Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 38:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 38:14

Raja Zedekia menyuruh z  orang membawa nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah TUHAN. Berkatalah raja kepada Yeremia: "Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu; janganlah sembunyikan a  apa-apa kepadaku!"

AYT (2018)

Raja Zedekia mengutus orang untuk membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu masuk ketiga yang ada di rumah TUHAN, dan raja berkata kepada Yeremia, “Aku akan menanyakan sesuatu kepadamu, jangan sembunyikan apa pun dariku.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 38:14

Maka oleh raja Zedekia disuruhkan orang membawa nabi Yermia kepadanya ke pintu yang ketiga, yang pada rumah Tuhan; lalu titah baginda kepada Yermia: Aku hendak bertanya kepadamu akan suatu perkara, satupun jangan kausembunyikan dari padaku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 38:14

Pada suatu waktu yang lain, Raja Zedekia menyuruh orang membawa aku menghadap dia di pintu gerbang yang ketiga pada Rumah TUHAN. Ia berkata kepadaku, "Aku mau bertanya kepadamu, dan kau harus menjawab dengan terus terang. Jangan sembunyikan apa-apa."

MILT (2008)

Kemudian Raja Zedekia mengirim dan membawa Nabi Yeremia ke hadapannya, ke pintu masuk ketiga di dalam bait TUHAN YAHWEH 03068. Dan raja berkata kepada Yeremia, "Aku akan menanyakan sesuatu kepadamu, dan janganlah menyembunyikan apa pun dari padaku."

Shellabear 2011 (2011)

Raja Zedekia menyuruh orang untuk membawa Nabi Yeremia menghadap dia di pintu ketiga di Bait ALLAH. Kata raja kepada Yeremia, "Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Jangan sembunyikan apa-apa dariku."

AVB (2015)

Raja Zedekia menyuruh orang untuk membawa Nabi Yeremia menghadap dia di pintu ketiga di Bait TUHAN. Kata raja kepada Yeremia, “Aku mahu menanyakan sesuatu kepadamu. Jangan sembunyikan apa-apa daripadaku.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 38:14

Raja
<04428>
Zedekia
<06667>
menyuruh
<07971>
orang membawa
<03947>
nabi
<05030>
Yeremia
<03414>
kepadanya
<0413>
di
<0413>
pintu
<03996>
yang ketiga
<07992>
pada rumah
<01004>
TUHAN
<03068>
. Berkatalah
<0559>
raja
<04428>
kepada
<0413>
Yeremia
<03414>
: "Aku
<0589>
mau menanyakan
<07592>
sesuatu
<01697>
kepadamu; janganlah
<0408>
sembunyikan
<03582>
apa-apa
<01697>
kepadaku!"

[<0834> <04480>]
TL ITL ©

SABDAweb Yer 38:14

Maka oleh raja
<04428>
Zedekia
<06667>
disuruhkan
<07971>
orang membawa
<03947>
nabi
<05030>
Yermia
<03414>
kepadanya
<0413>
ke
<0413>
pintu
<03996>
yang ketiga
<07992>
, yang
<0834>
pada rumah
<01004>
Tuhan
<03068>
; lalu titah
<0559>
baginda
<04428>
kepada
<0413>
Yermia
<03414>
: Aku
<0589>
hendak bertanya
<07592>
kepadamu akan suatu perkara
<01697>
, satupun jangan
<0408>
kausembunyikan
<03582>
dari
<04480>
padaku.
AYT ITL
Raja
<04428>
Zedekia
<06667>
mengutus
<07971>
orang untuk membawa
<03947>
Nabi
<05030>
Yeremia
<03414>
kepadanya
<0413>
di
<0413>
pintu masuk
<03996>
ketiga
<07992>
yang
<0834>
ada di rumah
<01004>
TUHAN
<03068>
, dan raja
<04428>
berkata
<0559>
kepada
<0413>
Yeremia
<03414>
, “Aku
<0589>
akan menanyakan
<07592>
sesuatu
<01697>
kepadamu, jangan
<0408>
sembunyikan
<03582>
apa pun
<01697>
dariku
<04480>
.”

[<0853> <0853>]
AVB ITL
Raja
<04428>
Zedekia
<06667>
menyuruh
<07971>
orang untuk membawa
<03947>
Nabi
<05030>
Yeremia
<03414>
menghadap
<0413>
dia di
<0413>
pintu
<03996>
ketiga
<07992>
di
<0834>
Bait
<01004>
TUHAN
<03068>
. Kata
<0559>
raja
<04428>
kepada
<0413>
Yeremia
<03414>
, “Aku
<0589>
mahu menanyakan
<07592>
sesuatu
<01697>
kepadamu. Jangan
<0408>
sembunyikan
<03582>
apa-apa
<01697>
daripadaku
<04480>
.”

[<0853> <0853>]
HEBREW
rbd
<01697>
ynmm
<04480>
dxkt
<03582>
la
<0408>
rbd
<01697>
Kta
<0853>
yna
<0589>
las
<07592>
whymry
<03414>
la
<0413>
Klmh
<04428>
rmayw
<0559>
hwhy
<03068>
tybb
<01004>
rsa
<0834>
ysylsh
<07992>
awbm
<03996>
la
<0413>
wyla
<0413>
aybnh
<05030>
whymry
<03414>
ta
<0853>
xqyw
<03947>
whyqdu
<06667>
Klmh
<04428>
xlsyw (38:14)
<07971>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 38:14

Raja Zedekia menyuruh 1  orang membawa nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga 2  pada rumah TUHAN. Berkatalah raja kepada Yeremia: "Aku mau menanyakan 3  sesuatu kepadamu; janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku!"

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA