Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 4:25

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 4:25

Adam bersetubuh pula dengan isterinya, o  lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, p  sebab katanya: "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel; sebab Kain telah membunuhnya. q "

AYT (2018)

Adam bersetubuh lagi dengan istrinya, dan istrinya itu melahirkan anak laki-laki lainnya, dan menyebut namanya Set, sebab katanya, “Allah menentukan benih yang lain bagiku sebagai ganti Habel karena Kain telah membunuhnya.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 4:25

Maka Adampun bersetubuhlah pula dengan bininya, lalu beranaklah ia laki-laki seorang, maka dinamainya akan dia Set, katanya: Karena Allah telah menentukan kepadaku benih yang lain akan ganti Habel, yang telah dibunuh oleh Kain.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 4:25

Adam dan istrinya mendapat seorang anak laki-laki lagi. Kata Hawa, "Allah telah memberi aku anak laki-laki sebagai ganti Habel, yang telah dibunuh oleh Kain." Sebab itu Hawa menamakan anak itu Set.

TSI (2014)

Kemudian Hawa mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki lagi. Hawa berkata, “TUHAN sudah memberiku seorang anak sebagai pengganti Habel, yang sudah dibunuh oleh Kain.” Maka dia menamai anak itu Set.

MILT (2008)

Dan Adam bersetubuh lagi dengan istrinya, dan wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia menamainya Set, "Karena Allah Elohim 0430 telah menentukan bagiku benih yang lain sebagai ganti Habel, karena Kain telah membunuhnya."

Shellabear 2011 (2011)

Adam menggauli istrinya lagi, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, sebab katanya, "Allah telah mengaruniakan kepadaku keturunan yang lain sebagai ganti Habil, sebab Kabil telah membunuhnya."

AVB (2015)

Adam meniduri isterinya lagi, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak lelaki dan menamainya Set, kerana katanya, “Allah telah mengurniaiku keturunan yang lain untuk menggantikan Habel, kerana Kain telah membunuhnya.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 4:25

Adam
<0121>
bersetubuh
<03045>
pula
<05750>
dengan isterinya
<0802>
, lalu perempuan itu melahirkan
<03205>
seorang anak laki-laki
<01121>
dan menamainya
<08034> <07121>
Set
<08352>
, sebab
<03588>
katanya: "Allah
<0430>
telah mengaruniakan
<07896>
kepadaku anak
<02233>
yang lain
<0312>
sebagai ganti
<08478>
Habel
<01893>
; sebab
<03588>
Kain
<07014>
telah membunuhnya
<02026>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kej 4:25

Maka Adampun
<0121>
bersetubuhlah
<03045>
pula
<05750>
dengan bininya
<0802>
, lalu beranaklah
<03205>
ia laki-laki
<01121>
seorang, maka dinamainya
<08034> <07121>
akan dia Set
<08352>
, katanya: Karena
<03588>
Allah
<0430>
telah menentukan
<07896>
kepadaku benih
<02233>
yang lain
<0312>
akan ganti
<08478>
Habel
<01893>
, yang
<03588>
telah dibunuh
<02026>
oleh Kain
<07014>
.
AYT ITL
Adam
<0121>
bersetubuh
<03045>
lagi
<05750>
dengan istrinya
<0802>
, dan istrinya itu melahirkan
<03205>
anak laki-laki
<01121>
lainnya, dan menyebut
<07121>
namanya
<08034>
Set
<08352>
, sebab
<03588>
katanya, “Allah
<0430>
menentukan
<07896>
benih
<02233>
yang lain
<0312>
bagiku sebagai ganti
<08478>
Habel
<01893>
karena
<03588>
Kain
<07014>
telah membunuhnya
<02026>
.”

[<0853> <0853> <00>]
AVB ITL
Adam
<0121>
meniduri
<03045>
isterinya
<0802>
lagi
<05750>
, lalu perempuan itu melahirkan
<03205>
seorang anak lelaki
<01121>
dan menamainya
<07121> <08034>
Set
<08352>
, kerana
<03588>
katanya, “Allah
<0430>
telah mengurniaiku
<07896>
keturunan
<02233>
yang lain
<0312>
untuk menggantikan
<08478>
Habel
<01893>
, kerana
<03588>
Kain
<07014>
telah membunuhnya
<02026>
.”

[<0853> <0853> <00>]
HEBREW
Nyq
<07014>
wgrh
<02026>
yk
<03588>
lbh
<01893>
txt
<08478>
rxa
<0312>
erz
<02233>
Myhla
<0430>
yl
<0>
ts
<07896>
yk
<03588>
ts
<08352>
wms
<08034>
ta
<0853>
arqtw
<07121>
Nb
<01121>
dltw
<03205>
wtsa
<0802>
ta
<0853>
dwe
<05750>
Mda
<0121>
edyw (4:25)
<03045>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 4:25

Adam bersetubuh pula dengan isterinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya 1  Set 2 , sebab katanya: "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel; sebab Kain telah membunuhnya."

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA