Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 1:18

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 1:18

Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan t  perkataanmu, apapun yang kauperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu! u "

AYT (2018)

Siapa pun yang memberontak terhadap perintahmu dan tidak menaati perkataanmu, sesuai dengan yang kau perintahkan kepadanya, ia harus dihukum mati. Hanya, jadilah kuat dan berani!”

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 1:18

Barangsiapa yang tiada menurut perintahmu dan tiada mendengar akan katamu dalam segala perkara yang tuan suruh akan dia, ia itu akan mati dibunuh hukumnya! Sahaja hendaklah tuan perwira dan perkasa juga.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 1:18

Setiap orang yang tidak mau tunduk kepada kekuasaanmu, atau tidak menurut perintahmu, akan dihukum mati. Hendaklah engkau yakin dan berani!"

TSI (2014)

Biarlah setiap orang yang melawanmu dan tidak menaati perintahmu dihukum mati. Yang terpenting, engkau harus kuat dan berani!”

MILT (2008)

Setiap orang yang memberontak terhadap perkataanmu, dan tidak mau mendengarkan perintah-perintahmu dalam segala yang engkau katakan kepadanya, haruslah dia dihukum mati. Hanya, kuatlah dan mantaplah!"

Shellabear 2011 (2011)

Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mau mendengarkan perkataanmu dalam segala hal yang kauperintahkan kepadanya haruslah dihukum mati. Hanya, kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu."

AVB (2015)

Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mahu mendengar perkataanmu dalam segala hal yang kauperintahkan kepadanya haruslah dihukum mati. Hanya, kuatkanlah dan mantapkanlah hatimu.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 1:18

Setiap
<03605>
orang
<0376>
yang
<0834>
menentang
<04784>
perintahmu
<06310>
dan tidak
<03808>
mendengarkan
<08085>
perkataanmu
<01697>
, apapun
<03605>
yang
<0834>
kauperintahkan
<06680>
kepadanya, dia akan dihukum mati
<04191>
. Hanya
<07535>
, kuatkan
<02388>
dan teguhkanlah hatimu
<0553>
!"
TL ITL ©

SABDAweb Yos 1:18

Barangsiapa
<0376> <03605>
yang
<0834>
tiada menurut
<04784>
perintahmu
<06310>
dan tiada
<03808>
mendengar
<08085>
akan katamu
<01697>
dalam segala
<03605>
perkara yang
<0834>
tuan suruh
<06680>
akan dia, ia itu akan mati dibunuh
<04191>
hukumnya! Sahaja
<07535>
hendaklah tuan perwira
<02388>
dan perkasa
<0553>
juga.
AYT ITL
Siapa pun
<03605>
yang
<0834>
memberontak
<04784>
terhadap perintahmu
<06310>
dan tidak
<03808>
menaati
<08085>
perkataanmu
<01697>
, sesuai dengan
<03605>
yang
<0834>
kau perintahkan
<06680>
kepadanya, ia harus dihukum mati
<04191>
. Hanya
<07535>
, jadilah kuat
<02388>
dan berani
<0553>
!”

[<0376> <0853> <0853> <00>]
AVB ITL
Setiap
<03605>
orang
<0376>
yang
<0834>
menentang
<04784>
perintahmu
<06310>
dan tidak
<03808>
mahu mendengar
<08085>
perkataanmu
<01697>
dalam segala
<03605>
hal yang
<0834>
kauperintahkan
<06680>
kepadanya haruslah dihukum mati
<04191>
. Hanya
<07535>
, kuatkanlah
<02388>
dan mantapkanlah hatimu
<0553>
.”

[<0853> <0853> <00>]
HEBREW
P
Umaw
<0553>
qzx
<02388>
qr
<07535>
tmwy
<04191>
wnwut
<06680>
rsa
<0834>
lkl
<03605>
Kyrbd
<01697>
ta
<0853>
emsy
<08085>
alw
<03808>
Kyp
<06310>
ta
<0853>
hrmy
<04784>
rsa
<0834>
sya
<0376>
lk (1:18)
<03605>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 1:18

Setiap orang yang menentang 1  perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kauperintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati 2 . Hanya, kuatkan 3  dan teguhkanlah hatimu!"

[+] Bhs. InggrisTIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA