilat, dan awan yang tebal di atas gunung itu. Lalu, terdengarlah suara trompet yang sangat keras sehingga semua orang di perkemahan itu gemetar.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 19:16

Hata, maka sesungguhnya pada hari yang ketiga pagi-pagi jadilah di atas bukit itu beberapa kilat dan petir dan awan yang kabus dan bunyi nafiri amat besar, sehingga gementarlah mereka itu sekalian yang dalam petentaraan itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 19:16

Pada hari yang ketiga, diwaktu pagi, ada guruh dan petir. Awan yang tebal muncul di atas gunung dan terdengarlah bunyi trompet yang sangat keras. Semua orang di perkemahan gemetar ketakutan.

TSI (2014)

Pada pagi di hari kedatangan TUHAN, ada guntur dan kilat yang dahsyat serta awan tebal di atas gunung, dan juga bunyi sangkakala yang sangat keras. Semua umat Israel gemetar ketakutan.

MILT (2008)

Dan setelah tiga hari, ketika masih pagi; maka terjadilah guruh dan kilat, dan awan tebal di atas gunung itu, dan bunyi sangkakala yang sangat keras; lalu gemetarlah seluruh umat yang ada di perkemahan itu.

Shellabear 2011 (2011)

Pagi hari pada hari ketiga timbullah guruh, kilat, dan awan pekat di atas gunung itu serta bunyi sangkakala yang sangat keras. Seluruh bangsa di perkemahan itu gemetar.

AVB (2015)

Pada pagi hari ketiga berlakulah guruh, kilat, dan awan pekat muncul di atas gunung itu serta bunyi sangkakala yang kedengaran tersangat kuat. Gementarlah seluruh umat di perkhemahan itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 19:16

Dan terjadilah
<01961>
pada hari
<03117>
ketiga
<07992>
, pada waktu terbit
<01961>
fajar
<01242>
, ada
<01961>
guruh
<06963>
dan kilat
<01300>
dan awan
<06051>
padat
<03515>
di atas
<05921>
gunung
<02022>
dan bunyi
<06963>
sangkakala
<07782>
yang sangat
<03966>
keras
<02389>
, sehingga gemetarlah
<02729>
seluruh
<03605>
bangsa
<05971>
yang
<0834>
ada di perkemahan
<04264>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 19:16

Hata
<01961>
, maka sesungguhnya
<01961>
pada hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
pagi-pagi
<01242>
jadilah
<01961>
di atas
<05921>
bukit
<02022>
itu beberapa kilat
<01300>
dan petir
<06963>
dan awan
<06051>
yang kabus
<03515>
dan bunyi
<06963>
nafiri
<07782>
amat
<03966>
besar
<02389>
, sehingga gementarlah
<02729>
mereka
<05971>
itu sekalian
<03605>
yang
<0834>
dalam petentaraan
<04264>
itu.
AYT ITL
Pada
<01961>
hari
<03117>
yang ketiga
<07992>
, pada
<01961>
pagi hari
<01242>
, terjadilah
<01961>
guruh
<06963>
, kilat
<01300>
, dan awan
<06051>
yang tebal
<03515>
di atas
<05921>
gunung
<02022>
itu. Lalu, terdengarlah suara
<06963>
trompet
<07782>
yang sangat
<03966>
keras
<02389>
sehingga semua
<03605>
orang
<05971>
di
<0834>
perkemahan
<04264>
itu gemetar
<02729>
.
AVB ITL
Pada
<01961>
pagi
<01242>
hari
<03117>
ketiga
<07992>
berlakulah guruh
<06963>
, kilat
<01300>
, dan awan
<06051>
pekat
<03515>
muncul di atas
<05921>
gunung
<02022>
itu serta bunyi
<06963>
sangkakala
<07782>
yang kedengaran tersangat
<03966>
kuat
<02389>
. Gementarlah
<02729>
seluruh
<03605>
umat
<05971>
di
<0834>
perkhemahan
<04264>
itu.

[<01961> <01961>]
HEBREW
hnxmb
<04264>
rsa
<0834>
Meh
<05971>
lk
<03605>
drxyw
<02729>
dam
<03966>
qzx
<02389>
rps
<07782>
lqw
<06963>
rhh
<02022>
le
<05921>
dbk
<03515>
Nnew
<06051>
Myqrbw
<01300>
tlq
<06963>
yhyw
<01961>
rqbh
<01242>
tyhb
<01961>
ysylsh
<07992>
Mwyb
<03117>
yhyw (19:16)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kel 19:16

Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh g  dan kilat 1  dan awan h  padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, i  sehingga gemetarlah j  seluruh bangsa yang ada di perkemahan.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 19:16

Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu terbit fajar, ada guruh 1  3  dan kilat dan awan padat 2  di atas gunung dan bunyi 1  3  sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa 4  yang ada di perkemahan.

Catatan Full Life

Kel 19:16 1

Nas : Kel 19:16

Manifestasi mengagumkan yang menyertai kunjungan Allah mempunyai beberapa tujuan:

  1. (1) menunjukkan kekudusan, kuasa, dan kemahatinggian Allah (ayat Kel 19:9);
  2. (2) membangkitkan iman kepada Allah dan menetapkan kekuasaan hamba-Nya, Musa (ayat Kel 19:9);
  3. (3) menetapkan takut akan Allah di dalam hati umat itu sehingga mereka tidak berbuat dosa (ayat Kel 19:16; 20:20; bd. Ibr 12:18-21); dan
  4. (4) menekankan kepada umat itu bahwa hukuman dan kematian akan menjadi akibat dari ketidaktaatan yang disengaja kepada Allah (ayat Kel 19:12-25; bd. Ibr 10:26-31).

[+] Bhs. InggrisTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA