Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 29:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 29:3

dan apabila segala kumpulan kambing domba itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan v  batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba w  itu diberi minum; kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu.

AYT (2018)

Setelah semua kawanan itu berkumpul di sana, para gembala akan menggulingkan batu itu dari mulut sumur, memberi minum domba-domba mereka, lalu mereka mengembalikan batu itu ke tempatnya, di atas mulut sumur.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 29:3

Maka dikumpulkan oranglah ke sana sekalian kawan binatangnya, lalu digulingkannya batu yang di atas mulut perigi itu, diberilah oleh mereka itu minum akan segala kambing, setelah itu dikembalikannyalah batu itu kepada mulut perigi itu pula kepada tempatnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 29:3

Kalau semua kawanan kambing domba sudah berkumpul di tempat itu, para gembala menggulingkan batu itu ke samping, lalu kambing domba itu diberi minum. Setelah itu para gembala menutup sumur itu kembali.

TSI (2014)

Sudah menjadi kebiasaan di sana untuk menunggu sampai semua gembala dan kawanan domba mereka berkumpul, barulah batu besar itu digulingkan ke samping, lalu semua kawanan domba diberi minum. Setelah itu, sumur akan ditutup kembali dengan batu besar tadi.

MILT (2008)

Dan di sana telah terhimpun seluruh kumpulan itu, dan mereka telah menggulingkan batu itu dari atas mulut sumur itu, dan mereka telah memberi minum kawanan domba itu, lalu mereka mengembalikan batu itu ke tempatnya, di atas mulut sumur itu.

Shellabear 2011 (2011)

Apabila seluruh kawanan ternak sudah dikumpulkan di sana, maka para gembala akan menggulingkan batu itu dari mulut sumur lalu memberi minum kawanan domba mereka. Setelah itu batu akan dikembalikan lagi ke tempatnya, di mulut sumur itu.

AVB (2015)

Apabila seluruh kawanan ternakan siap terkumpul di sana, barulah para gembala akan menggolekkan batu itu daripada mulut perigi lalu memberikan minum kepada kawanan domba mereka. Setelah selesai kerja itu, batu berkenaan dialihkan semula ke tempatnya di mulut perigi itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 29:3

dan apabila segala
<03605>
kumpulan kambing domba
<05739>
itu digiring berkumpul
<0622>
ke sana
<08033>
, maka gembala-gembala menggulingkan
<01556>
batu
<068>
itu dari
<05921>
mulut
<06310>
sumur
<0875>
, lalu kambing domba
<06629>
itu diberi minum
<08248>
; kemudian dikembalikanlah
<07725> <00>
batu
<068>
itu lagi
<00> <07725>
ke
<05921>
mulut
<06310>
sumur
<0875>
itu.

[<04725>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 29:3

Maka dikumpulkan
<0622>
oranglah ke sana
<08033>
sekalian
<03605>
kawan binatangnya
<05739>
, lalu digulingkannya
<01556>
batu
<068>
yang di atas
<05921>
mulut
<06310>
perigi
<0875>
itu, diberilah
<08248>
oleh mereka itu minum
<08248>
akan segala kambing
<06629>
, setelah itu dikembalikannyalah
<07725>
batu
<068>
itu kepada
<05921>
mulut
<06310>
perigi
<0875>
itu pula kepada tempatnya
<04725>
.
AYT ITL
Setelah semua
<03605>
kawanan
<05739>
itu berkumpul
<0622>
di sana
<08033>
, para gembala akan menggulingkan
<01556>
batu
<068>
itu dari mulut
<06310>
sumur
<0875>
, memberi minum
<08248>
domba-domba
<06629>
mereka, lalu mereka mengembalikan
<07725>
batu
<068>
itu ke tempatnya
<04725>
, di atas
<05921>
mulut
<06310>
sumur
<0875>
.

[<0853> <05921> <0853> <0853>]
AVB ITL
Apabila seluruh
<03605>
kawanan ternakan
<05739>
siap terkumpul
<0622>
di sana
<08033>
, barulah para gembala akan menggolekkan
<01556>
batu
<068>
itu daripada
<05921>
mulut
<06310>
perigi
<0875>
lalu memberikan minum
<08248>
kepada kawanan domba
<06629>
mereka. Setelah selesai kerja itu, batu
<068>
berkenaan dialihkan semula
<07725>
ke tempatnya
<04725>
di
<05921>
mulut
<06310>
perigi
<0875>
itu.

[<0853> <0853> <0853>]
HEBREW
hmqml
<04725>
rabh
<0875>
yp
<06310>
le
<05921>
Nbah
<068>
ta
<0853>
wbyshw
<07725>
Nauh
<06629>
ta
<0853>
wqshw
<08248>
rabh
<0875>
yp
<06310>
lem
<05921>
Nbah
<068>
ta
<0853>
wllgw
<01556>
Myrdeh
<05739>
lk
<03605>
hms
<08033>
wpoanw (29:3)
<0622>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 29:3

dan apabila segala kumpulan kambing domba 1  itu digiring berkumpul ke sana, maka gembala-gembala menggulingkan batu itu dari mulut sumur, lalu kambing domba itu diberi minum; kemudian dikembalikanlah batu itu lagi ke mulut sumur itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA