Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 32:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 32:10

sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan m  yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku n  ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. o 

AYT (2018)

aku tidak layak akan segala kebaikan dan segala kesetiaan yang Engkau nyatakan kepada hamba-Mu ini. Karena hanya dengan tongkatku, aku menyeberangi Sungai Yordan ini, tetapi sekarang aku telah menjadi dua kelompok.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 32:10

Bahwa hamba ini tiada patut beroleh sedikitpun dari pada segala kebajikan dan setia, yang telah Tuhan lakukan akan hamba Tuhan ini; karena dengan tongkat hamba ini jua hamba telah menyeberang sungai Yarden, maka sekarang hamba telah menjadi dua pasukan!

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 32:10

Saya tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang sudah TUHAN tunjukkan kepada saya. Ketika saya berangkat menyeberangi Sungai Yordan, saya tidak membawa apa-apa selain tongkat. Sekarang saya datang kembali dengan dua kelompok ini.

TSI (2014)

Aku tidak layak menerima kasih dan kesetiaan yang sudah Engkau tunjukkan kepadaku. Ketika aku menyeberangi sungai Yordan untuk pergi ke Haran, aku tidak punya apa-apa selain tongkat ini. Tetapi sekarang aku memiliki dua rombongan besar, dengan keluarga dan segala harta benda.

MILT (2008)

Aku telah menjadi tidak layak akan segala kemurahan dan akan segala kesetiaan yang telah Engkau lakukan kepada hamba-Mu, karena dengan sebatang tongkat aku telah menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang aku telah menjadi dua kelompok.

Shellabear 2011 (2011)

aku tidak patut memperoleh sedikit pun dari segala kasih dan kesetiaan yang telah Kautunjukkan kepada hamba-Mu ini, karena ketika aku menyeberangi Sungai Yordan ini dahulu hanya tongkatku inilah yang kubawa, tetapi sekarang aku telah menjadi dua rombongan.

AVB (2015)

aku tidak layak menerima sedikit pun daripada segala ihsan serta kasih setia yang telah Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, kerana hanya dengan tongkat ini aku menyeberangi Sungai Yordan ini dahulu, tetapi kini aku terbahagi menjadi dua buah rombongan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 32:10

sekali-kali aku tidak layak
<06994>
untuk menerima segala
<03605>
kasih
<02617>
dan kesetiaan
<0571>
yang
<0834>
Engkau tunjukkan
<06213>
kepada hamba-Mu
<05650>
ini, sebab
<03588>
aku membawa hanya tongkatku
<04731>
ini waktu aku menyeberangi
<05674>
sungai Yordan
<03383>
ini
<02088>
, tetapi sekarang
<06258>
telah menjadi
<01961>
dua
<08147>
pasukan
<04264>
.

[<03605>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 32:10

Bahwa hamba ini tiada patut beroleh sedikitpun
<06994>
dari pada segala
<03605>
kebajikan
<02617>
dan setia
<0571>
, yang telah
<0834>
Tuhan lakukan
<06213>
akan hamba
<05650>
Tuhan ini; karena
<03588>
dengan tongkat
<04731>
hamba ini jua hamba telah menyeberang
<05674>
sungai Yarden
<03383>
, maka sekarang
<06258>
hamba telah menjadi
<01961>
dua
<08147>
pasukan
<04264>
!
AYT ITL
aku tidak layak
<06994>
akan segala
<03605>
kebaikan
<02617>
dan segala
<03605>
kesetiaan
<0571>
yang
<0834>
Engkau nyatakan
<06213>
kepada hamba-Mu
<05650>
ini. Karena
<03588>
hanya dengan tongkatku
<04731>
, aku menyeberangi
<05674>
Sungai Yordan
<03383>
ini
<02088>
, tetapi sekarang
<06258>
aku telah menjadi
<01961>
dua
<08147>
kelompok
<04264>
.

[<0853> <0853>]
AVB ITL
aku tidak layak menerima sedikit pun
<06994>
daripada segala
<03605>
ihsan
<02617>
serta kasih setia
<0571>
yang
<0834>
telah Engkau tunjukkan
<06213>
kepada hamba-Mu
<05650>
ini, kerana
<03588>
hanya dengan tongkat
<04731>
ini aku menyeberangi
<05674>
Sungai Yordan
<03383>
ini
<02088>
dahulu, tetapi kini
<06258>
aku terbahagi menjadi
<01961>
dua
<08147>
buah rombongan
<04264>
.

[<03605> <0853> <0853>]
HEBREW
twnxm
<04264>
ynsl
<08147>
ytyyh
<01961>
htew
<06258>
hzh
<02088>
Ndryh
<03383>
ta
<0853>
ytrbe
<05674>
ylqmb
<04731>
yk
<03588>
Kdbe
<05650>
ta
<0853>
tyve
<06213>
rsa
<0834>
tmah
<0571>
lkmw
<03605>
Mydoxh
<02617>
lkm
<03605>
ytnjq
<06994>
(32:10)
<32:11>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 32:10

sekali-kali aku tidak layak 1  untuk menerima segala kasih 1  2  dan kesetiaan 3  yang Engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku 4  ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan 5 .

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA