Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 16:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 16:29

Perhatikanlah, TUHAN telah memberikan sabat itu kepadamu; itulah sebabnya pada hari keenam Ia memberikan kepadamu roti untuk dua hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorangpun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu."

AYT (2018)

Lihat! TUHAN telah memberikan Sabat bagimu. Karena itu, pada hari yang keenam, Dia memberikan roti untuk dua hari kepadamu. Kamu harus tinggal di tempatmu masing-masing, tidak seorang pun boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 16:29

Bahwa sesungguhnya, tegal telah dikaruniakan Tuhan sabat itu kepadamu, maka pada hari yang keenam itu diberikan-Nya kepadamu roti yang cukup bagi dua hari banyaknya, sebab itu hendaklah masing-masing kamu tinggal tetap pada tempatnya, seorangpun jangan keluar dari tempatnya pada hari yang ketujuh.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 16:29

Ingatlah bahwa Aku memberi kepadamu satu hari untuk beristirahat. Itulah sebabnya pada hari yang keenam Aku memberi makanan yang cukup untuk dua hari. Pada hari yang ketujuh setiap orang harus tinggal di rumah, dan tak boleh keluar."

MILT (2008)

Lihatlah, karena TUHAN YAHWEH 03068 telah memberikan sabat itu kepadamu, karena itu maka pada hari keenam Dialah yang memberikan kepadamu roti untuk dua hari. Tinggallah di tempatnya masing-masing. Biarlah tidak seorang pun keluar dari tempatnya pada hari yang ketujuh itu."

Shellabear 2011 (2011)

Ingatlah bahwa ALLAH telah mengaruniakan kepadamu hari Sabat. Sebab itu pada hari keenam Ia memberikan kepadamu roti untuk dua hari. Pada hari ketujuh masing-masing harus tinggal di tempatnya, tidak seorang pun boleh keluar dari tempatnya."

AVB (2015)

Ingatlah bahawa TUHAN telah mengurniakan hari Sabat kepadamu. Oleh sebab itu pada hari keenam Dia memberimu roti untuk dua hari. Pada hari ketujuh masing-masing harus tinggal di tempatnya, tiada seorang pun boleh keluar dari tempatnya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 16:29

Perhatikanlah
<07200>
, TUHAN
<03068>
telah memberikan
<05414>
sabat
<07676>
itu kepadamu; itulah sebabnya
<03651> <05921>
pada hari
<03117>
keenam
<08345>
Ia
<01931>
memberikan
<05414>
kepadamu roti
<03899>
untuk dua hari
<03117>
. Tinggallah
<03427>
kamu di tempatmu
<08478>
masing-masing
<0376>
, seorangpun
<0376>
tidak boleh
<0408>
keluar
<03318>
dari tempatnya
<04725>
pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
itu."

[<03588>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 16:29

Bahwa sesungguhnya
<07200>
, tegal
<03588>
telah dikaruniakan
<05414>
Tuhan
<03068>
sabat
<07676>
itu
<03651>
kepadamu
<05414>
, maka pada hari
<03117>
yang keenam
<08345>
itu diberikan-Nya kepadamu roti
<03899>
yang cukup bagi dua hari
<03117>
banyaknya, sebab itu hendaklah masing-masing
<0376>
kamu tinggal
<03427>
tetap pada tempatnya
<08478>
, seorangpun
<0376>
jangan
<0408>
keluar
<03318>
dari tempatnya
<04725>
pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
.
AYT ITL
Lihat
<07200>
! TUHAN
<03068>
telah memberikan
<05414>
Sabat
<07676>
bagimu. Karena
<05921>
itu
<03651>
, pada hari
<03117>
yang keenam
<08345>
, Dia
<01931>
memberikan
<05414>
roti
<03899>
untuk dua hari
<03117>
kepadamu. Kamu harus tinggal
<03427>
di tempatmu masing-masing
<0376>
, tidak
<0408>
seorang pun boleh keluar
<03318>
dari
<0376>
tempatnya
<04725>
pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
.”

[<00> <00> <08478>]
HEBREW
yeybsh
<07637>
Mwyb
<03117>
wmqmm
<04725>
sya
<0376>
auy
<03318>
la
<0408>
wytxt
<08478>
sya
<0376>
wbs
<03427>
Mymwy
<03117>
Mxl
<03899>
yssh
<08345>
Mwyb
<03117>
Mkl
<0>
Ntn
<05414>
awh
<01931>
Nk
<03651>
le
<05921>
tbsh
<07676>
Mkl
<0>
Ntn
<05414>
hwhy
<03068>
yk
<03588>
war (16:29)
<07200>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 16:29

Perhatikanlah, TUHAN telah memberikan 1  sabat itu kepadamu; itulah sebabnya pada hari keenam Ia memberikan 1  kepadamu roti untuk dua hari. Tinggallah 2  kamu di tempatmu masing-masing, seorangpun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu."

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA